Кальцієва регуляція гальмівної синаптичної передачі між нейронами культури гіпокампу (автореферат)

0 Comment on Кальцієва регуляція гальмівної синаптичної передачі між нейронами культури гіпокампу (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ Кравченко Микола Олександрович УДК 577.353.5:612.822 Кальцієва регуляція гальмівної синаптичної передачі між нейронами культури гіпокампу 03.00.02 – біофізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ 2006 Дисертацією є рукопис...

Continue Reading

Вікові особливості проявлення оксидативного стресу при гіпотиреозі в нормі та при фізичному навантаженні (автореферат)

0 Comment on Вікові особливості проявлення оксидативного стресу при гіпотиреозі в нормі та при фізичному навантаженні (автореферат)

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА МОХАМАД САЛЕМ ДЖАЗАЕРЛІ УДК 616.441 — 008.64:612.66 Вікові особливості проявлення оксидативного стресу при гіпотиреозі в нормі та при фізичному навантаженні 03.00.04 – біохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Харків...

Continue Reading

Діагностика та хірургічне лікування мегауретера у новонароджених і дітей раннього віку (автореферат)

0 Comment on Діагностика та хірургічне лікування мегауретера у новонароджених і дітей раннього віку (автореферат)

ІНСТИТУТ НЕВІДКЛАДНОЇ І ВІДНОВНОЇ ХІРУРГІЇ ім. В.К.ГУСАКА АМН УКРАЇНИ МАКАРОВА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК: 616.617-007.64-053.31-07-085 Діагностика та хірургічне лікування мегауретера у новонароджених і дітей раннього віку 14.01.09 — дитяча хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Донецьк –...

Continue Reading

Сімейні фактори формування материнської сфери у жінок із загрозою переривання вагітності (автореферат)

0 Comment on Сімейні фактори формування материнської сфери у жінок із загрозою переривання вагітності (автореферат)

Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України МАЛЬОВАНА ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА УДК 159.9:61 Сімейні фактори формування материнської сфери у жінок із загрозою переривання вагітності Спеціальність 19.00.04 — медична психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2006 Дисертацією...

Continue Reading

Флора та рослинність нижньодніпровських арен (автореферат)

0 Comment on Флора та рослинність нижньодніпровських арен (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА Академія наук УКРАЇНИ Національний БОТАНІЧНИЙ САД ім. м.М.ГРИШКА карнатовська маргарита юрІЇвна УДК 581.9:504.73 (477.63/.65) Флора та рослинність нижньодніпровських арен 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ — 2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано...

Continue Reading

Магнітно-резонансна томографія в діагностиці легеневої гіпертензії (автореферат)

0 Comment on Магнітно-резонансна томографія в діагностиці легеневої гіпертензії (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ Мягков Олександр Павлович УДК 616.131-008.331.1-073.756.8: 681.3 Магнітно-резонансна томографія в діагностиці легеневої гіпертензії 14.01.23 — променева діагностика, променева терапія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ — 2006 Дисертацією є рукопис. Робота...

Continue Reading

Патоморфологія артерій серця при раптовій смерті в осіб молодого віку (автореферат)

0 Comment on Патоморфологія артерій серця при раптовій смерті в осіб молодого віку (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО МАЛИК ОКСАНА РОМАНІВНА УДК 616.132.2-036.886-053.8/.84-091:611.12 Патоморфологія артерій серця при раптовій смерті в осіб молодого віку 14.03.02 – патологічна анатомія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Львів...

Continue Reading

Cинтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 2-R-4(3Н)хіназолону(тіону) (автореферат)

0 Comment on Cинтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 2-R-4(3Н)хіназолону(тіону) (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО НІКІТІН ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 615.31:547.856.1].012.1.07 Cинтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 2-R-4(3Н)хіназолону(тіону) 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук Львів –...

Continue Reading

Вплив електромагнітних полів на біологічні властивості токсиноутворюючих коринебактерій (автореферат)

0 Comment on Вплив електромагнітних полів на біологічні властивості токсиноутворюючих коринебактерій (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА КАЛІНІЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА УДК 537.868.047:579.871.1(043.3) Вплив електромагнітних полів на біологічні властивості токсиноутворюючих коринебактерій 03.00.07 – мікробіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків – 2006 Дисертацією...

Continue Reading

Профілактика наслідків гострих інтоксикацій у постраждалих в техногенних аваріях гірників із застосуванням гіпербаричної оксигенаці

0 Comment on Профілактика наслідків гострих інтоксикацій у постраждалих в техногенних аваріях гірників із застосуванням гіпербаричної оксигенаці

ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ МИРНА ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВІВНА УДК 613.63:622:615.835.3 Профілактика наслідків гострих інтоксикацій у постраждалих в техногенних аваріях гірників із застосуванням гіпербаричної оксигенації 14.02.01 — гігієна АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ –...

Continue Reading