Хірургічне лікування нагноєних кіст щелепних кісток з використанням місцевої сорбційної та антицитокінової терапії (автореферат)

0 Comment on Хірургічне лікування нагноєних кіст щелепних кісток з використанням місцевої сорбційної та антицитокінової терапії (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я України ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НИЧИПОРЧУК Григорій Петрович УДК:616.314-089+616-002.31+616-003.4+616-08 Хірургічне лікування нагноєних кіст щелепних кісток з використанням місцевої сорбційної та антицитокінової терапії 14.01.22 – стоматологія АВТОРЕФЕРАТ на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Івано-Франківськ – 2007 Дисертацією...

Continue Reading

Вміст і розподіл хлорорганічних ксенобіотиків у компонентах екосистем чорного моря (автореферат)

0 Comment on Вміст і розподіл хлорорганічних ксенобіотиків у компонентах екосистем чорного моря (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут біології південних морів ім. О.О. КОВАЛЕВСЬКОГО МАЛАХОВА Людмила Василівна УДК 628.19:543.38:574.5(262.5) Вміст і розподіл хлорорганічних ксенобіотиків у компонентах екосистем чорного моря 03.00.17 – гідробіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Севастополь –...

Continue Reading

Оцінка функції правих відділів серця у новонароджених в нормі і при патології (автореферат)

0 Comment on Оцінка функції правих відділів серця у новонароджених в нормі і при патології (автореферат)

МІнІстерство ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я України КрИмсЬкий ДЕРЖАВНИЙ медиЧНИЙ унІверситет ім. С.І. Георгієвського Лебідь Ігор ГригорОвич УДК 616.123–07–053.31:612.648 Оцінка функції правих відділів серця у новонароджених в нормі і при патології 14.01.10 – педіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading

Оптимізація діагностики уражень органів травлення при хронічному опісторхозі (автореферат)

0 Comment on Оптимізація діагностики уражень органів травлення при хронічному опісторхозі (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ Ім.. Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО МИРОНЕНКО ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ УДК 616.34/.37 — 07:616.995.122 Оптимізація діагностики уражень органів травлення при хронічному опісторхозі 16.00.11 – паразитологія, гельмінтологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading

Розробка автоматизованої системи діагностики рухового апарату зорового аналізатора (автореферат)

0 Comment on Розробка автоматизованої системи діагностики рухового апарату зорового аналізатора (автореферат)

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОМЛЕВА Наталія Олегівна УДК 004:62-52:004.03 Розробка автоматизованої системи діагностики рухового апарату зорового аналізатора Спеціальність 05.13.06 – Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Одеса – 2006 Дисертацією...

Continue Reading

Морфологічні особливості селезінки після тимектомії та дії імунорегулюючих препаратів (автореферат)

0 Comment on Морфологічні особливості селезінки після тимектомії та дії імунорегулюючих препаратів (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО Нужна Олена Костянтинівна УДК: 591.441-089:615.275.4 Морфологічні особливості селезінки після тимектомії та дії імунорегулюючих препаратів (анатомо-експериментальне дослідження) 14.03.01 – нормальна анатомія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading

Прогнозування та корекція клінічного перебігу флегмон щелепно-лицевої ділянки (автореферат)

0 Comment on Прогнозування та корекція клінічного перебігу флегмон щелепно-лицевої ділянки (автореферат)

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО МАСНА-ЧАЛА ОКСАНА ЗІНОВІЇВНА УДК 616.716.1/.4-002.36-07-08 Прогнозування та корекція клінічного перебігу флегмон щелепно-лицевої ділянки 14.01.22 – стоматологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Львів- 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у...

Continue Reading

Хірургічне лікування хронічного панкреатиту, ускладненого псевдокістою, з застосуванням малоінвазивних методик (автореферат)

0 Comment on Хірургічне лікування хронічного панкреатиту, ускладненого псевдокістою, з застосуванням малоінвазивних методик (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ОКЛЕЙ Денис Вікторович УДК 616.37-006.2-089 (048.8) Хірургічне лікування хронічного панкреатиту, ускладненого псевдокістою, з застосуванням малоінвазивних методик 14.01.03 – хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Дніпропетровськ – 2007 Дисертацією...

Continue Reading

Застосування традиційних і нетрадиційних методів фізичної реабілітації у хворих з діафізарними переломами стегнової кістки та кісток гомілки (авторе

0 Comment on Застосування традиційних і нетрадиційних методів фізичної реабілітації у хворих з діафізарними переломами стегнової кістки та кісток гомілки (авторе

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ НІКАНОРОВ ОЛЕКСІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ УДК: 616.71-001.5-085 Застосування традиційних і нетрадиційних методів фізичної реабілітації у хворих з діафізарними переломами стегнової кістки та кісток гомілки 24.00.03 – Фізична реабілітація АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Особливості стану здоров’я підлітків, притягнутих до кримінальної відповідальності (автореферат)

0 Comment on Особливості стану здоров’я підлітків, притягнутих до кримінальної відповідальності (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ КАТІЛОВ Олександр Васильович УДК 611-018.5:613.956:343.9 Особливості стану здоров’я підлітків, притягнутих до кримінальної відповідальності 14.01.10 – педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків – 2006 Дисертацією є рукопис....

Continue Reading