Медична реабілітація хворих та інвалідів з деформаціями кисті внаслідок пошкоджень нервів верхньої кінцівки (автореферат)

0 Comment on Медична реабілітація хворих та інвалідів з деформаціями кисті внаслідок пошкоджень нервів верхньої кінцівки (автореферат)

ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА М.І.СИТЕНКА АМН УКРАЇНИ ХОМ’ЯКОВ Віктор Миколайович УДК: 617.576.616.8-009.12 Медична реабілітація хворих та інвалідів з деформаціями кисті внаслідок пошкоджень нервів верхньої кінцівки 14.01.21 – травматологія та ортопедія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Культивована дендрофлора волино-поділля, перспективи її використання та збагачення (автореферат)

0 Comment on Культивована дендрофлора волино-поділля, перспективи її використання та збагачення (автореферат)

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЧЕРНЯК Володимир Максимович УДК 581.9(477.8) Культивована дендрофлора волино-поділля, перспективи її використання та збагачення 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Львів – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана...

Continue Reading

Професійна самореалізація як чинник становлення особистості жінки (автореферат)

0 Comment on Професійна самореалізація як чинник становлення особистості жінки (автореферат)

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ім. Г.С.КОСТЮКА АПН УКРАЇНИ Гупаловська Вікторія Анатоліївна УДК 159’923’98:316.346.2 – 055.2 Професійна самореалізація як чинник становлення особистості жінки 19.00.01 – загальна психологія, історія психології А в т о р е ф е р а т дисертації на здобуття...

Continue Reading

Особливості перебігу і ведення вагітності та пологів у жінок з прееклампсією на тлі патологічного рівня антифосфоліпідних антитіл(автореферат)

0 Comment on Особливості перебігу і ведення вагітності та пологів у жінок з прееклампсією на тлі патологічного рівня антифосфоліпідних антитіл(автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНИХ ПРОБЛЕМ СІМ’Ї ЄЛЬСЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА УДК 618.2/5.+616.12–008–331.1:616–092:612.017.1 Особливості перебігу і ведення вагітності та пологів у жінок з прееклампсією на тлі патологічного рівня антифосфоліпідних антитіл 14.01.01 –...

Continue Reading

Клініко–патогенетична гетерогенність гемокоагуляційних порушень та судинного гемостазу при ревматичних захворюваннях, методи їх корекції (автореферат)

0 Comment on Клініко–патогенетична гетерогенність гемокоагуляційних порушень та судинного гемостазу при ревматичних захворюваннях, методи їх корекції (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця Зарудна Ольга Ігорівна УДК:616.13/14-005.1-08-06-002.77]-085 Клініко–патогенетична гетерогенність гемокоагуляційних порушень та судинного гемостазу при ревматичних захворюваннях, методи їх корекції 14.01.12 ? ревматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ...

Continue Reading

Стан ендотелійзалежних чинників та їх корекція під впливом метаболічної терапії у новонароджених з гіпоксичним пошкодженням міокарду (автореферат)

0 Comment on Стан ендотелійзалежних чинників та їх корекція під впливом метаболічної терапії у новонароджених з гіпоксичним пошкодженням міокарду (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. С.І. ГЕОРГИЄВСЬКОГО ФІЛІМОНЕНКОВА ВЕРОНІКА АНДРІЇВНА УДК 616-053.31+616.127+616-018.74:615.03-036 Стан ендотелійзалежних чинників та їх корекція під впливом метаболічної терапії у новонароджених з гіпоксичним пошкодженням міокарду 14.01.10 – педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового...

Continue Reading

Вегетативна регуляція серця та ефективність лікування хворих на хронічну серцеву недостатність еналаприла малеатом і метопрололом у амбулаторних умов

0 Comment on Вегетативна регуляція серця та ефективність лікування хворих на хронічну серцеву недостатність еналаприла малеатом і метопрололом у амбулаторних умов

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ ІГНАТКІНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК: 616.12-008.46-036.12 – 073 — 085 Вегетативна регуляція серця та ефективність лікування хворих на хронічну серцеву недостатність еналаприла малеатом і метопрололом у амбулаторних...

Continue Reading

Корекція порушень загальноадаптивних реакцій організму у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту (автореферат)

0 Comment on Корекція порушень загальноадаптивних реакцій організму у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ДЗЕМАН Наталія Анатоліївна УДК 616.314.17-008.1-031.81.615.36 Корекція порушень загальноадаптивних реакцій організму у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту 14.01.22 – стоматологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2005...

Continue Reading

Зміни апарата аортального клапана, структури та функції лівого шлуночка, гемодинамічних параметрів, їх медикаментозна корекція у хворих з хронічною ао

0 Comment on Зміни апарата аортального клапана, структури та функції лівого шлуночка, гемодинамічних параметрів, їх медикаментозна корекція у хворих з хронічною ао

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. ГОРЬКОГО ХОЛОПОВ ЛЕОНІД СЕМЕНОВИЧ УДК 616.132–008.64–036.12:[616.124.2+612.3]:615.3 Зміни апарата аортального клапана, структури та функції лівого шлуночка, гемодинамічних параметрів, їх медикаментозна корекція у хворих з хронічною аортальною недостатністю 14.01.12 – ревматологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Сучасні методи лікування генітального герпесу у жінок репродуктивного віку (автореферат)

0 Comment on Сучасні методи лікування генітального герпесу у жінок репродуктивного віку (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ГРІНКЕВИЧ ТЕТЯНА МІЛЕТІЇВНА УДК: 618.1:578.825-085 Сучасні методи лікування генітального герпесу у жінок репродуктивного віку 14.01.01 – акушерство та гінекологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2005...

Continue Reading