МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П. Л. ШУПИКА Стеценко Тетяна Іванівна УДК [616.714/.716+616.831]-007-0:616.853-053.37 Вроджені вади розвитку головного мозку як фактор виникнення епілепсії у дітей раннього віку 14.01.15 – нервові хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового...

Подробнее

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Султанова Лейла Юріївна УДК 378.147:001.8 Формування готовності студентів психолого-педагогічних факультетів до науково-дослідної діяльності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО СІКОРА ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ УДК 612.453-06:615.849.114]-053 Морфофункціональні перетворення нирок при комбінованому впливі іонізуючого випромінювання і солей важких металів (анатомо-експериментальне дослідження) 14.03.01 – нормальна анатомія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ Скоробогатова Наталія Григорівна УДК: 615.361.36.013.014.41:547.569.2 Кріоконсервування фібробластоподібних клітин-попередників ембріональної печінки людини 03.00.19 – кріобіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Харків – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана...

Подробнее

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ СТРЕЛЬНІКОВ ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ УДК 371.134: 33 Теоретичні засади проектування професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки 13.00.04 – “Теорія і методика професійної освіти” АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО ВИГОВСЬКИЙ Дмитро Леонідович УДК 343.915 Кримінальна субкультура в механізмі злочинності неповнолітніх Спеціальність: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук...

Подробнее

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова ВОЛОШКО ЛАРИСА БОРИСІВНА УДК 378.09:796+378.147 Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у процесі вивчення медико-біологічних дисциплін 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА Грицай Ганна Володимирівна ДК 616.831-005-06:616.133-004.6:616.379-008.64. Дисфункція нервової системи в жінок з естрогендефіцитними станами та методи її корекції 14.01.15 – нервові хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ Горенштейн Михайло Львович УДК 616.381-02-07-08-89.5-031-81 Механізми порушень і можливості відновлення біологічної цілісності організму при анестезіологічному забезпеченні та інтенсивній терапії хворих на розповсюджений гнійний перитоніт (клініко-експериментальне дослідження) 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. О.О.БОГОМОЛЬЦЯ УДК 614.2:575.17 ЄЛАГІН ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ Наукові основи вдосконалення медико-генетичної допомоги населенню України 14.02.03 – соціальна медицина АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис....

Подробнее
Страница 290 из 837« Первая...102030...288289290291292...300310320...Последняя »