Молекулярні механізми структурної динаміки хроматину (автореферат)

0 Comment on Молекулярні механізми структурної динаміки хроматину (автореферат)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Сиволоб Андрій Володимирович УДК 577.323.2 : 576.315.42 Молекулярні механізми структурної динаміки хроматину 03.00.02 – біофізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі...

Continue Reading

Особливості перебігу hbv-інфекції у вагітних і прогнозування можливих ускладнень (автореферат)

0 Comment on Особливості перебігу hbv-інфекції у вагітних і прогнозування можливих ускладнень (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ім. Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО Рандюк Юрій Олександрович УДК 616.36 – 002 : 618.3 – 06 – 07 Особливості перебігу hbv-інфекції у вагітних і прогнозування можливих ускладнень 14.01.13 – інфекційні хвороби Автореферат дисертації...

Continue Reading

Особливості перебігу та лікування негоспітальної пневмонії на стаці-онарному етапі з урахуванням клініко-етіологічних факторів (автореферат)

0 Comment on Особливості перебігу та лікування негоспітальної пневмонії на стаці-онарному етапі з урахуванням клініко-етіологічних факторів (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КРИМСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ТА МЕДИЧНОЇ КЛІМАТОЛОГІЇ ім. І.М. СЄЧЕНОВА ПОПОВИЧ ЯРОСЛАВА ВАСИЛІВНА УДК: 616.24-002-02-07-085.281 Особливості перебігу та лікування негоспітальної пневмонії на стаціонарному етапі з урахуванням клініко-етіологічних факторів 14.01.27 – пульмонологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації...

Continue Reading

Характеристики еег та реактивності серцево-судинної системи як показники адаптаційних можливостей організму у дітей (автореферат)

0 Comment on Характеристики еег та реактивності серцево-судинної системи як показники адаптаційних можливостей організму у дітей (автореферат)

Національна Академія наук України Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця ПІддубна ОЛена Петрівна УДК 616.821-072.7(035) : 612.8 + 053.2 Характеристики еег та реактивності серцево-судинної системи як показники адаптаційних можливостей організму у дітей 03.00.13 – фізіологія людини і тварин Автореферат дисертації на...

Continue Reading

Особливості клінічного перебігу, психоемоційного стану та фармакотерапії у дітей дошкільного віку з бронхіальною астмою (автореферат)

0 Comment on Особливості клінічного перебігу, психоемоційного стану та фармакотерапії у дітей дошкільного віку з бронхіальною астмою (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О. Богомольця ПІНЧУК НАТАЛЯ МИХАЙЛІВНА УДК: 616.248-036-053.4:615.234:159.9.072 Особливості клінічного перебігу, психоемоційного стану та фармакотерапії у дітей дошкільного віку з бронхіальною астмою 14.01.10 – Педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Continue Reading

Механізми порушень гуморальних систем за умов дії іонізуючого випромінювання (автореферат)

0 Comment on Механізми порушень гуморальних систем за умов дії іонізуючого випромінювання (автореферат)

Міністерство охорони здоров’я України Луганський державний медичний університет Пальона Юлія Володимирівна УДК 612.014.48:577.15+57.081 Механізми порушень гуморальних систем за умов дії іонізуючого випромінювання 14.03.04 – патологічна фізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Луганськ-2007 Дисертацією є рукопис Робота...

Continue Reading

Стан мікробіоценозу слизових оболонок ротоглотки у дітей дошкільного віку з повторними респіраторними захворюваннями та його корекція (ав

0 Comment on Стан мікробіоценозу слизових оболонок ротоглотки у дітей дошкільного віку з повторними респіраторними захворюваннями та його корекція (ав

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Дніпропетровська державна медична академія АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ Шарун Ігор Едуардович УДК 616.2-002.1-018.73:616.311:612.336-08-053.4 Стан мікробіоценозу слизових оболонок ротоглотки у дітей дошкільного віку з повторними респіраторними захворюваннями та його корекція 14.01.10 — педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації...

Continue Reading

Мінеральна щільність кісткової тканини та корекція її порушень у дітей з ендемічним дифузним зобом (автореферат)

0 Comment on Мінеральна щільність кісткової тканини та корекція її порушень у дітей з ендемічним дифузним зобом (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ?Я УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО РОМАНЮК ЛІДІЯ БОГДАНІВНА УДК 616.36-02:616.441-006.5]-053-2 Мінеральна щільність кісткової тканини та корекція її порушень у дітей з ендемічним дифузним зобом 14.01.10 – педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Перебіг та виходи гострого інфаркту міокарда з зубцем q у хворих похилого віку та їхні зміни в сучасних умовах лікування (автореферат)

0 Comment on Перебіг та виходи гострого інфаркту міокарда з зубцем q у хворих похилого віку та їхні зміни в сучасних умовах лікування (автореферат)

Міністерство охорони здоров(я України національний медичний університет імені О.О.Богомольця Рябцев Олег Вадимович УДК 616.127 — 005.8 — 053.9 — 085 Перебіг та виходи гострого інфаркту міокарда з зубцем q у хворих похилого віку та їхні зміни в сучасних умовах лікування...

Continue Reading

Психоемоційний стан хворих з травматичними пошкодженнями щелепно-лицевої ділянки та методи його корекції (автореферат)

0 Comment on Психоемоційний стан хворих з травматичними пошкодженнями щелепно-лицевої ділянки та методи його корекції (автореферат)

ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ПОЛІЩУК Сергій Степанович УДК 154.2(018):616-001:616.833.174-089 Психоемоційний стан хворих з травматичними пошкодженнями щелепно-лицевої ділянки та методи його корекції 14.01.22 – стоматологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Одеса — 2006 Дисертацією є...

Continue Reading