АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ УДК 616.89.- 008.442 ХАУСТОВ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ „Розлади особистості у правопорушників молодого віку (клініко-психопатологічна характеристика та підходи до профілактики декомпенсацій)” 14.01.16 — психіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ім.Ф.Г.ЯНОВСЬКОГО ІЛЬНИЦЬКА ЛІДІЯ ІВАНІВНА УДК 616.24-002.5-084-08-053.6 Особливості діагностики та перебігу туберкульозу легень первинного і вторинного генезу у підлітків 14.01.26 – фтизіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ –...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНIВЕРСИТЕТ Хачапурідзе Тетяна Миколаївна УДК 519.248; 004.0032.26 Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень в системі моніторингу при діагностиці захворювань 05.13.06 ( автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ (...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇ КРАВЧЕНКО КСЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА УДК [615.217.34:615.015.13.035.1-02:616.831-005.4]–092.9 Експериментальна оцінка нейропротективної дії похідних бензотіазолу при церебральній ішемії 14.03.05 – фармакологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис...

Подробнее

ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ХМИЗ Тетяна Григорівна УДК 616.716.8-007.61-089.884-7 Компресійний апаратурно-хірургічний метод лікування хворих з макрогнатією нижньої щелепи 14.01.22 – стоматологія А В Т О Р Е Ф Е Р А Т дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦА ХОДОРОВСЬКА Алла Анатоліївна УДК 616.45-001.1/.3:612.017.3:616.441 Стан щитоподібної залози в умовах стресу при зміненому фотоперіоді 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ –...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ” ім. проф. О.С. Коломійченка Малкович Лариса Дмитрівна УДК 616.28-008.14:611.1:613.644:622-057.5 Порівняльна характеристика психоакустичних та електрофізіологічних показників стану слухової системи у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типу 14.01.19 – оториноларингологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ МОСКАЛЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ УДК 613. 644: 618. 179: 677.024: 628.5 Профілактика несприятливої дії шуму і вібрації на репродуктивну функцію жінок у ткацькому виробництві 14.02.01 — гігієна АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...

Подробнее

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ імені Г.С.Сковороди НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ГАРДАШУК Тетяна Василівна УДК 1: 504 Сучасний екологізм: теоретичні засади та практичні імплікації Спеціальність 09.00.09 – філософія науки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Київ – 2006 Дисертацією є...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО ХАРА МАРІЯ РОМАНІВНА УДК 616.127-007.17:577.175.522-092]-092.9-055 Роль холінергічної системи в патогенезі адреналінової міокардіодистрофії у тварин різної статі 14.03.04 – патологічна фізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних...

Подробнее
Страница 396 из 837« Первая...102030...394395396397398...410420430...Последняя »