Клініко-морфологічне та біохімічне обґрунтування застосування “церулоплазміну” в комплексному лікуванні хронічного атрофічного гастриту і пептичної ви

0 Comment on Клініко-морфологічне та біохімічне обґрунтування застосування “церулоплазміну” в комплексному лікуванні хронічного атрофічного гастриту і пептичної ви

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ(Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ДУ “ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ” ДОВГАНЮК ІННА ЕДУАРДІВНА УДК 616-071:576.31:612.015:615.015:616.33-002:616.33-002.44-059 Клініко-морфологічне та біохімічне обґрунтування застосування “церулоплазміну” в комплексному лікуванні хронічного атрофічного гастриту і пептичної виразки шлунка 14.01.36 – гастроентерологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на...

Continue Reading

Фасціольозно-парамфістомозна інвазія великої рогатої худоби (особливості епізоотології, діагностика та заходи боротьби) (автореферат)

0 Comment on Фасціольозно-парамфістомозна інвазія великої рогатої худоби (особливості епізоотології, діагностика та заходи боротьби) (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАЗАННИЙ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК: 619:616.995.122:636.22/28 Фасціольозно-парамфістомозна інвазія великої рогатої худоби (особливості епізоотології, діагностика та заходи боротьби) 16.00.11 – паразитологія, гельмінтологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана...

Continue Reading

Формування професійної етики у майбутніх інженерів на основі ситуа-ційного навчання (автореферат)

0 Comment on Формування професійної етики у майбутніх інженерів на основі ситуа-ційного навчання (автореферат)

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Лапузіна Олена Миколаївна УДК 378:37.013.3 Формування професійної етики у майбутніх інженерів на основі ситуаційного навчання 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Вінниця –...

Continue Reading

Вибір методу відкритої пластики двобічних пахових гриж (автореферат)

0 Comment on Вибір методу відкритої пластики двобічних пахових гриж (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Інститут хірургії та трансплантології МАНОЙЛО МИКОЛА Володимирович УДК 616.34-007.43-031: 611.957-089.844 Вибір методу відкритої пластики двобічних пахових гриж 14.01.03 – хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота...

Continue Reading

Внутрішньодуоденальне стентування в комплексі хірургічних методів лікування стенозуючих пілородуоденальних виразок, ускладнених кровотечею (авторефера

0 Comment on Внутрішньодуоденальне стентування в комплексі хірургічних методів лікування стенозуючих пілородуоденальних виразок, ускладнених кровотечею (авторефера

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УДК: 616.32-002.44-089.616-005.1 Нетіков Дмитро Олександрович Внутрішньодуоденальне стентування в комплексі хірургічних методів лікування стенозуючих пілородуоденальних виразок, ускладнених кровотечею 14.01.03. – хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук ХАРКІВ – 2006...

Continue Reading

Каротиногенез у різних штамів дріжджів phaffia rhodozyma та їх застосування у живленні курей-несучок (автореферат)

0 Comment on Каротиногенез у різних штамів дріжджів phaffia rhodozyma та їх застосування у живленні курей-несучок (автореферат)

ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН УААН КАМІНСЬКА МАРТА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 577.1:579.22:663.12/14:636.087 Каротиногенез у різних штамів дріжджів phaffia rhodozyma та їх застосування у живленні курей-несучок 03.00.04 – біохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Львів – 2006 Дисертацією є рукопис....

Continue Reading

Статеві особливості структурно-функціональної дизрегуляції репродуктивної функції та стрес-реактивності при експериментальному пренатальному стрес-син

0 Comment on Статеві особливості структурно-функціональної дизрегуляції репродуктивної функції та стрес-реактивності при експериментальному пренатальному стрес-син

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.Я.ГОРБАЧЕВСЬКОГО ОЛІЙНИК ЛЮДМИЛА ДМИТРІВНА УДК 616.45 – 001.1/.3 – 055 Статеві особливості структурно-функціональної дизрегуляції репродуктивної функції та стрес-реактивності при експериментальному пренатальному стрес-синдромі 14.03.04 – патологічна фізіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового...

Continue Reading

Соціальне сирітство як соціокультурний феномен (автореферат)

0 Comment on Соціальне сирітство як соціокультурний феномен (автореферат)

Національна академія наук України Інститут соціології Коваленко Олена Олександрівна УДК 316.356.2 – 058.862 (043.3) Соціальне сирітство як соціокультурний феномен 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є...

Continue Reading

Інструментальні засоби обробки зображень гістологічних зрізів на основі еволюційних моделей (автореферат)

0 Comment on Інструментальні засоби обробки зображень гістологічних зрізів на основі еволюційних моделей (автореферат)

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАРТИНЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 004.048+004.932 Інструментальні засоби обробки зображень гістологічних зрізів на основі еволюційних моделей 05.13.06 — Автоматизовані системи управління і прогресивні інформаційні технології АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Донецьк– 2007 Дисертацією є рукопис....

Continue Reading

Психологічні особливості сімейних стосунків сексуально дезадаптованих подружніх пар (автореферат)

0 Comment on Психологічні особливості сімейних стосунків сексуально дезадаптованих подружніх пар (автореферат)

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. Каразіна ЛЕВАНОВА Ірина Леонідівна УДК 159.922.1+364.282 Психологічні особливості сімейних стосунків сексуально дезадаптованих подружніх пар 19.00.01 – загальна психологія, історія психології автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Харків – 2006 Дисертацією є рукопис....

Continue Reading