Державне управління в гуманітарній сфері регіону України: стан та тенденції розвитку (автореферат)

0 Comment on Державне управління в гуманітарній сфері регіону України: стан та тенденції розвитку (автореферат)

Національна академія державного управління при президентові України КІНДЗЕРСЬКИЙ Сергій Анатолійович УДК 351.305 Державне управління в гуманітарній сфері регіону України: стан та тенденції розвитку 25.00.02 – механізми державного управління АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління КИЇВ...

Continue Reading

Методичні засади використання педагогічних технологій у навчанні природничих дисциплін студентів біологічних спеціальностей (автореферат)

0 Comment on Методичні засади використання педагогічних технологій у навчанні природничих дисциплін студентів біологічних спеціальностей (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА НАЗАРЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА УДК 378.147: 57 (07) Методичні засади використання педагогічних технологій у навчанні природничих дисциплін студентів біологічних спеціальностей 13.00.02. – теорія та методика навчання біології АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних...

Continue Reading

Ювенільний ревматоїдний артрит: особливості діагностики та лікування (автореферат)

0 Comment on Ювенільний ревматоїдний артрит: особливості діагностики та лікування (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ МАРУШКО Тетяна Вікторівна УДК: 616.72 – 002.772 – 07 – 08 — 053.2 Ювенільний ревматоїдний артрит: особливості діагностики та лікування 14.01.10 — Педіатрія А в т о р е ф е...

Continue Reading

Розробка засобів ранньої профілактики неонатальних інфекційних захворювань тварин (автореферат)

0 Comment on Розробка засобів ранньої профілактики неонатальних інфекційних захворювань тварин (автореферат)

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ННЦ “ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ” КОЛЬЧИК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 619:578.27:616-084:616.98 Розробка засобів ранньої профілактики неонатальних інфекційних захворювань тварин 16.00.08 – епізоотологія та інфекційні хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Харків...

Continue Reading

Експериментальне обгрунтування доцільності клінічного застосування нового препарату – феполен на основі продуктів бджільництва, призначеного для лікув

0 Comment on Експериментальне обгрунтування доцільності клінічного застосування нового препарату – феполен на основі продуктів бджільництва, призначеного для лікув

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ?Я УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОТЕЛЕВЕЦЬ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА УДК 615.453.24:633.878.44. Експериментальне обгрунтування доцільності клінічного застосування нового препарату – феполен на основі продуктів бджільництва, призначеного для лікування простатитів 14.03.05 – фармакологія А В Т О Р Е Ф...

Continue Reading

Вивчення впливу стану здоров’я та факторів місцевого захисту на формування специфічної імунної відповіді при вакцинації оральною поліомієлітною вакцин

0 Comment on Вивчення впливу стану здоров’я та факторів місцевого захисту на формування специфічної імунної відповіді при вакцинації оральною поліомієлітною вакцин

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ім.Л.В.ГРОМАШЕВСЬКОГО ЛАПІЙ ФЕДІР ІВАНОВИЧ УДК: 616.988.23-053.2-085.37+616-097+616.34-008.87-053.2 Вивчення впливу стану здоров’я та факторів місцевого захисту на формування специфічної імунної відповіді при вакцинації оральною поліомієлітною вакциною у дітей 14.01.13. – інфекційні хвороби АВТОРЕФЕРАТ...

Continue Reading

Розробка засобів специфічної профілактики бруцелаовісної та хламідійної інфекцій (автореферат)

0 Comment on Розробка засобів специфічної профілактики бруцелаовісної та хламідійної інфекцій (автореферат)

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР “ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ” Медвідь Ольга Олександрівна УДК 619:616.98:616.682-002:579.882.11:615.371 Розробка засобів специфічної профілактики бруцелаовісної та хламідійної інфекцій 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія та вірусологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних...

Continue Reading

Прогнозування виникнення гнійно-запальних ускладнень та їх профілактика у породіль з патологічною крововтратою під час пологів (автореферат)

0 Comment on Прогнозування виникнення гнійно-запальних ускладнень та їх профілактика у породіль з патологічною крововтратою під час пологів (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Донецький Державний медичний університет ІМ. М. Горького науково-дослідний інститут медичних проблем сім’ї МЕЛЬНІКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ УДК 618.514-005.1-002.3-08 Прогнозування виникнення гнійно-запальних ускладнень та їх профілактика у породіль з патологічною крововтратою під час пологів 14.01.01 – акушерство та...

Continue Reading

Реабілітація репродуктивної функції жінок, що страждають на хронічний сальпінгоофорит (автореферат)

0 Comment on Реабілітація репродуктивної функції жінок, що страждають на хронічний сальпінгоофорит (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ КОЛЕСНИК ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА УДК — 618.11/.12-002-036.12-08:618.179 Реабілітація репродуктивної функції жінок, що страждають на хронічний сальпінгоофорит 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ...

Continue Reading

Реформування системи управління стоматологічним забезпеченням збройних сил України (автореферат)

0 Comment on Реформування системи управління стоматологічним забезпеченням збройних сил України (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л.ШУПИКА КАМАЛОВ Рафік Ханафійович УДК 614.2.001.76 (477) + 616,31:356.33.075.5 Реформування системи управління стоматологічним забезпеченням збройних сил України 14.02.03 – соціальна медицина АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading