Судово-медичні критерії загальних ознак загиблої особи за структурною організацією під’язикової кістки (автореферат)

0 Comment on Судово-медичні критерії загальних ознак загиблої особи за структурною організацією під’язикової кістки (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л.ШУПИКА МИХАЛЬЧУК Наталія Миколаївна УДК 340.6+616-071.2+572.71/76+611.716.5 Судово-медичні критерії загальних ознак загиблої особи за структурною організацією під’язикової кістки 14.01.25 — судова медицина Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading

Металоостеосинтез і метало-цементний остеосинтез при переломах довгих кісток у людей літнього та старечого віку (автореферат)

0 Comment on Металоостеосинтез і метало-цементний остеосинтез при переломах довгих кісток у людей літнього та старечого віку (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ АМІР М.М.К. МАЛКАВІ УДК 616.717-001.5-089.22-053.9 Металоостеосинтез і метало-цементний остеосинтез при переломах довгих кісток у людей літнього та старечого віку (клініко-експериментальне дослідження) 14.01.21 — травматологія та ортопедія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...

Continue Reading

Структура деяких органів нервової та імунної систем за умов демієлінізації та ремієлінізації (автореферат)

0 Comment on Структура деяких органів нервової та імунної систем за умов демієлінізації та ремієлінізації (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ МЕЛЬНИК НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА УДК: 616.831-005.8-004+616.411+616.438]-018-08:615.849.19 Структура деяких органів нервової та імунної систем за умов демієлінізації та ремієлінізації 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних...

Continue Reading

Оптимізація діагностики гнійно-септичних ускладнень та використання антибіотиків в інтенсивній терапії гострого панкреатиту (автореферат)

0 Comment on Оптимізація діагностики гнійно-септичних ускладнень та використання антибіотиків в інтенсивній терапії гострого панкреатиту (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П. Л. ШУПИКА MІЩЕНКО ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ УДК: 616.37-002-036.11-085.281 Оптимізація діагностики гнійно-септичних ускладнень та використання антибіотиків в інтенсивній терапії гострого панкреатиту 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія Автореферат дисертації на здобуття...

Continue Reading

Клініко — експериментальне обґрунтування застосування шовного матеріалу, імпрегнованого декаметоксином (автореферат)

0 Comment on Клініко — експериментальне обґрунтування застосування шовного матеріалу, імпрегнованого декаметоксином (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.І. ПИРОГОВА МОРАВСЬКА ОКСАНА АРКАДІЇВНА УДК: 615.47:582.282.23 Клініко — експериментальне обґрунтування застосування шовного матеріалу, імпрегнованого декаметоксином 14.01.03 – хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Вінниця – 2005...

Continue Reading

Диференціально-топічна діагностика інтракохлеарної хронічної сенсоневральної приглухуватості у дітей (автореферат)

0 Comment on Диференціально-топічна діагностика інтракохлеарної хронічної сенсоневральної приглухуватості у дітей (автореферат)

Академія медичних наук України Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка МИРОНЮК Борис Миколайович УДК 616.28-008.14-053:515-07 Диференціально-топічна діагностика інтракохлеарної хронічної сенсоневральної приглухуватості у дітей 14.01.19 – оториноларингологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2005 Дисертацією є...

Continue Reading

Варіанти, форми і психокорекція дезадаптації подружньої пари при позашлюбних зв’язках і венеричних захворюваннях жінок (автореферат)

0 Comment on Варіанти, форми і психокорекція дезадаптації подружньої пари при позашлюбних зв’язках і венеричних захворюваннях жінок (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МЄШКОВСЬКА Олена Анатоліївна УДК 816.89-008.442:616.97]–-085.859 Варіанти, форми і психокорекція дезадаптації подружньої пари при позашлюбних зв’язках і венеричних захворюваннях жінок 19.00.04 – медична психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Continue Reading

Наукова діяльність: соціальна детермінація та перспективи (автореферат)

0 Comment on Наукова діяльність: соціальна детермінація та перспективи (автореферат)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА УДК 316.74:001 Малиш Ліна Олександрівна Наукова діяльність: соціальна детермінація та перспективи спеціальні та галузеві соціології АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Київ-2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі галузевої соціології...

Continue Reading

Обгрунтування та розробка системи моніторингу впливу навколишнього середовища на здоров’я населення великого промислового міста (автореферат)

0 Comment on Обгрунтування та розробка системи моніторингу впливу навколишнього середовища на здоров’я населення великого промислового міста (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ МЕЛЬНИЧЕНКО МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ УДК 614.78:613/612.014.4-07 Обгрунтування та розробка системи моніторингу впливу навколишнього середовища на здоров’я населення великого промислового міста 14.02.03 – соціальна медицина АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Continue Reading

Структурно-функціональні особливості та діагностика дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта у людей віком понад 50 років (автореферат)

0 Comment on Структурно-функціональні особливості та діагностика дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта у людей віком понад 50 років (автореферат)

ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА М. І. СИТЕНКА АМН УКРАЇНИ ЛЕВШИН Олександр Анатолійович УДК 616.711-007.17-053.88/.9 Структурно-функціональні особливості та діагностика дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта у людей віком понад 50 років 14.01. 21 – травматологія та ортопедія АВТОРЕФЕРАТ дисертації...

Continue Reading