Морфологічні особливості та кровопостачання мяких тканин пародонту в нормі та при цукровому діабеті (експериментальне дослідження) (авторефе

0 Comment on Морфологічні особливості та кровопостачання мяких тканин пародонту в нормі та при цукровому діабеті (експериментальне дослідження) (авторефе

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ПАЛЬТОВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК: 611.314.17–008.1–018:611.13 ?. 16+616. 379–008.64]–08. “Морфологічні особливості та кровопостачання м(яких тканин пародонту в нормі та при цукровому діабеті (експериментальне дослідження)” 14.03.01– нормальна анатомія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...

Continue Reading

Роль фотоперіоду в регуляції процесів пероксидації в базальних ядрах мозку щурів за гострої гіпоксії (автореферат)

0 Comment on Роль фотоперіоду в регуляції процесів пероксидації в базальних ядрах мозку щурів за гострої гіпоксії (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ім. О. О. БОГОМОЛЬЦЯ СОПОВА ІРИНА ЮРІЇВНА УДК 616.831-001.8:577.156.1]:612.017.2:599.323.4 Роль фотоперіоду в регуляції процесів пероксидації в базальних ядрах мозку щурів за гострої гіпоксії 14.03.04 – патологічна фізіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ...

Continue Reading

Морфофункціональні зміни нервових структур малого кола кровообігу в умовах експериментальної портальної гіпертензії (автореферат)

0 Comment on Морфофункціональні зміни нервових структур малого кола кровообігу в умовах експериментальної портальної гіпертензії (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ПРИМАЧЕНКО Валентина Іванівна УДК 611.018.8:[616.131+616.141+616.124.3+616.125]:616.149-008.341.1:612.084 Морфофункціональні зміни нервових структур малого кола кровообігу в умовах експериментальної портальної гіпертензії 14.03.01 – нормальна анатомія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading

Похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти – потенційні регулятори сечовидільної функції нирок (автореферат)

0 Comment on Похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти – потенційні регулятори сечовидільної функції нирок (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ШЕВЦОВ Ігор Іванович УДК 615.243.2.57.089.5.00.5 Похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти – потенційні регулятори сечовидільної функції нирок 14.03.05 – фармакологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Одеса – 2006 Дисертацією є рукопис....

Continue Reading

Соціально-психологічні детермінанти адиктивної поведінки (автореферат)

0 Comment on Соціально-психологічні детермінанти адиктивної поведінки (автореферат)

Інститут психології імені Г.С.Костюка АПН України УДК 159.9.019.4:316.4.06:373.66 Савчук Олексій Вікторович Соціально-психологічні детермінанти адиктивної поведінки 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в...

Continue Reading

Лишайники природного заповідника “Медобори” (автореферат)

0 Comment on Лишайники природного заповідника “Медобори” (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО СМЕРЕЧИНСЬКА ТАМАРА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 582.29 (477.84) Лишайники природного заповідника “Медобори” 03.00.21 – мікологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ-2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана у відділі ліхенології...

Continue Reading

Характеристика порушень ритму серця та прогноз їх ускладнень у дітей (автореферат)

0 Comment on Характеристика порушень ритму серця та прогноз їх ускладнень у дітей (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. ГОРЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНИХ ПРОБЛЕМ СІМ’Ї ПШЕНИЧНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 616.12-008.318-06-036-053.2 Характеристика порушень ритму серця та прогноз їх ускладнень у дітей 14.01.10 – педіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...

Continue Reading

Анаплазмозно-бабезіозна інвазія овець в умовах Криму (автореферат)

0 Comment on Анаплазмозно-бабезіозна інвазія овець в умовах Криму (автореферат)

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР “ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ” ОНІЩЕНКО Наталія Григорівна УДК 619:615:616.993.192.6:636.32/.38 Анаплазмозно-бабезіозна інвазія овець в умовах Криму 16.00.11. – паразитологія, гельмінтологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Харків – 2006...

Continue Reading

Клініко-діагностичні критерії та прогнозування транзиторно-ішемічних атак (автореферат)

0 Comment on Клініко-діагностичні критерії та прогнозування транзиторно-ішемічних атак (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ ОРОС МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ УДК 616-005.4:616.8-00]-76-29-30 Клініко-діагностичні критерії та прогнозування транзиторно-ішемічних атак 14.01.15. – Нервові хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота...

Continue Reading

Травматичні ураження стовбура головного мозку(автореферат)

0 Comment on Травматичні ураження стовбура головного мозку(автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ імені академіка А. П. РОМОДАНОВА ШАМАЄВ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ УДК: 616.831-001 Травматичні ураження стовбура головного мозку 14.01.05 – нейрохірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис Робота...

Continue Reading