МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л. ШУПИКА ПОСТОВІТЕНКО КАТЕРИНА ПАВЛІВНА УДК 577.1:616.61:616.1:615.356 Гіпергомоцистеїнемія у хворих з хронічною нирковою недостатністю: зв’язок з ураженням серцево-судинної системи, вітамінним статусом та дисліпідемією (клініко-експериментальне дослідження) 14. 01. 02 – внутрішні...

Подробнее

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР “ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ” РУДЕНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 619:616.98:579.84:636.92(043) Поширення, біологічні властивості збудника та удосконалення профілактики пастерельозу кроликів 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія та вірусологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

Державна установа “Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка Академії медичних наук України” ПОБЄЛ Євген Анатолійович УДК 616.718.42+617.582.5-.001.5-053.88/.9-089.2 Напружений остеосинтез при переломах проксимального відділу стегна 14.01.21. ? травматологія та ортопедія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Подробнее

Міністерство охорони здоров’я України НАЦІОНАЛЬНА медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (м. Київ) Сейковський Олесь Васильович УДК 616.231 – 089 + 616.329 – 089 Лікування поєднаних трахео-стравохідних захворювань та пошкоджень 14.01.03. – хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ім. проф. О.С. КОЛОМІЙЧЕНКА Сидоренко Наталія Миколаївна УДК 616.216.1-002-022:579.882.11]-07-08 Хронічні риносинусити хламідійної етіології: діагностика та лікування 14.01.19 — оториноларингологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис....

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО Пірус Євген Федорович УДК 611.637+612.65:612.617 Морфологічні зміни передміхурової залози людини в динаміці постнатального онтогенезу 14.03.01 – нормальна анатомія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Тернопіль —...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИКИ Платонов Максим Олегович УДК 547.853:577.323 Дизайн, синтез та дослідження регуляторних властивостей похідних 6 — азапіримідинів 03.00.03 – молекулярна біологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2007...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ПРОКОПОВИЧ Любомир Несторович УДК 612.017.1:616.166.616-001.26-02 Патогенетична характеристика імунотропних ефектів бальнеотерапевтичного трускавецького комплексу в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 14.03.04 – патологічна фізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Подробнее

ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ СОЛОВЙОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ УДК 616-084:613.64:622-057.5 Особливості впливу і профілактика шкідливої дії інфразвуку, низькочастотного шуму і вібрації на гірників вугільних шахт 14.02.01-гігієна Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ-2006 Дисертацією є...

Подробнее

Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка ПОЛІЩУК Юрій Йосипович УДК 37. 013. 42:06. 011:061. 213 Соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних об`єднань в Україні 13.00.05 – соціальна педагогіка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Луганськ – 2006...

Подробнее
Страница 329 из 837« Первая...102030...327328329330331...340350360...Последняя »