Зміни показників ЕЕГ людини, пов’язані з контрольованим больовим подразненням та статичним напруженням м’язів (автореферат)

0 Comment on Зміни показників ЕЕГ людини, пов’язані з контрольованим больовим подразненням та статичним напруженням м’язів (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ Маньківська Олена Петрівна УДК 612. 014. 42 + 612. 82 +612.766.1+ 612. 884 Зміни показників ЕЕГ людини, пов’язані з контрольованим больовим подразненням та статичним напруженням м’язів 14.03.03 – нормальна фізіологія АВТОРЕФЕРАТ...

Continue Reading

Прогнозування та профілактика плацентарної недостатності у вагітних з антифосфоліпідним синдромом, пов’язаним з урогенітальною інфекцією (автореферат)

0 Comment on Прогнозування та профілактика плацентарної недостатності у вагітних з антифосфоліпідним синдромом, пов’язаним з урогенітальною інфекцією (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА Медведєв Михайло володимирович УДК 618.2:616.36-008.64:-022.7:578.76-036.1-039.71 Прогнозування та профілактика плацентарної недостатності у вагітних з антифосфоліпідним синдромом, пов’язаним з урогенітальною інфекцією 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття...

Continue Reading

Морфогенез серця при ураженні нервового гребеня етанолом та ретиноє-вою кислотою (автореферат)

0 Comment on Морфогенез серця при ураженні нервового гребеня етанолом та ретиноє-вою кислотою (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНий МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису Машталір Марина Анатоліївна УДК 611.12:611.012-02:547.262]-092.9 Морфогенез серця при ураженні нервового гребеня етанолом та ретиноєвою кислотою 14.03.01 – нормальна анатомія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Харків...

Continue Reading

Експериментальне обґрунтування доцільності застосування нікотинаміду для попередження кардіоміопатії доксорубіцинового генезу (автореферат)

0 Comment on Експериментальне обґрунтування доцільності застосування нікотинаміду для попередження кардіоміопатії доксорубіцинового генезу (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇ НАГОРНА Олена Олександрівна УДК 615.22+615.274(: 616.127-092.9-02:615.33.099 Експериментальне обґрунтування доцільності застосування нікотинаміду для попередження кардіоміопатії доксорубіцинового генезу 14.03.05 – фармакологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ — 2006 Дисертацією...

Continue Reading

Гострі порушення венозного кровообігу в сітківці: патогенез, клініка, діагностика, медикаментозне і лазерне лікування (автореферат)

0 Comment on Гострі порушення венозного кровообігу в сітківці: патогенез, клініка, діагностика, медикаментозне і лазерне лікування (автореферат)

ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВОРОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА АМН УКРАЇНИ МАКСИМУК Ольга Юріївна УДК 617.735-005.6-071-08-092.9:615.849.19 Гострі порушення венозного кровообігу в сітківці: патогенез, клініка, діагностика, медикаментозне і лазерне лікування 14.01.18 – офтальмологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних...

Continue Reading

Формування екологічного світогляду старшокласників ліцею медико-біологічного профілю (автореферат)

0 Comment on Формування екологічного світогляду старшокласників ліцею медико-біологічного профілю (автореферат)

НСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АПН УКРАЇНИ НЕМЧЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА УДК 373.5.033 Формування екологічного світогляду старшокласників ліцею медико-біологічного профілю 13.00.07 – теорія та методика виховання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ — 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана...

Continue Reading

Біохімічні, структурно-функціональні та метаболічні зміни консервованої крові людини в процесі зберігання при позитивній температурі (автореферат)

0 Comment on Біохімічні, структурно-функціональні та метаболічні зміни консервованої крові людини в процесі зберігання при позитивній температурі (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАЛИШ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ УДК 577.12+612.12]:615.387 Біохімічні, структурно-функціональні та метаболічні зміни консервованої крові людини в процесі зберігання при позитивній температурі 14.01.32 – медична біохімія А В Т О Р Е Ф Е Р...

Continue Reading

Тенденції розвитку спорту в умовах ринкових перетворень (автореферат)

0 Comment on Тенденції розвитку спорту в умовах ринкових перетворень (автореферат)

Харківський національний університет імені В. Н. Каразина Лукащук Віталій Ігорович УДК 316.74:796 Тенденції розвитку спорту в умовах ринкових перетворень 22.00.0 4 – спеціальні та галузеві соціології АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Харків – 2006 Дисертацією є...

Continue Reading

Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць мови (автореферат)

0 Comment on Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць мови (автореферат)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МАРТИНЮК АЛЛА ПЕТРІВНА УДК 811. 111’ 42’ 373.233 Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу) Спеціальність 10.02.04 – германські мови АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук...

Continue Reading

Гормонально-метаболічні порушення у дівчат-підлітків з ювенільними матковими кровотечами та їх корекція (автореферат)

0 Comment on Гормонально-метаболічні порушення у дівчат-підлітків з ювенільними матковими кровотечами та їх корекція (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О. Богомольця МАРЧУК НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА УДК: 618.14-005.1-053.6-092:612.015.3/.8. Гормонально-метаболічні порушення у дівчат-підлітків з ювенільними матковими кровотечами та їх корекція 14.01.01 – акушерство і гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading