НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО ГОНЧАРЕНКО ОЛЕНА АНДРІЇВНА УДК 341.43 Статус біженця в міжнародному праві Спеціальність 12.00.11 – міжнародне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана на...

Подробнее

ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ТРОХИМОВИЧ ОЛЬГА ВІТАЛІЇВНА УДК 618.1– 002–055.24:616.441–097.3 Корекція порушень репродуктивного здоров’я у молодих жінок з гіперандрогенією на тлі запальних захворювань геніталій 14.01.01 — акушерство та гінекологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ІМ. М.М. ГРИШКА Величко Микола Васильович УДК 581.92 (234.421.2) Флора чивчинських гір (українські карпати): аналіз, созологічна характеристика й охорона 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ —...

Подробнее

Національна академія наук України Інститут молекулярної біології та генетики ФІЛОНЕНКО ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ УДК 577.218 577.217 Структурно-функціональні особливості кіназ рибосомного білка S6 — S6К1 та S6К2 03.00.03 – молекулярна біологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук КИЇВ 2005...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ім. Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО УСИЧЕНКО КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА УДК 616.36-002.2-08:612.017 Стан інтерфероногенезу та клітинного імунітету у хворих на хронічний гепатит с та його корекція 14.01.13 – інфекційні хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового...

Подробнее

ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ” ВАСИЛЬЧЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК: 796. 011. 1: 316. 4 (477) Еволюція норм та девіацій у сфері спорту Спеціальність 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА ВОЛКОВА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА УДК 378.026 Педагогічна технологія застосування ділової гри у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів фінансово – економічного профілю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. ГОРЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНИХ ПРОБЛЕМ СІМ’Ї ЄГОРОВА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 618.36-008.64-06:616.89-008.19-08 Профілактика та лікування фетоплацентарної недостатності у вагітних з хронічним психоемоційним напруженням 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на...

Подробнее

Харківська медична академія післядипломної освіти ЄЩЕНКО АЛЛА ВАЛЕНТИНІВНА УДК 616.36:616.361/.369-008.6]-053.2 Функціональний стан печінки у дітей з дисфункціональними розладами біліарного тракту 14.01.10 – педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків – 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана в...

Подробнее

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Федотов Євген Рудольфович УДК: 577.336: [616-008.853+616.155.3] Вивчення функціонального стану лейкоцитів за допомогою кількісної люмінесценції із застосуванням акридинового оранжевого в комплексі імунологічних методів при різних патологіях спеціальність 03.00.09 — імунологія Автореферат дисертації на здобуття наукового...

Подробнее
Страница 291 из 837« Первая...102030...289290291292293...300310320...Последняя »