Наукове огрунтування адаптивного управління належним асортиментом лікарських засобів різних номенклатурно-правових груп (автореферат)

0 Comment on Наукове огрунтування адаптивного управління належним асортиментом лікарських засобів різних номенклатурно-правових груп (автореферат)

Міністерство охорони здоров’я НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Вишар григорій миколайович УДК: 614.272:656.08 Наукове огрунтування адаптивного управління належним асортиментом лікарських засобів різних номенклатурно-правових груп 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук Харків...

Continue Reading

Імунологічна реактивність у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки під впливом вихрового імпульсного магнітного поля (автореферат)

0 Comment on Імунологічна реактивність у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки під впливом вихрового імпульсного магнітного поля (автореферат)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Татарчук Оксана Михайлівна УДК 616.342-002.44:612.017.1:615.847.8 Імунологічна реактивність у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки під впливом вихрового імпульсного магнітного поля 03.00.09 – імунологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ —...

Continue Reading

Систематизація екологічних знань учнів професійно-технічних училищ автотранспортного профілю (автореферат)

0 Comment on Систематизація екологічних знань учнів професійно-технічних училищ автотранспортного профілю (автореферат)

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ВЕЛИЧКО НЕЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 377.36: 504 (043.5) Систематизація екологічних знань учнів професійно-технічних училищ автотранспортного профілю 13.00.04 – „Теорія і методика професійної освіти” АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних...

Continue Reading

Стеатоз печінки та неалкогольний стеатогепатит на тлі рециди-вуючих респіраторних інфекцій: клініка, патогенез, оптимізація лікування та медичної реаб

0 Comment on Стеатоз печінки та неалкогольний стеатогепатит на тлі рециди-вуючих респіраторних інфекцій: клініка, патогенез, оптимізація лікування та медичної реаб

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЄРЬОШИН Вадим Олександрович УДК 616.24-002.54/57-085.2/3 Стеатоз печінки та неалкогольний стеатогепатит на тлі рецидивуючих респіраторних інфекцій: клініка, патогенез, оптимізація лікування та медичної реабілітації 14.01.02 – внутрішні хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Луганськ...

Continue Reading

Роль корекції порушень гемодинаміки в системі мати-плацента-плід в комплексному лікуванні плацентарної недостатності у вагітних з прееклампсією (автор

0 Comment on Роль корекції порушень гемодинаміки в системі мати-плацента-плід в комплексному лікуванні плацентарної недостатності у вагітних з прееклампсією (автор

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.І. ПИРОГОВА УХНАЛЬ ЛАРИСА ВІКТОРІВНА УДК 618.36 – 08 : 615.81 Роль корекції порушень гемодинаміки в системі мати-плацента-плід в комплексному лікуванні плацентарної недостатності у вагітних з прееклампсією 14.01.01 – АКУШЕРСТВО І...

Continue Reading

Формування гендерної культури студентів вищих технічних на-вчальних закладів (автореферат)

0 Comment on Формування гендерної культури студентів вищих технічних на-вчальних закладів (автореферат)

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА ТЕРЗІ ПИЛИП ПИЛИПОВИЧ УДК 378.937 + 378.126 + 152.21 Формування гендерної культури студентів вищих технічних навчальних закладів 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти А в т о р е ф е р...

Continue Reading

Профілактика печінкової недостатності при перитоніті (автореферат)

0 Comment on Профілактика печінкової недостатності при перитоніті (автореферат)

ІНСТИТУТ НЕВІДКЛАДНОЇ І ВІДНОВНОЇ ХІРУРГІЇ ім. В.К. ГУСАКА АМН УКРАЇНИ Український Василь Вікторович УДК 616-001.17 – 089.089.191.1 Профілактика печінкової недостатності при перитоніті 14.01.03 – хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Донецьк – 2007 Дисертацією є рукопис....

Continue Reading

Лікування дерматиту та екземи у робітників хімічної промисловості з урахуванням фізіологічного стану шкіри та деяких показників гомеостазу (авторефера

0 Comment on Лікування дерматиту та екземи у робітників хімічної промисловості з урахуванням фізіологічного стану шкіри та деяких показників гомеостазу (авторефера

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО Туркевич Олександр Юрійович УДК : 615.776.1 – 092:612.79 Лікування дерматиту та екземи у робітників хімічної промисловості з урахуванням фізіологічного стану шкіри та деяких показників гомеостазу 14.01.20 – шкірні та...

Continue Reading

Стереологічне дослідження впливу епізодичної гіпоксії на розвиток деяких відділів головного мозку в експерименті (автореферат)

0 Comment on Стереологічне дослідження впливу епізодичної гіпоксії на розвиток деяких відділів головного мозку в експерименті (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТАДТАЄВ Сергій Георгійович УДК: 616.831.45 + 616.433(-053.31:618.33)-091:618.3-008.6 Стереологічне дослідження впливу епізодичної гіпоксії на розвиток деяких відділів головного мозку в експерименті 14.03.02 — патологічна анатомія Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичних...

Continue Reading

Удосконалення лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень та рецидиви захворювання, які виділяють мультирезистентні МБТ (автореферат)

0 Comment on Удосконалення лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень та рецидиви захворювання, які виділяють мультирезистентні МБТ (автореферат)

Державна установа “Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України” Тарасенко Олена Ростиславівна УДК 616.24 – 002.5 – 039.11 – 036.87:576.852.211:615.015.8.001.5 Удосконалення лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень та рецидиви захворювання, які виділяють мультирезистентні мбт 14.01.26...

Continue Reading