Вплив противірусних препаратів на структуру та функції імунокомпетентних клітин у хворих на ревматоїдний артрит (автореферат)

0 Comment on Вплив противірусних препаратів на структуру та функції імунокомпетентних клітин у хворих на ревматоїдний артрит (автореферат)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ГОНЧАРЕНКО Марина Михайлівна УДК: 316.422:504.03 Екологічна криза як чинник трансформації соціоприродної системи (соціально-філософський аналіз) 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Київ – 2005 Дисертацією...

Continue Reading

Особливості фотоперіодичних змін прооксидантних процесів, антиоксидантної системи та надниркових залоз за умов екзогенної гіпоксії (автореферат)

0 Comment on Особливості фотоперіодичних змін прооксидантних процесів, антиоксидантної системи та надниркових залоз за умов екзогенної гіпоксії (автореферат)

ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ІМ. О. М. МАРЗЕЄВА АМН УКРАЇНИ ГОРВАЛЬ АЛЛА КОСТЯНТИНІВНА УДК 614.777: 579.63. Закономірності розвитку мікробіологічних процесів у фасованій воді та умови їх стабілізації 14.02.01 – гігієна Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading

Методи дослідження властивостей сталих структур у соціальних системах (автореферат)

0 Comment on Методи дослідження властивостей сталих структур у соціальних системах (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О.Богомольця ФЕДОРЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 616.718.45+616.718.55]-001.5-053.1-089.84 Лікування переломів довгих кісток нижніх кінцівок та їх ускладнень у дітей спицестрижньовим апаратом 14.01.09 – дитяча хірургія автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2005 Дисертацією...

Continue Reading

Застосування методів in vitro на етапах доклінічного вивчення лікарських засобів (автореферат)

0 Comment on Застосування методів in vitro на етапах доклінічного вивчення лікарських засобів (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ ВОЛЧИК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 615.03:615.244:615.322 Застосування методів in vitro на етапах доклінічного вивчення лікарських засобів 14.03.05 – фармакологія А в т о р е ф е р а т дисертація на здобуття...

Continue Reading

Захисна дія похідних ксантину за умов гострого емоційного стресу в експерименті (автореферат)

0 Comment on Захисна дія похідних ксантину за умов гострого емоційного стресу в експерименті (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ГУСАК Ігор Вікторович УДК 617.55:616.94]-08 Комплексне лікування абдомінального сепсису (Експериментально – клінічне дослідження) 14.01.03 – хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Дніпропетровськ – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота...

Continue Reading

Анатомічні особливості дванадцятипалої кишки в нижньому поверсі черевної порожнини в ранньому періоді онтогенезу людини (автореферат)

0 Comment on Анатомічні особливості дванадцятипалої кишки в нижньому поверсі черевної порожнини в ранньому періоді онтогенезу людини (автореферат)

Міністерство охорони здоров’я України Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського Власова Олена Василівна УДК 611. 342: 611. 389] 013 Анатомічні особливості дванадцятипалої кишки в нижньому поверсі черевної порожнини в ранньому періоді онтогенезу людини 14.03.01 – нормальна анатомія Автореферат дисертації на...

Continue Reading

Лазерне поляризаційне картографування біологічних тканин: статистичний і фрактальний підходи (автореферат)

0 Comment on Лазерне поляризаційне картографування біологічних тканин: статистичний і фрактальний підходи (автореферат)

міністерство освіти і науки україни інститут фізичної оптики Ушенко Юрій Олександрович УДК 535.361;536.424.1 Лазерне поляризаційне картографування біологічних тканин: статистичний і фрактальний підходи 01.04.05 – оптика, лазерна фізика автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Львів – 2006 Дисертацією...

Continue Reading

Молюски підродини planorbinae (gastropoda : pulmonata) України (фауна, систематика, поширення, екологія) (автореферат)

0 Comment on Молюски підродини planorbinae (gastropoda : pulmonata) України (фауна, систематика, поширення, екологія) (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ. І. І. ШМАЛЬГАУЗЕНА УВАЄВА Олена Іванівна УДК 594.38:574.2:576.89 Молюски підродини planorbinae (gastropoda : pulmonata) України (фауна, систематика, поширення, екологія) 03.00.08 — зоологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ –...

Continue Reading

Рання діагностика та удосконалення терапії новонароджених від матерів, інфікованих вірусом герпесу звичайного 2 типу (автореферат)

0 Comment on Рання діагностика та удосконалення терапії новонароджених від матерів, інфікованих вірусом герпесу звичайного 2 типу (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ ГРАБАР ІРИНА ВАСИЛІВНА УДК 615.099 – 008.441.1 – 615.03 – 612.07 Залежність від летких розчинників у дітей та підлітків (клініко-терапевтичні аспекти) 14.01.17 – наркологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового...

Continue Reading

Хірургічна профілактика постгастректомічних ускладнень у хворих на рак шлунка (автореферат)

0 Comment on Хірургічна профілактика постгастректомічних ускладнень у хворих на рак шлунка (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ?Я УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім М. ГОРЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНИХ ПРОБЛЕМ СІМ’Ї ГЕРАСКІНА Лілія Равіліївна УДК 618.3:612.118.221.2-07-084-085 Удосконалення методів профілактики та лікування ускладнень вагітності при ізоімунній несумісності крові матері та плода 14.01.01 – Акушерство та гінекологія...

Continue Reading