Обгрунтування реабілітаційного лікування та оцінка його результатів у хворих з ушиванням перфоративної виразки дванадцятипалої кишки (автореферат)

0 Comment on Обгрунтування реабілітаційного лікування та оцінка його результатів у хворих з ушиванням перфоративної виразки дванадцятипалої кишки (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ Фірас Таляль Оді Сархан УДК 616.342-002.44-06-089.166]-036.8 Обгрунтування реабілітаційного лікування та оцінка його результатів у хворих з ушиванням перфоративної виразки дванадцятипалої кишки 14.01.03 – хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Continue Reading

Хірургічна корекція уражень мітрального клапану при інфекційному ендокардиті (автореферат)

0 Comment on Хірургічна корекція уражень мітрального клапану при інфекційному ендокардиті (автореферат)

ІНСТИТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ім. М.М. Амосова АМН УКРАЇНИ ІСАЄНКО Володимир Владиславович УДК: 616.126,42 – 002 – 022 – 089.843 Хірургічна корекція уражень мітрального клапану при інфекційному ендокардиті 14. 01. 04 – серцево-судинна хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Комплексне лікування абдомінального сепсису (автореферат)

0 Comment on Комплексне лікування абдомінального сепсису (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ГУСАК Ігор Вікторович УДК 617.55:616.94]-08 Комплексне лікування абдомінального сепсису (Експериментально – клінічне дослідження) 14.01.03 – хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Дніпропетровськ – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота...

Continue Reading

Оцінка антибіотичного та токсигенного потенціалу деяких видів мікроміцетів роду aspergillus mich. (автореферат)

0 Comment on Оцінка антибіотичного та токсигенного потенціалу деяких видів мікроміцетів роду aspergillus mich. (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО ЦИГАНЕНКО КАТЕРИНА СТЕПАНІВНА УДК 582.288–11+577.18 О??а ??????? ? ?????? ???і?у ?я?х ??в ???і??в ?? aspergillus mich. 03.00.07 – ???і??ія А????? ????ії ? ???тя ????о ???я ????а ???і?? ?? КИЇВ...

Continue Reading

Тютюнопаління та його вплив на перебіг вагітності, пологів, стан плода і новонародженого (автореферат)

0 Comment on Тютюнопаління та його вплив на перебіг вагітності, пологів, стан плода і новонародженого (автореферат)

ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ГЕРЕВИЧ ГЕОРГІЙ ЙОСИПОВИЧ УДК:618.2/5+616-053.1+616-053.31:613.84 Тютюнопаління та його вплив на перебіг вагітності, пологів, стан плода і новонародженого 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ...

Continue Reading

Морфологічні особливості тимусу та селезінки за умов травми сідничого нерва та дії імунодепресанту (автореферат)

0 Comment on Морфологічні особливості тимусу та селезінки за умов травми сідничого нерва та дії імунодепресанту (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ Чекмарьова Ірина Володимирівна УДК: 616.411 + 616.438] – 018: 616.833 – 001.5 – 085: 612.017.1 Морфологічні особливості тимусу та селезінки за умов травми сідничого нерва та дії імунодепресанту 14.03.09 –...

Continue Reading

Підвищення ефективності деривації сечі після цистектомії шляхом використання доліхосигми для створення ортотопічного сечового мі

0 Comment on Підвищення ефективності деривації сечі після цистектомії шляхом використання доліхосигми для створення ортотопічного сечового мі

ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ ДУБІНІН МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ УДК: 616.62-089.87-089.844 Підвищення ефективності деривації сечі після цистектомії шляхом використання доліхосигми для створення ортотопічного сечового міхура 14.01.06. – урологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ-2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана...

Continue Reading

Удосконалення методів діагностики та лікування сонячних ретинальних опіків (автореферат)

0 Comment on Удосконалення методів діагностики та лікування сонячних ретинальних опіків (автореферат)

Міністерство охорони здоров’я України Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ГРЕБЕНЬ НАТАЛІЯ КОСТЯНТИНІВНА УДК 617.723 + 617.735]– 001.17–02–07–08–084:613.165.2 Удосконалення методів діагностики та лікування сонячних ретинальних опіків (клініко-експериментальне дослідження) 14.01.18 – офтальмологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Continue Reading

Остракоди верхньокрейдових відкладів волино-поділля (автореферат)

0 Comment on Остракоди верхньокрейдових відкладів волино-поділля (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК Діденко Юлія Володимирівна УДК 565.33:551.763(477.83) Остракоди верхньокрейдових відкладів волино-поділля 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Державному...

Continue Reading

Стохастичні колективні ефекти у функціонуванні іонних каналів та процесі фолдінгу білків (автореферат)

0 Comment on Стохастичні колективні ефекти у функціонуванні іонних каналів та процесі фолдінгу білків (автореферат)

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н. КАРАЗІНА ЄСИЛЕВСЬКИЙ СЕМЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 577.322 Стохастичні колективні ефекти у функціонуванні іонних каналів та процесі фолдінгу білків 03.00.02 – біофізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Харків – 2005 Дисертацією є рукопис....

Continue Reading