Академія медичних наук України Інститут онкології Губенко Ольга Владиславівна УДК 616.831-001.31-073.756.8 Комп’ютерно-томографічна семіотика формування посттравматичних змін головного мозку при його вогнищевих контузіях 14.01.23 — променева діагностика, променева терапія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ — 2006...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА ГАШЕНКО Ірина Олександрівна УДК 372.859 Педагогічні умови гуманітаризації природничо-наукової освіти старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах України 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2006...

Подробнее

Академія медичних наук України Інститут дерматології та венерології Хаустова Наталія Миколаївна УДК 616.5-004.1:616-018.74:616.153.915]-08 Лікування хворих на обмежену склеродермію з урахуванням функціонального стану судинного ендотелію та ліпідного обміну 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

Національний університет фізичного виховання і спорту України ГЕРЦИК Андрій Мирославович УДК 796.01: 378.22+616-056.2 (71) Організаційно-методичні аспекти підготовки бакалаврів фізичної реабілітації в канаді 24.00.03 – Фізична реабілітація Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту КИЇВ – 2006 Дисертацією...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ(Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА ІЯД Х.А. ОЛАЙМІ УДК 618.177 – 07 -08: 616 -432 Реабілітація репродуктивної функції жінок з функціональною гіперпролактинемією 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...

Подробнее

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Гудков Дмитро Ігорович УДК [(577.34:574.63):621.311.25] (28)(477) Радіонукліди в компонентах водних екосистем зони відчуження чорнобильської АЕС: розподіл, міграція, дозові навантаження, біологічні ефекти 03.00.01 – радіобіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ...

Подробнее

дніпропетровський національний університет іванченко ольга євгенівна УДК 502.3:581.5:504.054:504.73 Еколого-фізіологічні особливості азотного обміну декоративних однорічних рослин як індикатора забруднення промислових територій залізом та хромом 03.00.16 – екологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Дніпропетровськ – 2006 Дисертацією є...

Подробнее

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Крук Богдан Романович УДК: 616. 001.1:616. 832 Фізична реабілітація осіб першого зрілого віку із хребетно-спинномозковою травмою шийного відділу в післяопераційний період 24.00.03 – фізична реабілітація АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидат наук з фізичного...

Подробнее

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХОМИН Надія Михайлівна УДК 619:617.571:632.2 Асептичні пододерматити у великої рогатої худоби (етіологія, патогенез, профілактика та лікування) 16.00.05 – ветеринарна хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук Біла Церква — 2006 Дисертацією є рукопис...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО ГОЛОТА СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 615.012.1:547.79 Синтез арил- та гетерилзаміщених 4-тіазолідонів та їх біологічна активність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук...

Подробнее
Страница 394 из 837« Первая...102030...392393394395396...400410420...Последняя »