Постінсультні стани у хворих на ішемічні порушення мозкового кро-вообігу (автореферат)

0 Comment on Постінсультні стани у хворих на ішемічні порушення мозкового кро-вообігу (автореферат)

Академія медичних наук України Інститут неврології, психіатрії та наркології МІЩЕНКО ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 616.831-005.4-06-073.756.8 Постінсультні стани у хворих на ішемічні порушення мозкового кровообігу 14.01.15 – нервові хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків 2006 Дисертацією є...

Continue Reading

Особливості клінічного перебігу гестаційних процесів при багатоводді у жінок з мікроелементозами (автореферат)

0 Comment on Особливості клінічного перебігу гестаційних процесів при багатоводді у жінок з мікроелементозами (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НІКОГОСЯН ЛЕВОН РУБЕНОВИЧ УДК 546.23:618.2-056.83.008 Особливості клінічного перебігу гестаційних процесів при багатоводді у жінок з мікроелементозами 14.01.01 — акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Одеса-2006 Дисертацією...

Continue Reading

Причини незагоєння деструкцій у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень і лікувальні заходи для підвищення ефективності протитуберкульозної

0 Comment on Причини незагоєння деструкцій у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень і лікувальні заходи для підвищення ефективності протитуберкульозної

Державна установа “Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України” МАНОХІНА ОЛЬГА ЮРІЇВНА УДК 616.24.-002.54/.57-085.001.6 Причини незагоєння деструкцій у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень і лікувальні заходи для підвищення ефективності протитуберкульозної хіміотерапії 14.01.26 — фтизіатрія Автореферат...

Continue Reading

Розробка складу та технології супозиторіїв комбінованої дії “проктопантезин” для лікування проктологічних захворювань (автореферат)

0 Comment on Розробка складу та технології супозиторіїв комбінованої дії “проктопантезин” для лікування проктологічних захворювань (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНий ФАРМАЦЕВТИЧНий Університет КУХТЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ УДК 615.454.2.014.22:616.147.17-007.64 Розробка складу та технології супозиторіїв комбінованої дії “проктопантезин” для лікування проктологічних захворювань 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних...

Continue Reading

Філософсько-методологічний аналіз процесу трансформації сучасного екологічного світогляду (автореферат)

0 Comment on Філософсько-методологічний аналіз процесу трансформації сучасного екологічного світогляду (автореферат)

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.C.СКОВОРОДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ МОЛОТОВА Ольга Миколаївна УДК 1.61:00 Філософсько-методологічний аналіз процесу трансформації сучасного екологічного світогляду Спеціальність 09.00.09 – філософія науки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Київ — 2006 Дисертацією є рукопис....

Continue Reading

Зовнішні нориці дванадцятипалої кишки: діагностика та лікування (автореферат)

0 Comment on Зовнішні нориці дванадцятипалої кишки: діагностика та лікування (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ КУЧЕРУК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ УДК 616.342–007.253–071–08–089 Зовнішні нориці дванадцятипалої кишки: діагностика та лікування 14.01.03 – хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана...

Continue Reading

Півкульні особливості реорганізації метаболізму, морфології мозку та церебральної гемодинаміки у чоловіків та жінок похилого віку з ішемічним інсульто

0 Comment on Півкульні особливості реорганізації метаболізму, морфології мозку та церебральної гемодинаміки у чоловіків та жінок похилого віку з ішемічним інсульто

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА КУЗНЄЦОВ Віктор Валерійович УДК 616.831-005.4-053.9:612.824 Півкульні особливості реорганізації метаболізму, морфології мозку та церебральної гемодинаміки у чоловіків та жінок похилого віку з ішемічним інсультом у відновний період 14.01.15 –...

Continue Reading

Надклітинні механізми онтогенетичної радіоадаптації у рослин (автореферат)

0 Comment on Надклітинні механізми онтогенетичної радіоадаптації у рослин (автореферат)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ Університет імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Міхєєв Олександр Миколайович УДК 581.1.03 Надклітинні механізми онтогенетичної радіоадаптації у рослин 03.00.01 — радіобіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті клітинної...

Continue Reading

Факторна оптимізація санаторно-курортного відновлювального лікування (автореферат)

0 Comment on Факторна оптимізація санаторно-курортного відновлювального лікування (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ На правах рукопису МІЗІН ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ УДК 615.834:616.12-008.331.1+616.233-002 Факторна оптимізація санаторно-курортного відновлювального лікування 14.01.33. – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук...

Continue Reading

Електроімпульсна та психофонотерапія в комплексному санаторно-курортному лікуванні хворих на синдром хронічної втоми (автореферат)

0 Comment on Електроімпульсна та психофонотерапія в комплексному санаторно-курортному лікуванні хворих на синдром хронічної втоми (автореферат)

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЛОБОДА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА УДК 616.009.17(049.32) Електроімпульсна та психофонотерапія в комплексному санаторно-курортному лікуванні хворих на синдром хронічної втоми 14.01.33.-медична реабілітація , фізіотерапія та курортологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня...

Continue Reading