КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МЕЛЬНИК Світлана Адамівна УДК 614.876-053.6 Функціональний стан та адаптаційні можливості підлітків, які проживають в зоні радіоактивного забруднення 03.00.13 – фізіологія людини і тварин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ –...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУДРЕВИЧ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ УДК 616.438-006-089 Хірургічна тактика та лікування хворих з місцево-розповсюдженими тимомами 14.01.03 — хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА КАРТАВЦЕВА Оксана Володимирівна УДК 618.344:616.45-001.1/.3:612.613 Вплив соцiaльного стресу щурiв у першому триместрi baгithocti на репродуктивну систему нащадкiв 03.00.13 — фiзiологiя людини i тварин Автореферат дисертації на здобуття наукового...

Подробнее

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ Максюта Наталія Валеріївна УДК 61:004.9:519.254 Система аналізу результатів гемореологічних досліджень на основі ієрархічної кластеризації діагностичних ознак Спеціальність 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків (...

Подробнее

ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВОРОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА АМН УКРАЇНИ КАЦАН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 617. 736 — 053. 9 — 085. 849.19 Ефективність нового способу непрямої селективної лазерної коагуляції у лікуванні хворих віковою макулопатією 14.01.18 – офтальмологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ УДК 616.681-007.41-08-039.71 ЛУЧИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ Особливості андрологічного статусу при псевдокрипторхізмі та обгрунтування диференційованих підходів до терапії виявлених порушень 14.01.06. – урологія А В Т О Р Е Ф Е Р А Т дисертації на...

Подробнее

ІНСТИТУТ захисту рослин УААН КАРЛАЩУК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ УДК: 591.5+633.63:632.7+632.97 Особливості формування ентомокомплексів в сучасних агробіоценозах центрального лісостепу України 03.00.16 — екологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ — 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інститут...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА МАЙСТРЕНКО Ольга Анатоліївна УДК: 930 (477.7) Роль херсонського земства в медичному обслуговуванні населення у 1865?1917 рр. 07.00.01 – історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 2006 Дисертацією є...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Лунько Тетяна Андріївна УДК 618.718.19:616.381-0721.-07-08 Комплексне обстеження і лікування жінок з синдромом хронічних тазових болів із застосуванням інтраскопічних технологій 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ім.проф.О.С.Коломійченка КОЗАК Микола Савович УДК 616.28-008.1:614.876:616-084:612.014.42:616-057 Взаємозв’язок між станом периферійного та центральних відділів слухового аналізатора і даними електроенцефалографії при дії екзогенних факторів (шум, радіація) 14.01.19 – оториноларингологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора...

Подробнее
Страница 375 из 837« Первая...102030...373374375376377...380390400...Последняя »