УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини ГЕРІЛОВИЧ Антон Павлович УДК 619:616.98:578.825.1-07 Хвороба марека: індикація і вивчення біологічних властивостей збудника та розробка засобів діагностики 16.00.03 — ветеринарна мікробіологія та вірусологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

ВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ Голівер Надія Олексіївна УДК 378 +37.02 : 681.3 Дидактичні умови використання комп’ютерних технологій у процесі навчання студентів вищих технічних навчальних закладів 13.00.09 – теорія навчання А в т о р е ф е р...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ І СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ ГАШКОВА Людмила Анатоліївна УДК 616.89+616.441–008.6]–02:616– 001.26/.29(477)–036–07–08–035. Психічні розлади у ліквідаторів наслідків чорнобильської катастрофи, що страждають на тиреопатії у віддаленому періоді (клініка, діагностика, підходи до лікування) 14.01.16. –...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО ВЕРВЕГА БОГДАНА МИХАЙЛІВНА УДК: 616.37-002-02]-072.1-089.819.7 Роль ендоскопічних методів у діагностиці та лікуванні гострого біліарного панкреатиту 14.01.03 – хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Тернопіль –...

Подробнее

ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН УААН ФІЛЯК ОКСАНА СТЕПАНІВНА УДК 576.32/.36 + 616-006.6 + 577.17 Механізми участі трансформуючого фактора росту бета у відповіді ракових клітин на дію деяких протипухлинних препаратів 03.00.04 – біохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук...

Подробнее

ВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТРАЧУК Тетяна Володимирівна УДК 37.02:37.015.6:371.14 Дидактичні засади розвитку економічних знань вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти 13.00.09 – «Теорія навчання» АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Луцьк – 2006 Дисертацією є...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.Я. Горбачевського ГЕРАСИМЮК Ілля Євгенович УДК 616.24-089.168.1-06:616.12-008.331.1-089:611.13]-092.9 Морфофункціональна характеристика кровоносного русла легень в умовах пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії та її хірургічної корекції (експериментальне дослідження) 14.03.01 – нормальна анатомія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на...

Подробнее

Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького Ф Е Д О Р У К Ростислав Степанович УДК 636.2:591.5:637.12:577.15/17 Адаптація корів до умов утримання і доїння та її корекція біологічно активними речовинами і фармакологічними препаратами 03.00.13 – фізіологія людини...

Подробнее

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФЕДОРЧУК Іван Вікторович УДК 502.51:504.5 (048) Фітомоніторинг основних річок національного природного парку “подільські товтри” 03.00.16 – екологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ Дисертацією є рукопис Дисертаційна робота виконана на...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. С.І. ГЕОРГИЄВСЬКОГО ФІЛІМОНЕНКОВА ВЕРОНІКА АНДРІЇВНА УДК 616-053.31+616.127+616-018.74:615.03-036 Стан ендотелійзалежних чинників та їх корекція під впливом метаболічної терапії у новонароджених з гіпоксичним пошкодженням міокарду 14.01.10 – педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового...

Подробнее
Страница 299 из 837« Первая...102030...297298299300301...310320330...Последняя »