Методичні засади шкільного підручника історії стародавнього світу (автореферат)

0 Comment on Методичні засади шкільного підручника історії стародавнього світу (автореферат)

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ МОРОЗ Петро Володимирович УДК 371.671: 94(100) (075.3) Методичні засади шкільного підручника історії стародавнього світу 13.00.02 – теорія і методика навчання історії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис...

Continue Reading

Формування рефракції у дітей, які мешкають на радіаційно забрудненій території (автореферат)

0 Comment on Формування рефракції у дітей, які мешкають на радіаційно забрудненій території (автореферат)

ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВОРОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ ім. В.П. ФІЛАТОВА АМН УКРАЇНИ Ностопирьова Олена Іванівна УДК 617.753-053.4/.7+614.876-079 Формування рефракції у дітей, які мешкають на радіаційно забрудненій території 14.01.18 – Офтальмологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Одеса —...

Continue Reading

Інсектна алергія: поширеність, специфічна діагностика та лікування (автореферат)

0 Comment on Інсектна алергія: поширеність, специфічна діагностика та лікування (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ім. Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО Куляс Світлана Миколаївна УДК: 616-056.3:616-071:616-08.595 Інсектна алергія: поширеність, специфічна діагностика та лікування 14.01.29 — клінічна алергологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2006 Дисертацією...

Continue Reading

Клонування коренеспецифічного та світлозалежного промоторів генів рослин (автореферат)

0 Comment on Клонування коренеспецифічного та світлозалежного промоторів генів рослин (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ КЛІТИННОЇ БІОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ЛЬОШИНА ЛЮДМИЛА ГЕОРГІЇВНА УДК 577.214.625+547.963.32 Клонування коренеспецифічного та світлозалежного промоторів генів рослин 03.00.20 – біотехнологія А в т о р е ф е р а т дисертації на здобуття наукового...

Continue Reading

Профілактика перинатальної патології у вагітних з синдромом плацентарної недостатності інфекційного генезу (автореферат)

0 Comment on Профілактика перинатальної патології у вагітних з синдромом плацентарної недостатності інфекційного генезу (автореферат)

МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Одеський державний медичний університет Костарєва Лідія Петрівна УДК 618.36-008.64-02:616.9-022]-07 Профілактика перинатальної патології у вагітних з синдромом плацентарної недостатності інфекційного генезу 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Одеса –...

Continue Reading

Комплексне лікування ускладнених форм хламідіозу спіраміцином у поєднанні з лазерною терапією (автореферат)

0 Comment on Комплексне лікування ускладнених форм хламідіозу спіраміцином у поєднанні з лазерною терапією (автореферат)

Академія медичних наук України Інститут дерматології та венерології МАЛЬЦЕВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 616.08+616.97055.2+615.355+615.33 Комплексне лікування ускладнених форм хламідіозу спіраміцином у поєднанні з лазерною терапією 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків...

Continue Reading

Комплексна оцінка та корекція активності матки при загрозі передчасних пологів (автореферат)

0 Comment on Комплексна оцінка та корекція активності матки при загрозі передчасних пологів (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО МАЛЯР ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ УДК: 618.396.:618.4141 – 085 Комплексна оцінка та корекція активності матки при загрозі передчасних пологів 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Ефективність впливу самоконтролю та самоаналізу на перебіг бронхіальної астми після навчання в “астма – школі” з врахуванням пікфлоуметрії (авторефера

0 Comment on Ефективність впливу самоконтролю та самоаналізу на перебіг бронхіальної астми після навчання в “астма – школі” з врахуванням пікфлоуметрії (авторефера

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ЛЕБЕДЄВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА УДК: 616.248-053.2-08 Ефективність впливу самоконтролю та самоаналізу на перебіг бронхіальної астми після навчання в “астма – школі” з врахуванням пікфлоуметрії 14.01.10 – педіатрія. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового...

Continue Reading

Особливості рівня прозапальних цитокінів, жирнокислотного, енергетичного обмінів та клітинної проникності у хворих на ішемічну хворобу серця (стабільн

0 Comment on Особливості рівня прозапальних цитокінів, жирнокислотного, енергетичного обмінів та клітинної проникності у хворих на ішемічну хворобу серця (стабільн

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ЛЕБЕДИНСЬКА МАРІЯ РАДІЇВНА УДК 616.127–005.4–056.7:612.017.1 Особливості рівня прозапальних цитокінів, жирнокислотного, енергетичного обмінів та клітинної проникності у хворих на ішемічну хворобу серця (стабільну стенокардію напруги) 14.01.11 – кардіологія Автореферат дисертації на...

Continue Reading

Структура та динаміка рослинних угруповань дернових покриттів м. Києва (автореферат)

0 Comment on Структура та динаміка рослинних угруповань дернових покриттів м. Києва (автореферат)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Мележик Ольга Вікторівна УДК 581.5:581.9:712.42](477-25) Структура та динаміка рослинних угруповань дернових покриттів м. Києва 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана...

Continue Reading