Клініко-імунобіохімічні особливості перебігу герпетичних кератитів, їх лікування та профілактика ускладнень (автореферат)

0 Comment on Клініко-імунобіохімічні особливості перебігу герпетичних кератитів, їх лікування та профілактика ускладнень (автореферат)

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України Сакович Василь Микитович УДК 617.713-002:616.523-08:615.835/.838.7:615.331:612.017 Клініко-імунобіохімічні особливості перебігу герпетичних кератитів, їх лікування та профілактика ускладнень 14.01.18 – офтальмологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Одеса –...

Continue Reading

Формування соціального здоров’я дітей-сиріт підліткового віку в загальноосвітніх школах-інтернатах (автореферат)

0 Comment on Формування соціального здоров’я дітей-сиріт підліткового віку в загальноосвітніх школах-інтернатах (автореферат)

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ШКУРКІНА Вікторія Миколаївна УДК 37.013.42. – 376.64 Формування соціального здоров’я дітей-сиріт підліткового віку в загальноосвітніх школах-інтернатах 13.00.05 – соціальна педагогіка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Луганськ – 2006 Дисертацією...

Continue Reading

Хірургічне лікування злоякісних та граничних пухлин проксимального відділу велико-гомілкової кістки (автореферат)

0 Comment on Хірургічне лікування злоякісних та граничних пухлин проксимального відділу велико-гомілкової кістки (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ Тайсір Муса Абдел Хаді Абдел Кадер УДК 616.718.5/.6-006-089.2 Хірургічне лікування злоякісних та граничних пухлин проксимального відділу великогомілкової кістки 14.01.21 –“Травматологія та ортопедія” Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ...

Continue Reading

Діагностика та хірургічне лікування атипових і анапластичних менінгіом головного мозку (автореферат)

0 Comment on Діагностика та хірургічне лікування атипових і анапластичних менінгіом головного мозку (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА А. П. РОМОДАНОВА САМБОР ВОЛОДИМИР КУЗЬМИЧ УДК 616. 831–006. 328. 04– 07–089 Діагностика та хірургічне лікування атипових і анапластичних менінгіом головного мозку 14.01.05 — нейрохірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Присінкові порушення як рання ознака та прогностичний критерій неврологічного дефіциту у осіб, що зазнали впливу іонізуючого випромінення внаслідок чо

0 Comment on Присінкові порушення як рання ознака та прогностичний критерій неврологічного дефіциту у осіб, що зазнали впливу іонізуючого випромінення внаслідок чо

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л.Шупика ТРІНУС КОСТЯНТИН ФЕДОРОВИЧ УДК 616.8-007:614-876/477 Присінкові порушення як рання ознака та прогностичний критерій неврологічного дефіциту у осіб, що зазнали впливу іонізуючого випромінення внаслідок чорнобильської катастрофи 14.01.15 — Нервові хвороби...

Continue Reading

Шляхи підвищення репрезентативності скринінгового дослідження коагуляційного гемостазу (автореферат)

0 Comment on Шляхи підвищення репрезентативності скринінгового дослідження коагуляційного гемостазу (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГЕМАТОЛОГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ Семеняка Володимир Іванович УДК: 616 – 005. 1 — 08 + 616 — 07 Шляхи підвищення репрезентативності скринінгового дослідження коагуляційного гемостазу 14.01.31. – гематологія та трансфузіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня...

Continue Reading

Регіональні особливості історичних ідентичностей та їх вплив на формування сучасних політичних орієнтацій в Україні (автореферат)

0 Comment on Регіональні особливості історичних ідентичностей та їх вплив на формування сучасних політичних орієнтацій в Україні (автореферат)

Національна академія наук України Інститут соціології Середа Вікторія Віталіївна УДК 316.334.52 (477) Регіональні особливості історичних ідентичностей та їх вплив на формування сучасних політичних орієнтацій в Україні 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних...

Continue Reading

Методи діагностики та комплексне лікування вертеброгенних попереково-крижових корінцевих больових синдромів у хворих різних вікових груп (автореферат

0 Comment on Методи діагностики та комплексне лікування вертеброгенних попереково-крижових корінцевих больових синдромів у хворих різних вікових груп (автореферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА Середа Віталій Георгійович УДК 616.833.24-002-08:615.849+616.71-018.3-002-08 Методи діагностики та комплексне лікування вертеброгенних попереково-крижових корінцевих больових синдромів у хворих різних вікових груп 14.01.15– нервові хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового...

Continue Reading

Інформаційне суспільство: сучасні теорії та моделі (автореферат)

0 Comment on Інформаційне суспільство: сучасні теорії та моделі (автореферат)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Скалацький Вячеслав Миколайович УДК 316.324.8 Інформаційне суспільство: сучасні теорії та моделі (соціально-філософський аналіз) 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Київ — 2006 Дисертацією є...

Continue Reading

Особливості екологічної свідомісті в умовах наслідків техногенної катастрофи (автореферат)

0 Comment on Особливості екологічної свідомісті в умовах наслідків техногенної катастрофи (автореферат)

Інститут психології ім.Г.С.Костюка АПН України УДК 159.922.2 СКРЕБЕЦЬ Василь Олексійович Особливості екологічної свідомісті в умовах наслідків техногенної катастрофи 19.00.01 – загальна психологія, історія психології А в т о р е ф е р а т дисертації на здобуття наукового ступеня...

Continue Reading