Формування готовності майбутнього вчителя фізики до використання освітніх технологій у професійній діяльності (автореферат)

0 Comment on Формування готовності майбутнього вчителя фізики до використання освітніх технологій у професійній діяльності (автореферат)

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України Манькусь Ірина Володимирівна УДК 371.134;53 Формування готовності майбутнього вчителя фізики до використання освітніх технологій у професійній діяльності 13.00.04 — теорія та методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Вплив світлоімпульсної стимуляції органа зору на розвиток адреналінової міокардіодистрофії та адаптацію організму до дії надзвичайних чинників (авторе

0 Comment on Вплив світлоімпульсної стимуляції органа зору на розвиток адреналінової міокардіодистрофії та адаптацію організму до дії надзвичайних чинників (авторе

МІНСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО ЛЕВИЦЬКИЙ ПЕТРО РОСТИСЛАВОВИЧ УДК: 612.843.21-02:612.172 Вплив світлоімпульсної стимуляції органа зору на розвиток адреналінової міокардіодистрофії та адаптацію організму до дії надзвичайних чинників 14.03.04 — патологічна фізіологія Автореферат дисертації на...

Continue Reading

Динаміка апоптоз-опосередкованих та імунозапальних факторів при лікуванні хронічної серцевої недостатності бета-адреноблокаторами (автореферат)

0 Comment on Динаміка апоптоз-опосередкованих та імунозапальних факторів при лікуванні хронічної серцевої недостатності бета-адреноблокаторами (автореферат)

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗГОВА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА УДК 616.12 — 008.46 – 036.12 – 002 — 091.818 : 612.017.1] – 085.225.2 Динаміка апоптоз-опосередкованих та імунозапальних факторів при лікуванні хронічної серцевої недостатності бета-адреноблокаторами 14.01.11-кардіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Диференційоване застосування різновидів кальцій-фосфатної кераміки для пластики порожнинних кісткових дефектів (автореферат)

0 Comment on Диференційоване застосування різновидів кальцій-фосфатної кераміки для пластики порожнинних кісткових дефектів (автореферат)

Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка АМН України МЕЗЕНЦЕВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ УДК 616.71-089.843:615.464:666.51 Диференційоване застосування різновидів кальцій-фосфатної кераміки для пластики порожнинних кісткових дефектів 14.01.21 – травматологія та ортопедія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading

Соціально-педагогічні умови подолання конфліктів у молодій сім’ї (автореферат)

0 Comment on Соціально-педагогічні умови подолання конфліктів у молодій сім’ї (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА ОМЕЛЬЧЕНКО Людмила Миколаївна УДК 159.964.21:316.356.2:37.013.44 Соціально-педагогічні умови подолання конфліктів у молодій сім’ї 13.00.05 – соціальна педагогіка Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис Роботу виконано у Національному...

Continue Reading

Регулювання ефективності використання інвестицій й оцінка інвестиційних ризиків (автореферат)

0 Comment on Регулювання ефективності використання інвестицій й оцінка інвестиційних ризиків (автореферат)

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.Н. КАРАЗІНА Міхно Семен Павлович УДК 338.242 Регулювання ефективності використання інвестицій й оцінка інвестиційних ризиків 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків — 2006 Дисертацією є...

Continue Reading

Моделювання ішемічного ушкодження мозку на органотиповій культурі гіпокампу та вивчення нейропротекторної дії l-фенілаланіну (автореферат)

0 Comment on Моделювання ішемічного ушкодження мозку на органотиповій культурі гіпокампу та вивчення нейропротекторної дії l-фенілаланіну (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ІМ. О.О.БОГОМОЛЬЦЯ МАЛЯРЕВСЬКИЙ ПАВЛО ЮРІЙОВИЧ УДК 612.822:616-005.4:57.086.83 Моделювання ішемічного ушкодження мозку на органотиповій культурі гіпокампу та вивчення нейропротекторної дії l-фенілаланіну 14.03.04 – Патологічна фізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук КИЇВ...

Continue Reading

Профілактика та лікування ускладнень міотенопластичної корекції поперечно розпластаної стопи (автореферат)

0 Comment on Профілактика та лікування ускладнень міотенопластичної корекції поперечно розпластаної стопи (автореферат)

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА „ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ” Мохаммад Мохаммад Юсеф УДК: 617.586-007.5-06-89.844 Профілактика та лікування ускладнень міотенопластичної корекції поперечно розпластаної стопи 14.01.21 – травматологія та ортопедія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук КИЇВ –...

Continue Reading

Ефективність лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень із бактеріовиділенням залежно від кількості та розмірів деструкцій (авторефе

0 Comment on Ефективність лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень із бактеріовиділенням залежно від кількості та розмірів деструкцій (авторефе

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ім. Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО ЛИТВИНЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА УДК 616.24–002.57–036.12–085.001.05 Ефективність лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень із бактеріовиділенням залежно від кількості та розмірів деструкцій 14.01.26 – фтизіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового...

Continue Reading

Неонатальна адаптація новонароджених від матерів зі звичним невиношуванням вагітності ендокринного генезу (патогенез, профілактика та лікування перина

0 Comment on Неонатальна адаптація новонароджених від матерів зі звичним невиношуванням вагітності ендокринного генезу (патогенез, профілактика та лікування перина

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології Академії медичних наук україни Куріліна Тетяна Валеріївна УДК: 616-053.31-003.96:618.396:616.43/45-092-084-08 Неонатальна адаптація новонароджених від матерів зі звичним невиношуванням вагітності ендокринного генезу (патогенез, профілактика та лікування перинатальних пошкоджень) 14.01.10 — Педіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...

Continue Reading