МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Львівський національний університет імені Івана Франка ПОТИМКО Оксана Збігнєвна УДК: 61(477.83-25)”13/17” Розвиток медицини у Львові в XIV–XVIII ст.: історіографія проблеми Спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня...

Подробнее

Міністерство охорони здоров’я України Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика м. Київ Петриця Римма Петрівна УДК 616.447-008.61-089 Діагностика та хірургічне лікування вторинного та третинного гіперпаратиреозу 14.01.03 – хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук КИЇВ –...

Подробнее

ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ РОМАНЕНКО Катерина Олександрівна УДК 582.24(477.75) Міксоміцети кримського природного заповідника 03.00.21 — мікологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у відділі...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИИ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. ГОРЬКОГО САДЕКОВ ДМИТРО РИФАТОВИЧ УДК 614.712:546.171.1/4 Токсиколого-гігієнічна оцінка гумату амонію як забруднювача атмосферного повітря населених місць 14.02.01 – гігієна АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Донецьк –...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Рогачевський Олександр Петрович УДК 618.145-007.41:618.177 Оптимізація програми і алгоритму обстеження безплідних жінок з ендометріозом 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук ОДЕСА – 2006 Дисертацією...

Подробнее

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРОХОРОВА СВІТЛАНА ІГОРІВНА УДК 581.5:581.9 (477.60) Екологічні особливості синантропних видів рослин в техногенно трансформованому середовищі південного сходу України 03.00.16 – екологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Дніпропетровськ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана...

Подробнее

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО ПІЩУЛІНА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 616-001-036.11:[612.13-092+612.013:546.41] Роль порушень кальцієвого гомеостазу в патогенезі розладів cистемної гемодинаміки в гострому періоді травматичної хвороби 14.03.04 – патологічна фізіологія А в т о р е ф е р а...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ПУСТОВАЛОВА ОЛЬГА ІВАНІВНА УДК: 618.146:616.988+576.8.077.3/-022.7-076.5 Цитологічні та імуноцитохімічні особливості епітелію шийки матки і цервікального каналу жінок фертильного віку при вірусному та бактеріальному інфікуванні 14.03.09 – гістологія, цитологія та ембріологія Автореферат дисертації...

Подробнее

ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ ПЕТЕРБУРГСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ УДК 616. 617 – 007.272 – 079.4 –08 –053.2 Диференційна діагностика вродженої обструкції сечоводу у дітей та обґрунтування раціональної тактики її лікування 14.01.06 – урологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.І. ПИРОГОВА УДК:616.2-084-037:616.33/.34:616-005.1 ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Прогнозування, профілактика та корекція дихальних розладів у хворих з гастродуоденальними кровотечами ( клініко-експериментальне дослідження ) 14.01.03 – хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее
Страница 332 из 837« Первая...102030...330331332333334...340350360...Последняя »