Видовий склад, поширення та заходи боротьби з іксодовими кліщами овець у Криму (автореферат)

0 Comment on Видовий склад, поширення та заходи боротьби з іксодовими кліщами овець у Криму (автореферат)

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини ПАСУНЬКІНА Марія Олександрівна УДК 619:616.993.192 Видовий склад, поширення та заходи боротьби з іксодовими кліщами овець у Криму 16.00.11 – паразитологія, гельмінтологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук...

Continue Reading

Клініко-імунологічне обґрунтування комплексного лікування гнійно-запальних захворювань післяпологового періоду (автореферат)

0 Comment on Клініко-імунологічне обґрунтування комплексного лікування гнійно-запальних захворювань післяпологового періоду (автореферат)

ли.МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО Науково-дослідний інститут медичних ПРОБЛЕМ сім’ї овсяник марина альбертівна УДК 618.7–002.3–06:616.94–08–059 Клініко-імунологічне обґрунтування комплексного лікування гнійно-запальних захворювань післяпологового періоду 14.01.01 – акушерство та гінекологія А в т о р е...

Continue Reading

Особливості функціональних і морфологічних порушень в езофагогастродуоденальній зоні та їх корекція при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, поєдна

0 Comment on Особливості функціональних і морфологічних порушень в езофагогастродуоденальній зоні та їх корекція при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, поєдна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОТАПОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА УДК: 616.233-02.572.7:616.334-002+616.24-002.2 Особливості функціональних і морфологічних порушень в езофагогастродуоденальній зоні та їх корекція при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, поєднаній з хронічним обструктивним захворюванням легенів 14.01.02 – внутрішні хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації...

Continue Reading

Патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування уражень слизової оболонки шлунка у хворих на цироз печінки (автореферат)

0 Comment on Патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування уражень слизової оболонки шлунка у хворих на цироз печінки (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПАЛІБРОДА Надія Михайлівна УДК 616.33-06:616.36-004-092-08 Патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування уражень слизової оболонки шлунка у хворих на цироз печінки 14.01.36 — гастроентерологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Івано-Франківськ –...

Continue Reading

Порівняльні аспекти контрацепції у жінок з нейроциркуляторною астенією (автореферат)

0 Comment on Порівняльні аспекти контрацепції у жінок з нейроциркуляторною астенією (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА РУБАН ЯНА АНАТОЛІЇВНА УДК 615.252.3-005.2:618.2-009.68 Порівняльні аспекти контрацепції у жінок з нейроциркуляторною астенією 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ...

Continue Reading

Соціалізація особистості в умовах трансформаційних процесів сучасного суспільства (автореферат)

0 Comment on Соціалізація особистості в умовах трансформаційних процесів сучасного суспільства (автореферат)

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО Парунова Юлія Дмитрівна УДК 141.7: 316.614 Соціалізація особистості в умовах трансформаційних процесів сучасного суспільства 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Сімферополь — 2006 Дисертацією...

Continue Reading

Клініко-функціональні характеристики хворих при поєднанні хронічного обструктивного захворювання легень, бронхіальної астми з синдромом сонного АПНОЕ

0 Comment on Клініко-функціональні характеристики хворих при поєднанні хронічного обструктивного захворювання легень, бронхіальної астми з синдромом сонного АПНОЕ

АКАДЕМIЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ IНСТИТУТ ФТИЗIАТРIЇ І ПУЛЬМОНОЛОГIЇ ім. Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО Сідун Галина Василівна УДК: 616.24-007.272-036.12-008.444-072.7.001.5 Клініко-функціональні характеристики хворих при поєднанні хронічного обструктивного захворювання легень, бронхіальної астми з синдромом сонного АПНОЕ 14.01.27 — пульмонологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...

Continue Reading

Офтальмологічні ускладнення у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет 1 типу, та оптимізація їх раннього скринінгу (автореферат)

0 Comment on Офтальмологічні ускладнення у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет 1 типу, та оптимізація їх раннього скринінгу (автореферат)

Міністерство охорони здоров’я України Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика СТАРИНЕЦЬ НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА 616.379-008.64-053.2-06+617.7-053.2 Офтальмологічні ускладнення у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет 1 типу, та оптимізація їх раннього скринінгу 14.01.18 — офтальмологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...

Continue Reading

Управління стратегічним потенціалом підприємства аптечної торгівлі (автореферат)

0 Comment on Управління стратегічним потенціалом підприємства аптечної торгівлі (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМ. М.ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО Шаповалов Пилип Олександрович УДК 658.8:615.12 Управління стратегічним потенціалом підприємства аптечної торгівлі Спеціальність 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних...

Continue Reading

Вплив анестетиків і інгібіторів аніонного транспорту на стійкість еритроцитів до змін температурних і осмотичних факторів середовища (автореферат)

0 Comment on Вплив анестетиків і інгібіторів аніонного транспорту на стійкість еритроцитів до змін температурних і осмотичних факторів середовища (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ ПРОКОПЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА УДК: 57.043:577.352 Вплив анестетиків і інгібіторів аніонного транспорту на стійкість еритроцитів до змін температурних і осмотичних факторів середовища 03.00.19 — кріобіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading