Магнітно-резонансна томографія в діагностиці ревматоїдного артрита (автореферат)

0 Comment on Магнітно-резонансна томографія в діагностиці ревматоїдного артрита (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ МАЗУРЕНКО ОЛЬГА ВАЛЕНТИНІВНА УДК: 616.72-002.77-073.75:681.3 Магнітно-резонансна томографія в діагностиці ревматоїдного артрита 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ — 2007 Дисертацією є рукопис Робота...

Continue Reading

Особливості морфогенезу і становлення будови яєчників у пре-натальному періоді онтогенезу людини (автореферат)

0 Comment on Особливості морфогенезу і становлення будови яєчників у пре-натальному періоді онтогенезу людини (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МАРЧУК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ УДК 611.651.013 Особливості морфогенезу і становлення будови яєчників у пренатальному періоді онтогенезу людини 14.03.01 – нормальна анатомія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Дніпропетровськ – 2007...

Continue Reading

Удосконалення диференційованих підходів до комплексного лікування ортодонтичних хворих (автореферат)

0 Comment on Удосконалення диференційованих підходів до комплексного лікування ортодонтичних хворих (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ(Я УКРАЇНИ Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ЛЕПОРСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 616.314.25. — 007 Удосконалення диференційованих підходів до комплексного лікування ортодонтичних хворих 14.01.22 – стоматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ –...

Continue Reading

Корекція відновних процесів у породіль з прееклампсією після кесаревого розтину з урахуванням реактивності організму (автореферат)

0 Comment on Корекція відновних процесів у породіль з прееклампсією після кесаревого розтину з урахуванням реактивності організму (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ Донецький державний медичний університет ім. М. Горького Науково-дослідний інститут медичних проблем сім`ї ЛИТВИНОВА ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА УДК 618.5-089.888.61-008.6-06:612.017-08 Корекція відновних процесів у породіль з прееклампсією після кесаревого розтину з урахуванням реактивності організму 14. 01. 01 — акушерство...

Continue Reading

Відкрита торакоабдомінальна травма (обгрунтування стандартизованої лікувально-діагностичної тактики) (автореферат)

0 Comment on Відкрита торакоабдомінальна травма (обгрунтування стандартизованої лікувально-діагностичної тактики) (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МАЄТНИЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ УДК 616.712-089:616-001-089-071 Відкрита торакоабдомінальна травма (обгрунтування стандартизованої лікувально-діагностичної тактики) 14. 01. 03. – хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ-2006 Дисертацією є...

Continue Reading

Механізми опікової хвороби та обгрунтування застосування препарату “кріохор” для її лікування (автореферат)

0 Comment on Механізми опікової хвороби та обгрунтування застосування препарату “кріохор” для її лікування (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Hетюхайло Лiлiя Гpигоpiвна УДК 616.5-001.17-085.262 Механізми опікової хвороби та обгрунтування застосування препарату “кріохор” для її лікування 14.03.04 – патологічна фізіологія Автореферат дисертацiї на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Харків – 2007...

Continue Reading

Порушення самосвідомості у хворих на шизофренію (судово-психіатричний аспект) (автореферат)

0 Comment on Порушення самосвідомості у хворих на шизофренію (судово-психіатричний аспект) (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ І СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ Козерацька Олена Андріївна УДК 616.895.8: 340.63 Порушення самосвідомості у хворих на шизофренію (судово-психіатричний аспект) 14.01.16-психіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2006...

Continue Reading

Ветеринарно-санітарна експертиза, якість і безпека харчових мідій (автореферат)

0 Comment on Ветеринарно-санітарна експертиза, якість і безпека харчових мідій (автореферат)

ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ІМЕНІ С.З.ҐЖИЦЬКОГО МЕЛЬНИК ПАВЛО ІВАНОВИЧ УДК:504.064:639.4;664 Ветеринарно-санітарна експертиза, якість і безпека харчових мідій 16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук ЛЬВІВ – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана в...

Continue Reading

Можливі фактори ризику та профілактика раку гортані у хворих віком до 50-ти років, які контактували у своїй професійній діяльності з шкідливими речови

0 Comment on Можливі фактори ризику та профілактика раку гортані у хворих віком до 50-ти років, які контактували у своїй професійній діяльності з шкідливими речови

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ім. проф. О.С.КОЛОМІЙЧЕНКА МОСКАЛИК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА УДК 616.22-006.6-02-036.2:613.63/.65:31 Можливі фактори ризику та профілактика раку гортані у хворих віком до 50-ти років, які контактували у своїй професійній діяльності з шкідливими речовинами 14.01.19-оториноларингологія АВТОРЕФЕРАТ на здобуття...

Continue Reading

Динаміка ціннісно-смислової сфери жінок, які послуговуються допоміжними репродуктивними технологіями (автореферат)

0 Comment on Динаміка ціннісно-смислової сфери жінок, які послуговуються допоміжними репродуктивними технологіями (автореферат)

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ імені Г.С. КОСТЮКА АПН УКРАЇНИ МУРАШКО Ольга Олександрівна УДК 618.177-085.256.5-06:616.89 Динаміка ціннісно-смислової сфери жінок, які послуговуються допоміжними репродуктивними технологіями 19.00.04 — медична психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ — 2007 Дисертацією є рукопис Робота...

Continue Reading