Самоврядна діяльність земств південно-східної України (90-ті рр. ХІХ ст. – 1917 р.) (автореферат)

0 Comment on Самоврядна діяльність земств південно-східної України (90-ті рр. ХІХ ст. – 1917 р.) (автореферат)

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ НОСЕНКО Олена Володимирівна УДК 94(477.54+477.6)“1890 – 1917” Самоврядна діяльність земств південно-східної України (90-ті рр. ХІХ ст. – 1917 р.) Спеціальність: 07.00.01 – Історія України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Луганськ...

Continue Reading

Обґрунтування застосування двошарового неперервного внутрішньошкірного шва в хірургічній стоматології (автореферат)

0 Comment on Обґрунтування застосування двошарового неперервного внутрішньошкірного шва в хірургічній стоматології (автореферат)

MIHICTEPCTBO ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМIЯ ПIСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВIТИ ім. П.Л.ШУПИКА МАРТИРОСЯН ВАГE ВАЧАГАНОВИЧ УДК: 616.31+089.81+616.155.34 Обґрунтування застосування двошарового неперервного внутрішньошкірного шва в хірургічній стоматології 14.01.22 – стоматологiя Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2006...

Continue Reading

Інноваційні процеси в вищій школі України (автореферат)

0 Comment on Інноваційні процеси в вищій школі України (автореферат)

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВРОЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ІГОРЕВИЧ УДК 378.001.76 (477) Інноваційні процеси в вищій школі України 22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук Харків-2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському...

Continue Reading

Методи та засоби донозологічної діагностики функціонального стану людини (автореферат)

0 Comment on Методи та засоби донозологічної діагностики функціонального стану людини (автореферат)

Харківський національний університет радіоелектроніки Новікова Анастасія Олександрівна УДК 615.471+612.014.42+62-503.55(043.5) Методи та засоби донозологічної діагностики функціонального стану людини 05.11.17 – біологічні та медичні прилади та системи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків-2006 Дисертація є рукопис Робота виконана на...

Continue Reading

Фармакологічний аналіз антициклооксигеназної активності нових неопіоїдних анальгетиків (автореферат)

0 Comment on Фармакологічний аналіз антициклооксигеназної активності нових неопіоїдних анальгетиків (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇ МАКАРЕНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА УДК: 615.212.3/.4:615.07]–092.9 Фармакологічний аналіз антициклооксигеназної активності нових неопіоїдних анальгетиків (експериментальне дослідження) 14.03.05. – фармакологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук КИЇВ – 2006 Дисертацією є рукопис...

Continue Reading

Характеристика функціонального стану монооксигеназної системи печінки при гепатоканцерогенезі, викликаному дією N-нітрозодиетиламіну (автореферат)

0 Comment on Характеристика функціонального стану монооксигеназної системи печінки при гепатоканцерогенезі, викликаному дією N-нітрозодиетиламіну (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ім. Р.Є. КАВЕЦЬКОГО МОМОТ Валентина Яківна УДК: 616 — 006: 547. 231 Характеристика функціонального стану монооксигеназної системи печінки при гепатоканцерогенезі, викликаному дією N-нітрозодиетиламіну 14.01.07 – онкологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...

Continue Reading

Застосування ультразвуку та препарату траумель с в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на ревматоїдний артрит на госпітальному етапі (автор

0 Comment on Застосування ультразвуку та препарату траумель с в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на ревматоїдний артрит на госпітальному етапі (автор

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Колюча Світлана Володимирівна УДК 616.72-002.77:615.262.1:615.837 3-08 Застосування ультразвуку та препарату траумель с в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на ревматоїдний артрит на госпітальному етапі 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та...

Continue Reading

Гігієнічна оцінка пилового фактора на виробництві вогнетривів, профілактика його неспри-ятливої дії (автореферат)

0 Comment on Гігієнічна оцінка пилового фактора на виробництві вогнетривів, профілактика його неспри-ятливої дії (автореферат)

ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ МИХАЙЛОВА ТЕТЯНА ВАЛЕРІАНІВНА УДК 613.6+616-057–084 Гігієнічна оцінка пилового фактора на виробництві вогнетривів, профілактика його несприятливої дії 14.02.01– гігієна АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ-2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана...

Continue Reading

Дослідження механізмів загибелі неонатальних кардіоміоцитів щура в культурі при моделюванні аноксії-реоксигенації: роль протеасомного протеолізу (авто

0 Comment on Дослідження механізмів загибелі неонатальних кардіоміоцитів щура в культурі при моделюванні аноксії-реоксигенації: роль протеасомного протеолізу (авто

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ Нагібін Василь Сергійович УДК 616.1 : 612.223 + 576.385 + 575.113.2 + 577.152.1 Дослідження механізмів загибелі неонатальних кардіоміоцитів щура в культурі при моделюванні аноксії-реоксигенації: роль протеасомного протеолізу Спеціальність 14.03.04. — Патологічна фізіологія...

Continue Reading

Удосконалення тактики хірургічного лікування хворих на хронічний запор (автореферат)

0 Comment on Удосконалення тактики хірургічного лікування хворих на хронічний запор (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ МИХАЙЛУСОВ Ростислав Миколайович УДК 616.34–009.11–036.12–089.168 Удосконалення тактики хірургічного лікування хворих на хронічний запор 14.01.03 – хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота...

Continue Reading