Основні принципи діагностики та хірургічного лікування неорганних новотворів заочеревинного простору (автореферат)

0 Comment on Основні принципи діагностики та хірургічного лікування неорганних новотворів заочеревинного простору (автореферат)

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Василькевич Костянтин Юрійович УДК:616.381-006 Основні принципи діагностики та хірургічного лікування неорганних новотворів заочеревинного простору 14.01.03 — хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Львів — 2006 Дисертацією є рукопис Робота...

Continue Reading

Підготовка майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників (автореферат)

0 Comment on Підготовка майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників (автореферат)

Житомирський державний університет імені Івана Франка ТАНСЬКА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 371.13+37.03 Підготовка майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Житомир – 2006 Дисертацією є...

Continue Reading

Кінетичні закономірності транспорту іонів Са в мітохондріях міометрія та вплив кофеїну на цей процес (автореферат)

0 Comment on Кінетичні закономірності транспорту іонів Са в мітохондріях міометрія та вплив кофеїну на цей процес (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна ВАДЗЮК ОЛЬГА БОГДАНІВНА УДК 577.352 Кінетичні закономірності транспорту іонів Са в мітохондріях міометрія та вплив кофеїну на цей процес 03.00.04 – біохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук...

Continue Reading

Роль -2-антиплазміну на різних етапах фібринолітичного процесу (автореферат)

0 Comment on Роль -2-антиплазміну на різних етапах фібринолітичного процесу (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД імені М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ ГЛУЩЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА УДК 581.02.632 Еколого-ценотична та ресурсна характеристика видів роду thymus l. на території лівобережного лісостепу 03.00.05 — ботаніка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних...

Continue Reading

Післяопераційна реабілітація хворих із портальною гіпертензією (автореферат)

0 Comment on Післяопераційна реабілітація хворих із портальною гіпертензією (автореферат)

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО ВАРГА ЛАЙОШ ЛАЙОШОВИЧ УДК 617. 55: 616.36-004: 616. 149-008. 341. 1-039.76(043.3) Післяопераційна реабілітація хворих із портальною гіпертензією 14.01.03 — хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук ЛЬВІВ – 2006 Дисертацією...

Continue Reading

Тактика ведення паціенток із зовнішнім генітальним ендометріозом і хронічним тазовим больовим синдромом (автореферат)

0 Comment on Тактика ведення паціенток із зовнішнім генітальним ендометріозом і хронічним тазовим больовим синдромом (автореферат)

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.ГОРЬКОГО ЄРМОЛАЄВА МАЙЯ В’ЯЧЕСЛАВІВНА УДК 616.24-018-07-085-092 Ураження легенів у хворих на системні захворювання сполучної тканини: діагностика, патогенез, лікування (клініко-експериментальне дослідження) 14.01.12 – ревматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Донецьк – 2005...

Continue Reading

Амбулаторна екстракорпоральна ударнохвильова літотрипсія у лікуванні хворих на сечокам’яну хворобу та шляхи розширення показань до неї (автореферат)

0 Comment on Амбулаторна екстракорпоральна ударнохвильова літотрипсія у лікуванні хворих на сечокам’яну хворобу та шляхи розширення показань до неї (автореферат)

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.ГОРЬКОГО ФАЄРМАН Аркадій Олександрович УДК 616–002.78:616.24]–07–042–08–071 Ураження легенів при подагрі: діагностика, патогенез, лікування (клініко-експериментальне дослідження) 14.01.12 – ревматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Донецьк – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана...

Continue Reading

Оптимізація лікування негоспітальної пневмонії у хворих із факторами ризику (автореферат)

0 Comment on Оптимізація лікування негоспітальної пневмонії у хворих із факторами ризику (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНИХ ПРОБЛЕМ СІМ’Ї ЄЛЬСЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА УДК 618.2/5.+616.12–008–331.1:616–092:612.017.1 Особливості перебігу і ведення вагітності та пологів у жінок з прееклампсією на тлі патологічного рівня антифосфоліпідних антитіл 14.01.01 –...

Continue Reading

Поліморфізм фрагментів днк та особливості геномної організації деяких видів ссавців і дводольних рослин (автореферат)

0 Comment on Поліморфізм фрагментів днк та особливості геномної організації деяких видів ссавців і дводольних рослин (автореферат)

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТРЯПІЦИНА Наталія Василівна УДК 575:636.082:573.4 Поліморфізм фрагментів днк та особливості геномної організації деяких видів ссавців і дводольних рослин 03.00.15 — генетика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ – 2006 Дисертацією...

Continue Reading

Ріст мідій mytilus galloprovincialis lam. в донних поселеннях північно-західної частини чорного моря (автореферат)

0 Comment on Ріст мідій mytilus galloprovincialis lam. в донних поселеннях північно-західної частини чорного моря (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ ЄЖОВ АНТОН ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК: 616.89: 57.02 : 616 — 092.4 + 616-07 Порівняльний клініко-етологічний аналіз маніпулятивної поведінки при ендо- і екзогенних психозах 14.01.16 – Психіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня...

Continue Reading