Соціальні детермінанти кібервіртуального простору (автореферат)

0 Comment on Соціальні детермінанти кібервіртуального простору (автореферат)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Петренко-Лисак Алла Олександрівна УДК 316+316.4.066+004.358 Соціальні детермінанти кібервіртуального простору 22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук КИЇВ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі...

Continue Reading

Енергетичні характеристики хемілюмінесценції сироватки крові (автореферат)

0 Comment on Енергетичні характеристики хемілюмінесценції сироватки крові (автореферат)

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна О л і й н и к І р и н а Я р о с л а в і в н а УДК 577.3 Енергетичні характеристики хемілюмінесценції сироватки крові 03.00.02—біофізика Автореферат дисертації...

Continue Reading

Клітинні реакції вогнища хронічного запалення при дії низькоінтенсивного -випромінювання (автореферат)

0 Comment on Клітинні реакції вогнища хронічного запалення при дії низькоінтенсивного -випромінювання (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Онищенко Микола Іванович УДК 616-002-036.12-092:612.014.482.4 Клітинні реакції вогнища хронічного запалення при дії низькоінтенсивного (-випромінювання 14.03.04 – патологічна фізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Дисертацією є рукопис. Робота виконана...

Continue Reading

Алгоритмічний підхід у навчанні майбутніх інженерів-гірників вищих технічних навчальних закладів (автореферат)

0 Comment on Алгоритмічний підхід у навчанні майбутніх інженерів-гірників вищих технічних навчальних закладів (автореферат)

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Русанова Олена Олександрівна УДК 577.4.348 (043) Алгоритмічний підхід у навчанні майбутніх інженерів-гірників вищих технічних навчальних закладів 13.00.04 – » Теорія і методика професійної освіти» АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня...

Continue Reading

Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку (автореферат)

0 Comment on Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку (автореферат)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Петренко Юрій Олексійович УДК 612.821.3+613.955 Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку 03.00.13 – фізіологія людини і тварин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук...

Continue Reading

Характеристика продуктивності та біологічних особливостей норок різних типів (автореферат)

0 Comment on Характеристика продуктивності та біологічних особливостей норок різних типів (автореферат)

ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ІМені С. З. ҐЖИЦЬКОГО ОСТАШЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ІГОРОВИЧ УДК: 636.934 Характеристика продуктивності та біологічних особливостей норок різних типів 06.02.01 — розведення та селекція тварин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Львів – 2006...

Continue Reading

Застосування антисептичних емульсій із димексидом при гнійно-некротичних процесах у ділянці пальців у високопродуктивних корів (автореферат)

0 Comment on Застосування антисептичних емульсій із димексидом при гнійно-некротичних процесах у ділянці пальців у високопродуктивних корів (автореферат)

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПЕТРИК МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ УДК 619:617.57/.58:636.2 Застосування антисептичних емульсій із димексидом при гнійно-некротичних процесах у ділянці пальців у високопродуктивних корів 16.00.05 – ветеринарна хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Біла Церква – 2006...

Continue Reading

Особливості обміну білків в організмі білих щурів, уражених кадмієм, нітритом і низькими дозами радіації та способи їх корекції (автореферат)

0 Comment on Особливості обміну білків в організмі білих щурів, уражених кадмієм, нітритом і низькими дозами радіації та способи їх корекції (автореферат)

ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН УААН ОСТРІВКА ОКСАНА ІВАНІВНА УДК 615.916’1:546.173/.48-06:612.015.3]-092.9 Особливості обміну білків в організмі білих щурів, уражених кадмієм, нітритом і низькими дозами радіації та способи їх корекції 03.00.04 – біохімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Львів...

Continue Reading

Клініко-патогенетичні особливості хронічного гастриту із секреторною недостатністю та їх корекція за допомогою уролесану та тіотриазоліну (авторефера

0 Comment on Клініко-патогенетичні особливості хронічного гастриту із секреторною недостатністю та їх корекція за допомогою уролесану та тіотриазоліну (авторефера

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ шевченко ольга СТАНІСЛАВНА УДК: 616.12-008.46-036.12-092:612.015.11:612.017.1 Вплив ремоделювання міокарду, ендотеліальної дисфункції, оксидативного стресу та запальних процесів на тяжкість і перебіг хронічної серцевої недостатності 14.01.11-Кардіологія А в т о р е ф е р а т дисертації на...

Continue Reading

Стилі життя молоді як соціальне явище в умовах сучасного українського буття (автореферат)

0 Comment on Стилі життя молоді як соціальне явище в умовах сучасного українського буття (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ ”КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” ПРИХОДЬКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК: 111.1: 316.728 — 053.6 Стилі життя молоді як соціальне явище в умовах сучасного українського буття 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading