ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТИТОВА ГАННА ЮРІЇВНА УДК: 616.12-008.46-036.12-092:611.018.74]-085.355:577.175.852 Ендотелійзалежні фактори патогенезу хронічної серцевої недостатності в динаміці лікування антагоністами рецепторів ангіотензина II 14.01.11 — кардіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків — 2007 Дисертацією є рукопис....

Подробнее

Міністерство охорони здоров’я України НАЦІОНАЛЬНИЙ медичний університет ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ Сокольник Сергій Олександрович УДК 616.59 — 053.2 — 076 — 089 Клініко-морфологічне обґрунтування корекції нігтьової пластинки в хірургічному лікуванні врослого нігтя в дітей 14.01.09 – дитяча хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ім. М.М.АМОСОВА Соломка Сергій Миколайович УДК: 616.127-005.4-053.9-089.8 Хірургічне лікування ішемічної хвороби серця у людей похилого віку 14.01.04-серцево-судинна хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ — 2007 Дисертацією є...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ СОКОЛОВСЬКА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВІВНА УДК: 616.31-006.6-085:615.849.114:615.832.2:615.28 Порівняльна характеристика методів радіомодифікації пухлини при променевому лікуванні хворих на рак слизової оболонки ротової порожнини 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Тарасова Наталія Юріївна УДК 1 : 316 ( 930.1 Особливості соціокультурної ідентифікації суспільства 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Дніпропетровськ – 2007 Дисертацією...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА СВИСТІЛЬНИК ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА УДК: 616. 853-053.2:612.015.3 Роль співвідношення метаболітів головного мозку в перебігу епілепсії та епілептичних синдромів у дітей 14.01.15 – нервові хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового...

Подробнее

ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВОРОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ ім. В. П. ФІЛАТОВА АМН УКРАЇНИ СЕРДЮК ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 617.7-007.681:577.19-07 Ефективність медикаментозної корекції регенерації склери у хворих первинною відкритокутовою глаукомою | 14.01.18 – Офтальмологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Подробнее

Національна академія наук України Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова СЕМЧИК Тетяна Анатоліївна УДК 519.8.612.007 Математичні моделі процесу розвитку гіпоксії при інфекційних захворюваннях, ішемічній хворобі серця та їх аналіз 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи Автореферат дисертації на здобуття наукового...

Подробнее

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ДЕРЖАВНА НАУКОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БІБЛІОТЕКА СЛОБОДИСЬКА Оксана Арнольдівна УДК 57:929 Сушкін „18/19” Діяльність академіка П.П. Сушкіна в контексті розвитку біологічної науки (остання чверть ХІХ – перша третина ХХ століть) 07. 00. 07 – історія науки і техніки...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА Шевчук Тетяна Олександрівна УДК 371.214.19:546 Формування пропедевтичних знань з хімії в учнів 4-6 класів у процесі факультативного навчання 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних...

Подробнее
Страница 287 из 837« Первая...102030...285286287288289...300310320...Последняя »