Підвищення адаптаційних можливостей організму при комбінуванніі фізичних навантажень з мілдронатом та біологічно активними добавками до їжі (авторефе

0 Comment on Підвищення адаптаційних можливостей організму при комбінуванніі фізичних навантажень з мілдронатом та біологічно активними добавками до їжі (авторефе

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО Сафронова Ніна Степанівна УДК 612.017.2: 796: 615: 613.2 Підвищення адаптаційних можливостей організму при комбінуванніі фізичних навантажень з мілдронатом та біологічно активними добавками до їжі 03.00.13 — фізіологія людини і...

Continue Reading

Клініко-патогенетичне обгрунтування методів лікування позалікарняних пневмоній з ускладненнями у дітей раннього віку (автореферат)

0 Comment on Клініко-патогенетичне обгрунтування методів лікування позалікарняних пневмоній з ускладненнями у дітей раннього віку (автореферат)

ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ СЄРНИЙ ОЛЕГ ВІССАРІОНОВИЧ УДК 616-071+616-08+616-06+616.24-002+616.953 Клініко-патогенетичне обгрунтування методів лікування позалікарняних пневмоній з ускладненнями у дітей раннього віку 14.01.10. – педіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ-2006 Дисертацією...

Continue Reading

Порушення no-залежної регуляції скорочувальних реакцій судин та серця за умов експериментального цукрового діабету (автореферат)

0 Comment on Порушення no-залежної регуляції скорочувальних реакцій судин та серця за умов експериментального цукрового діабету (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ПРИСЯЖНА ОЛЕКСАНДРА ДМИТРІВНА УДК 616.379-008.64+616.12-008.092 Порушення no-залежної регуляції скорочувальних реакцій судин та серця за умов експериментального цукрового діабету 14.03.04 – Патологічна фізіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading

Відповідальність соціального суб’єкта: філософський аналіз (автореферат)

0 Comment on Відповідальність соціального суб’єкта: філософський аналіз (автореферат)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Осокіна Юлія Сергіївна УДК 3.085.000.141:316.472 Відповідальність соціального суб’єкта: філософський аналіз 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана...

Continue Reading

Рео- та аденовірусна інфекції і їх вплив на ефективність вакцинопрофілактики інфекційного бронхіту птиці (автореферат)

0 Comment on Рео- та аденовірусна інфекції і їх вплив на ефективність вакцинопрофілактики інфекційного бронхіту птиці (автореферат)

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР “ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ” Пащенко Ольга Олексіївна УДК: 619:616.233-002:578.823/.826:616-84/-85:636.5 Рео- та аденовірусна інфекції і їх вплив на ефективність вакцинопрофілактики інфекційного бронхіту птиці 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія та вірусологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на...

Continue Reading

Ефективність застосування фенспіриду в комплексному лікуванні хворих із хронічним легеневим серцем (автореферат)

0 Comment on Ефективність застосування фенспіриду в комплексному лікуванні хворих із хронічним легеневим серцем (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ІМ. Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО Суворкіна Ірина Василівна УДК: 616.24.036-085:615.262.1.001.5 Ефективність застосування фенспіриду в комплексному лікуванні хворих із хронічним легеневим серцем 14.01.27 — пульмонологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ...

Continue Reading

Лікування деструктивних форм періодонтиту у дітей (автореферат)

0 Comment on Лікування деструктивних форм періодонтиту у дітей (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О.Богомольця ПЛИСКА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА УДК 616.314.17-008.1-007.232-053.2-08 Лікування деструктивних форм періодонтиту у дітей 14.01.22 – стоматологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ –2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана на...

Continue Reading

Вплив експериментально-індукованого діабету і змін позаклітинного рівня рН на низькопорогові потенціалкеровані кальцієві канали в первинних сенсорних

0 Comment on Вплив експериментально-індукованого діабету і змін позаклітинного рівня рН на низькопорогові потенціалкеровані кальцієві канали в первинних сенсорних

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ІМ. О. О. БОГОМОЛЬЦЯ _____________________________________________________________ Пінченко Володимир Олегович УДК 612.822:612.811.3 Вплив експериментально-індукованого діабету і змін позаклітинного рівня рН на низькопорогові потенціалкеровані кальцієві канали в первинних сенсорних нейронах щурів 03.00.02 – біофізика Автореферат дисертації на...

Continue Reading

Корекція порушень енергетичного та мінерального гомеостазу при тяжкій пневмонії у дітей першого року життя (автореферат)

0 Comment on Корекція порушень енергетичного та мінерального гомеостазу при тяжкій пневмонії у дітей першого року життя (автореферат)

ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ СЕНЮТА ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА УДК: 616.24 – 002 – 53.36: 612.395 + 612.015.31 Корекція порушень енергетичного та мінерального гомеостазу при тяжкій пневмонії у дітей першого року життя 14.01.10 — педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації...

Continue Reading

Історія лікувальної справи тварин київщини (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.) (автореферат)

0 Comment on Історія лікувальної справи тварин київщини (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.) (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СТЕГНЕЙ Микола Михайлович УДК 619(091) (477.41) Історія лікувальної справи тварин київщини (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.) 16.00.12 – історія ветеринарії Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Київ — 2006 Дисертацією є рукопис...

Continue Reading