АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ім. Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО МАРЦИНОВСЬКА ВІОЛЕТА АНАТОЛІЇВНА УДК: 616.9.578.828 – 036.22 – 053.3 Епідеміологічна характеристика віл–інфекції з перинатальним шляхом передачі збудника 14.02.02 – епідеміологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Подробнее

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК Національний науковий центр “Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини” Нікіфорова Ольга Василівна УДК 619:615.285:595.42 (477.54) Видовий склад, розповсюдження і заходи боротьби з іксодовими кліщами (ixodidae) у Харківській області 16.00.11 – паразитологія, гельмінтологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...

Подробнее

Академiя медичних наук України Iнститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського УДК 614.48:001.8 КУЦЕВЛЯК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Обгрунтування дезінфекційних заходів у терапевтичній стоматології 14.02.02 — епідеміологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ-2006 Дисертацією є рукопис...

Подробнее

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАГДАЛИЦЬ ТЕТЯНА ІВАНІВНА УДК: 616.12 – 008.46 – 036.12 – 092: 616.127 – 005.8 – 007.61] — 085.22 Клінічна ефективність бета-адреноблокаторів та структурно-функціональні зміни міокарда у хворих з постінфарктним кардіосклерозом 14.01.11– кардіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ На правах рукопису МИХАЙЛЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА УДК 681.146-006.6+618.146-006.52 Комплексне лікування хворих з цервікальними інтраепітеліальними неоплазіями, асоційованими з вірусами папілом людини, із застосуванням інтерферонотерапії 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації...

Подробнее

ОДЕСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ IМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА КОПА ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ УДК 165.744 Соцiальна цiннiсть модусу здоров’я СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 09.00.03 — соцiальна фiлософiя та фiлософiя iсторiї А в т о р е ф е р а т дисертацiї на здобуття наукового ступеня кандидата фiлософських...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОСІЙЧУК Лідія Миколаївна УДК: 616.33.+616.342]-002.44-008.87-085.37 Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки, поєднаної з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою з урахуванням індивідуальних протекторних факторів організму 14.01.36 – гастроентерологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня...

Подробнее

Національна академія державного управління при президентові України КОВАЛІШИНА Наталія Порфирівна УДК 351.305 Взаємодія жіночих громадських організацій з органами державної влади як фактор здійснення гендерної політики в Україні 25.00.01 – теорія та історія державного управління АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА А. П. РОМОДАНОВА КОЧІН Олег Валерійович УДК: 616. 853 – 085. 36] — 092 Застосування кріоконсервованих ембріональних та стромальних клітин кісткового мозку при експериментальній епілепсії 14.01.05. – нейрохірургія Автореферат дисертації на здобуття...

Подробнее

Донецький державний медичний університет ім. М.Горького МІЦУКОВА Світлана Анатоліївна УДК 616.379-008.64:616.72-018.3-007.17/.18-007-248 Особливості перебігу, патогенезу і лікування остеоартрозу на фоні цукрового діабету 14.01.12 – ревматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Донецьк — 2007 Дисертацією є рукопис. Робота...

Подробнее
Страница 360 из 837« Первая...102030...358359360361362...370380390...Последняя »