Міністерство охорони здоров’я України Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології ТИМЧЕНКО Ганна Анатоліївна УДК [616.002.77+616.12-005.4]-053,85:615.849.11 Застосування на госпітальному етапі електромагнітних хвиль дециметрового та міліметрового діапазонів при лікуванні хворих на ревматизм 14.01.33 — медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія Автореферат...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ САМОХВАЛОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА УДК 616.831 + 616.13 – 007.64 : 575 Фенотипічні маркери уроджених аномалій судин головного мозку 14.01.15 – нервові хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ШЕРЕР Володимир Володимирович УДК 616-008.9:618.39 Дисмікроелементоз при синдромі загрози переривання вагітності та його корекція 14.01.01-акушерство та гінекологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Одеса — 2006 Дисертацією є рукопис...

Подробнее

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ТЕРЕНЕЦЬКА ІРИНА ПАЛЛАДІЇВНА УДК 541.141:621.375.826 Cпектроскопія та лазерна фотохімія провітаміну d 01. 04. 05 — оптика, лазерна фізика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеню доктора фізико-математичних наук Київ 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П. Л. ШУПИКА ШАТИЛО ВІКТОР ЙОСИПОВИЧ УДК 614.21+616.36-002-082 Медико-соціальне обґрунтування системи медичного забезпечення хворих на парентеральні вірусні гепатити В і С 14.02.03 – соціальна медицина АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТОФАН Ірина Петрівна УДК 616.127 — 005.4/-005.8 — 036.8 – 06:616.12-008.1]-097 Зміни імунної реактивності і скоротливої функції серця та їх корекція вобензимом і кандесартаном у хворих на інфаркт міокарда з післяінфарктним синдромом...

Подробнее

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.І. Вернадського СЕМИКОЛЕНОВ Віктор Миколайович УДК 17.022.1 Мораль в інформаційному суспільстві Спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата філософських наук СІМФЕРОПОЛЬ – 2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇ ТОРЯНІК Еріка Леонідівна УДК 615.275.4.015:547.595.6 Похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти – потенційні антигіпоксанти з антиоксидантними властивостями 14.03.05 – фармакологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис...

Подробнее

Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка ШУЛЬГА Валерій Володимирович УДК 37.013.42 (470+571) Організаційно-педагогічна діяльність соціальних служб для молоді в російській федерації 13.00.05 – соціальна педагогіка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Луганськ – 2006 Дисертацією є...

Подробнее

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г.С. КОСТЮКА АПН УКРАЇНИ ТКАЧ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ УДК 159.923.3:616.89-00.8.441.3+613.86 Індивідуально-психологічні та нейропсихологічні особливості молоді з адиктивною поведінкою 19.00.04 – медична психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана...

Подробнее
Страница 306 из 837« Первая...102030...304305306307308...320330340...Последняя »