НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ІМ. М.Г. ХОЛОДНОГО ОПТАСЮК ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА УДК 582.542.741 (477) Рід Linum L. у флорі України 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ПОПАНДОПУЛО АЛЛА ДМИТРІВНА УДК 618.146-003.92– 007.2–089: 57.086.83 Оптимізація лікування хворих на рубцеву деформацію шийки матки (клініко-експериментальне дослідження) 14.01.01 — акушерство і гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Подробнее

Київський національний університет імені Тараса Шевченка пОЛКОВЕНКО оЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА УДК [591.84+576.31]:591.471.37 Особливості остеокластичної резорбції кісткової тканини при зниженні опорного навантаження 03.00.11 — цитологія, клітинна біологія, гістологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2007 Дисертацією є...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПЛАТОНОВА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА УДК: 616.235-002-08 Застосування муколітичної терапії при бронхообструктивному синдромі у дітей та підлітків 14.01.10 – педіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Одеса – 2007 Дисертацією є...

Подробнее

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПАЛІЙ Анфіса Євгеніївна УДК 582.736.3:547.596/597:582 Тритерпенові і фенольні сполуки melilotoides cretacea (m. bieb.) sojak 03.00.04 – біохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л. ШУПИКА ПАЛАМАРЧУК АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ УДК 616.-036.82:615.8:616.831-005.4-036.11-085.8 Диференційний підхід в реабілітації у відновному періоді лікування хворих молодого віку після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу по типу ішемії 14.01.15 – нервові...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПАСІЧНИК Ігор Вадимович УДК:616-071-089:617.55-089: 616.34-007.274 Діагностика та лікування синдрому абдомінальної компресії в хірургії гострої спайкової непрохідності кишок 14.01.03 – хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків — 2007 ...

Подробнее

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ІМ. Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ” ПОБЕДЬОННА Галина Павлівна УДК 616.248-08:577.115-121.7 Системні порушення клітинного метаболізму у хворих на бронхіальну астму: клінічне значення і сучасні методи терапії 14.01.27 – пульмонологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ ім. акад. М.Д.Стражеска Старжинська Ольга Леонідівна УДК: 611-018.54-071:576.8.095.52:575.113:616.12-008.331.1. Клініко-діагностичне значення плазмової концентрації в — натрійуретичного пептиду та поліморфізму генів рецепторів ангіотензину іі у хворих на гіпертонічну хворобу 14.01.11 – кардіологія Автореферат дисертації на здобуття...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО РОМАНІВ ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА УДК 616.61 — 06:616 — 099:546.4/.5] – 092(019) Патогенез токсичної нефропатії у щурів різного віку 14.03.04 – патологічна фізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее
Страница 341 из 837« Первая...102030...339340341342343...350360370...Последняя »