УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПИДА Світлана Василівна УДК 581.13:631.847.21:524.1+633.367 Фізіологія симбіозу систем Bradyrhizobium Sp. (Lupinus) –– Lupinus L.: алелопатичний аналіз 03.00.12 — фізіологія рослин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук Умань — 2007 Дисертацією є рукопис Робота...

Подробнее

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Погранична Христина Романівна УДК: 616.716.1/.4 – 089.843 – 032:611 – 013.85] – 091-092.4/.9 Заміщення післяопераційних кісткових порожнин щелеп остеопластичним матеріалом з плацентної тканини 14.01.22 — стоматологія А в т о р е ф...

Подробнее

Міністерство охорони здоров’я україни НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л.ШУПИКА ОРДА Олександр Миколайович УДК 614.2.001:618.3/.7:312.2(477.61/.62) Наукове обгрунтування управління медико-соціальною профілактикою перинатальної смертності в умовах донецького регіону 14.02.03 – Соціальна медицина Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СЕЛЮТІНА Наталія Федорівна УДК 35.082.3:35.082.2:323.39 Формування політико-адміністративної еліти і особливості прояву її суб’єктного потенціалу на регіональному рівні Спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління АВТОРЕФЕРАТ дисертації на...

Подробнее

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ СЛІПЧИШИН Лідія Василівна УДК 377.1: 62: 620.22: 373.43 Інтегративний підхід до вивчення матеріалознавства та гуманітарних дисциплін у вищих професійних училищах машинобудівного профілю 13.00.04 – “Теорія і методика професійної освіти” Автореферат дисертації...

Подробнее

Міністерство охорони здоров’я України КИїВСЬКА медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.ШУПИКА Пурденко Тетяна Йосипівна УДК 616.831 – 005:616.831.4] – 071 – 092.6/.9 Стан гіпоталамуса при хронічній недостатності мозкового кровообігу (клініко – експериментальне дослідження) 14.01.15 – нервові хвороби Автореферат дисертації на...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.ГОРЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ ПРОКОПЕНКО БОРИС БОРИСОВИЧ УДК 616.61-008.64-036.11:616.15-008.818 Клінічне значення динамічного поверхневого натягу і показників реометрії сироватки крові у хворих з гострою нирковою недостатністю 14.01.30 – анестезіологія та...

Подробнее

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ ПІНЧУК АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ УДК 372.894 “193/198” Методичні засади висвітлення історичних постатей у шкільних курсах історії (30 – 80-ті рр. ХХ ст.) 13.00.02 – теорія і методика навчання історії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних...

Подробнее

Національна Академія наук України Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця РУДИК ОЛена володимирівна УДК 612.13+ [612.17+576.311.347] (591.139) Роль чутливості мітохондріальної пори до індукторів її відкриття та експресії bax в розвитку функціональних змін серця при старінні 03.00.13 – Фізіологія людини та тварин...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР „ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ імені АКАДЕМІКА М.Д. СТРАЖЕСКА” ПОЛЕНОВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА УДК: 616.127-005.8+616.12-004.6]:612.172: 616.126.42:616.12-008.46 Характеристика структурно-функціонального стану апарату мітрального клапану у хворих з постінфарктним кардіосклерозом 14.01.11 – Кардіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее
Страница 317 из 837« Первая...102030...315316317318319...330340350...Последняя »