Статистичні методи, алгоритми та програмні засоби розпізнавання у медичних дослідженнях (автореферат)

0 Comment on Статистичні методи, алгоритми та програмні засоби розпізнавання у медичних дослідженнях (автореферат)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Романов Андрій Вікторович УДК 519.21+535.378+616.3 Статистичні методи, алгоритми та програмні засоби розпізнавання у медичних дослідженнях 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2006...

Continue Reading

Гігієнічне обґрунтування профілактики отруєнь монооксидом вуглецю у гірників вугільних шахт (автореферат)

0 Comment on Гігієнічне обґрунтування профілактики отруєнь монооксидом вуглецю у гірників вугільних шахт (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. ГОРЬКОГО НОВОСЕЛЬСЬКА ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА УДК 615.099.057+613.6:546.26]-084:622-058.243 Гігієнічне обґрунтування профілактики отруєнь монооксидом вуглецю у гірників вугільних шахт 14.02.01 – гігієна Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Донецьк –...

Continue Reading

Розвиток творчої діяльності старшокласників у процесі навчання фізики з використанням проектної технології (автореферат)

0 Comment on Розвиток творчої діяльності старшокласників у процесі навчання фізики з використанням проектної технології (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. Драгоманова ПОЛІХУН Наталія Іванівна 372.853 Розвиток творчої діяльності старшокласників у процесі навчання фізики з використанням проектної технології 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ –...

Continue Reading

Методологія початкового відбору операторів шляхом знімання візуальної стохастичної інформації (автореферат)

0 Comment on Методологія початкового відбору операторів шляхом знімання візуальної стохастичної інформації (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Петрова Юлія Валеріївна УДК 331. 101.1.[658.336:656.7](043.3) Методологія початкового відбору операторів шляхом знімання візуальної стохастичної інформації (за моделями динаміки „зорового каналу” та критеріальними параметрами людини при її роботі на статичному тренажері) Спеціальність 05.07.14 – Авіаційно–космічні тренажери Автореферат дисертації на...

Continue Reading

Стимулювання соціально-комунікативної активності підлітків у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності (автореферат)

0 Comment on Стимулювання соціально-комунікативної активності підлітків у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА ПЕТЬКО Людмила Василівна УДК 37.032: 379.85 Стимулювання соціально-комунікативної активності підлітків у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності 13.00.07 – теорія та методика виховання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є...

Continue Reading

Синтез, хімічні та біологічні властивості тіазоліл-2-амідів 1-r-2-оксо-4-гідрокси-хінолін-3-карбонових кислот (автореферат)

0 Comment on Синтез, хімічні та біологічні властивості тіазоліл-2-амідів 1-r-2-оксо-4-гідрокси-хінолін-3-карбонових кислот (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Петрушова Лідія Олександрівна УДК 54.057:542.951.1:547.831.9:615.28:616.441:616-002.5 Синтез, хімічні та біологічні властивості тіазоліл-2-амідів 1-r-2-оксо-4-гідрокси-хінолін-3-карбонових кислот 15.00.02 — фармацевтична хімія і фармакогнозія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук Харків – 2006 Дисертацією є...

Continue Reading

Стан систем гомеостазу під час вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок, які вживають наркотичні препарати (автореферат)

0 Comment on Стан систем гомеостазу під час вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок, які вживають наркотичні препарати (автореферат)

Міністерство охорони здоров’я України ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Шаповал Микола Віталійович УДК 618.2/3:616.89-008.441.33:577.171.53 Стан систем гомеостазу під час вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок, які вживають наркотичні препарати 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...

Continue Reading

Прояв кількісних ознак при внутрішньолінійних схрещуваннях у залежності від умов утримання батьківських особин drosophila melanogaster meig. і bombyx

0 Comment on Прояв кількісних ознак при внутрішньолінійних схрещуваннях у залежності від умов утримання батьківських особин drosophila melanogaster meig. і bombyx

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Навроцька Валерія Володимирівна УДК 575:595.773.4:595.787 Прояв кількісних ознак при внутрішньолінійних схрещуваннях у залежності від умов утримання батьківських особин drosophila melanogaster meig. і bombyx mori l. 03.00.15 — генетика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...

Continue Reading

Ступенева антибіотикотерапія офлоксацином при катаральній бронхопневмонії телят (автореферат)

0 Comment on Ступенева антибіотикотерапія офлоксацином при катаральній бронхопневмонії телят (автореферат)

ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ІМЕНІ С.З. ҐЖИЦЬКОГО ПАВЛІВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 619: 615.015.4: 619: 616.2: 636.2 Ступенева антибіотикотерапія офлоксацином при катаральній бронхопневмонії телят 16.00.04 — ветеринарна фармакологія та токсикологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Л...

Continue Reading

Клініко-патогенетичні та морфологічні паралелі перинатальної інфекційної патології у новонароджених та оптимізація лікування (автореферат)

0 Comment on Клініко-патогенетичні та морфологічні паралелі перинатальної інфекційної патології у новонароджених та оптимізація лікування (автореферат)

Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О.О.Богомольця Павлишин Галина Андріївна УДК: 618.3-022-053.31-008.9-02:618.3-022]-08 Клініко-патогенетичні та морфологічні паралелі перинатальної інфекційної патології у новонароджених та оптимізація лікування 14.01.10 – педіатрія А в т о р е ф е р а т...

Continue Reading