МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА СОЛОМОНЮК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ УДК 616. 317 — 002 – 08-053.3 Обгрунтування вибору методу терапії атопічного хейліту у дітей та підлітків 14.01.22 – стоматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена Роженко Микола Васильович УДК 599. 325. 1: 591. 3 Хижі ссавці північно-західного причорномор’я (фауна, динаміка чисельності та морфологія) 03. 00. 08 – зоологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

Харківський національний університет внутрішніх справ Прасов Олександр Олександрович УДК 347.454.5 + 614.253 Право на медичну допомогу та його здійснення Спеціальність 12.00.03 Цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук...

Подробнее

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н.КАРАЗІНА Комих Наталія Григорівна УДК 316.334.23. Соціокультурний контекст становлення та розвитку підприємництва в Україні 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Харків – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ і ВІРУСОЛОГІЇ ім. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО МАКСИМЕНОК ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА УДК616-097.579+578.828:616-037 Феномен антигенної мімікрії пептидів віл-1 та бактерій і маркери прогнозування перебігу віл-інфекції 03.00.06 — вірусологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ-2006...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА МАРЧЕНКО Олена Михайлівна УДК 373.5.016:512 Система тизація знань старшокласників у процесі навчання математики з комп’ютерною підтримкою 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2007...

Подробнее

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МЕЛЬНИЧУК Ольга Миколаївна УДК 577.352:612.822 Вплив рутину, кверцетину та їх комплексів з алюмінієм на динаміку скорочення скелетного м’язу жаби 03.00.02 — біофізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ — 2006...

Подробнее

ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ МОЗГОВА Наталя Вікторівна УДК 616.314.18-002.4-031.81-085 Вазокоригуюча терапія у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту 14.01.22 — стоматологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Одеса – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Донецькому...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л.ШУПИКА. УДК: 616:831-005.4-036.11-037:616.153.455-008.61 Мельник Володимир Степанович Клінічні прояви та прогностичне значення стресової гіперглікемії після гострого ішемічного інсульту у хворих на цукровий діабет і без такого 14.01.15 – нервові хвороби АВТОРЕФЕРАТ...

Подробнее

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Лаврова Ірина Іванівна УДК: 94(82):304.4″19″ Соціальна політика в аргентині в умовах неоліберальної моделі розвитку (90-ті роки ХХ століття) 07.00.02 – всесвітня історія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Донецьк — 2006 Дисертацією є рукопис...

Подробнее
Страница 355 из 837« Первая...102030...353354355356357...360370380...Последняя »