Міністерство охорони здоров’я Украіни Національний медичний університет імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ СОКОЛОВСЬКА Ірина Анатоліївна УДК 616.6.-002-07:577.11 Стан ліпідного обміну і тромбоцитарної ланки гемостазу у хворих на хронічні неспецифічні запальні захворювання статевих органів 14.01.32 – медична біохімія автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...

Подробнее

ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ СКИДАН Каріна Володимирівна УДК 616.311.2-002-08-039 Обгрунтування застосування пробіотиків для профілактики загострення генералізованого пародонтиту 14.01.22 – стоматологія А В Т О Р Е Ф Е Р А Т дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО РЕВЯКІНА Олена Геннадіївна УДК 612.44+612.55+612.745.1 Стан гіпофізарно-тиреоїдної системи і фізіологічного калоригенезу у білих щурів при гострій дії холоду 03.00.13 – фізіологія людини і тварин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового...

Подробнее

Розробка складу та технології комбінованої мазі для лікування алергічних захворювань шкіри Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я України. Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор Єгоров Іван Артемович, Національний фармацевтичний університет,...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ Ревенко Олена Борисівна УДК: 57.043.084.615.018.014.41: 616-001 Вплив кріоконсервованих ембріональних соматичних клітин на стан шкіри і хряща щурів після травматичного пошкодження 03.00.19 – кріобіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних...

Подробнее

академія медичних наук україни науковий центр радіаційної медицини Рябченко Наталія Миколаївна УДК 612.014.482:575.191 Визначення індивідуальної радіочутливості людини на основі цитогенетичних показників 03.00.01 – радіобіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ — 2007 Дисертацією є рукопис Робота...

Подробнее

ІНТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ РЕЗНІК Світлана Миколаївна УДК 378.6.035.91:62 Формування управлінських умінь і навичок у майбутніх інженерів у вищих технічних навчальних закладах 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ” РОКУТОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ УДК 616.85-07-036.82:616.28-008.1 Пограничні психічні розлади у осіб з хронічною нейросенсорною приглухуватістю (клініка, діагностика, терапія) 14.01.16 — Психіатрія АВТОРЕФЕРАТ на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Савченко Ілля Григорович УДК 35: 342.5: 36: 3.085 Соціальна відповідальність органів державної влади в умовах розбудови соціальної держави Спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління АВТОРЕФЕРАТ дисертації...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ГЕМАТОЛОГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ” Ружинська Олена Едуардівна УДК 616.155.392:616-092 Морфофункціональна характеристика гемопоетичних клітин, особливості їх апоптозу та проліферативної активності при мієлодиспластичному синдромі 14.01.31 – гематологія та трансфузіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового...

Подробнее
Страница 309 из 837« Первая...102030...307308309310311...320330340...Последняя »