МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ ГОНЧАРУК СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ УДК 616.248 – 053.2: 616- 092.9] – 036.82.83/.84 Клініко – патогенетичне обгрунтування комплексного застосування фізичних чинників у відновлювальному лікуванні дітей з бронхіальною астмою 14.01.33....

Подробнее

ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ГОДОВАНЕЦЬ ЮЛІЯ ДМИТРІВНА УДК: 612.35+616.36/336]-053.31-07-08 Функціональний стан гепатобіліарної системи у новонароджених при перинатальній патології в період ранньої неонатальної адаптації (діагностика, профілактика та лікування) 14.01.10 – педіатрія А в т о р...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О. О. БОГОМОЛЬЦЯ ЧИЖОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА УДК 616.12-008.331.1-053.9-08:615.225.2 Зміни мікроциркуляторної ланки судинного русла та функції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу похилого та старечого віку під впливом антигіпертензивної терапії (еналаприл, амлодипін, небіволол...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕСАУЛОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ УДК 378.141.5 : 631.3 Методика контролю навчальних досягнень студентів-аграрників у процесі вивчення спеціальних технічних дисциплін 13.00.02 — теорія і методика навчання (технічні науки) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ –...

Подробнее

К И Ї В С Ь К И Й Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й У Н І В Е Р С И Т Е Т імені Т А Р А С А Ш...

Подробнее

ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДАВИДОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА УДК: 618.36: 612.017.1:616.441-006.6-059 Оперована щитовидна залоза та вагітність (патогенез, діагностика, профілактика ускладнень) 14.01.01 — акушерство та гінекологія А в т о р е ф е р а т...

Подробнее

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ДЕРЖАВНА НАУКОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРCЬКА БІБЛІОТЕКА Чайка Наталія Григорівна УДК 631.115.13 (477) “18/19”:001.8 Становлення та розвиток наукових установ при сільськогосподарських товариствах правобережної україни (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) 07.00.07 – історія науки і техніки Автореферат дисертації...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ім. М.М. ГРИШКА ГОМЛЯ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА УДК 581.527:502.62 (477.53) Рослинність долини річки хорол та її флористичні і созологічні особливості 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ –...

Подробнее

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.ГОРЬКОГО ФАЄРМАН Аркадій Олександрович УДК 616–002.78:616.24]–07–042–08–071 Ураження легенів при подагрі: діагностика, патогенез, лікування (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 14.01.12 – ревматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Донецьк – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана...

Подробнее

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.ГОРЬКОГО ЄРМОЛАЄВА МАЙЯ В’ЯЧЕСЛАВІВНА УДК 616.24-018-07-085-092 Ураження легенів у хворих на системні захворювання сполучної тканини: діагностика, патогенез, лікування (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 14.01.12 – ревматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Донецьк – 2005...

Подробнее
Страница 34 из 837« Первая...1020...3233343536...405060...Последняя »