Експериментально-морфологічна оцінка печінки при алкогольних інтоксикаціях в умовах впливу ендотоксину і антиоксидантної корекції (автореферат)

0 Comment on Експериментально-морфологічна оцінка печінки при алкогольних інтоксикаціях в умовах впливу ендотоксину і антиоксидантної корекції (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. С.І. Георгієвського ЗАХАРОВА Ганна Миколаївна УДК 616.36+616.89-008-08:663.252.6 Експериментально-морфологічна оцінка печінки при алкогольних інтоксикаціях в умовах впливу ендотоксину і антиоксидантної корекції 14.03.01 — нормальна анатомія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Застосування пеловіту і гідролазерної терапії в корекції структурно функціональних змін кісткової тканини у робітників промислових підприємств (авторе

0 Comment on Застосування пеловіту і гідролазерної терапії в корекції структурно функціональних змін кісткової тканини у робітників промислових підприємств (авторе

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ ЯРМУЛА КОСТЯНТИН АНТОНОВИЧ УДК 616.71-077.234-057:[615.838.7+615.849.19 Застосування пеловіту і гідролазерної терапії в корекції структурно функціональних змін кісткової тканини у робітників промислових підприємств 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія А...

Continue Reading

Синдром гострого пошкодження легень у новонароджених (патогенез, діагностика, прогнозування перебігу) (автореферат)

0 Comment on Синдром гострого пошкодження легень у новонароджених (патогенез, діагностика, прогнозування перебігу) (автореферат)

ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ЯЩЕНКО ЮРІЙ БОРИСОВИЧ УДК 616.24.-003.823-053.31-092-085.835.3-07 Синдром гострого пошкодження легень у новонароджених (патогенез, діагностика, прогнозування перебігу) 14.01.10 – педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ — 2007 Дисертацією...

Continue Reading

Обгрунтування призначення рекомбінантного еритропоетину при виразкових гастродуоденальних кровотечах (клініко-експериментальне дослідження) (авторефер

0 Comment on Обгрунтування призначення рекомбінантного еритропоетину при виразкових гастродуоденальних кровотечах (клініко-експериментальне дослідження) (авторефер

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ Васильченко Владислав Васильович УДК 616.334-002-005.1:616.155.1-007.1-089 Обгрунтування призначення рекомбінантного еритропоетину при виразкових гастродуоденальних кровотечах (клініко-експериментальне дослідження) 14.01.03 – хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Дніпропетровськ — 2007 Дисертацією є...

Continue Reading

Зміни функціонального стану органів травлення та їх корекція після холецистектомії з приводу жовчнокамяної хвороби (автореферат)

0 Comment on Зміни функціонального стану органів травлення та їх корекція після холецистектомії з приводу жовчнокамяної хвороби (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ ЯГМУР ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА УДК: 616.366-003.7-089.87:616.3-008-085 Зміни функціонального стану органів травлення та їх корекція після холецистектомії з приводу жовчнокам(яної хвороби 14.00.36 – гастроентерологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...

Continue Reading

Наукові підходи до організації лікарської допомоги населенню при виникненні надзвичайних ситуацій (автореферат)

0 Comment on Наукові підходи до організації лікарської допомоги населенню при виникненні надзвичайних ситуацій (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮРЧЕНКО ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ УДК:614.27:615.9:616.001.1 Наукові підходи до організації лікарської допомоги населенню при виникненні надзвичайних ситуацій 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук Харків – 2007 Дисертацією є...

Continue Reading

Позаклітинна фруктозо–1,6–бісфосфатаза bacillus subtilis 668 (автореферат)

0 Comment on Позаклітинна фруктозо–1,6–бісфосфатаза bacillus subtilis 668 (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ім. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО Ястребова Олена Вікторівна УДК: 579: 577.151: 576: 616.006 Позаклітинна фруктозо–1,6–бісфосфатаза bacillus subtilis 668 03.00.07 – мікробіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2007 Дисертацією...

Continue Reading

Логіка запитань і валідизація соціологічного опитувальника (автореферат)

0 Comment on Логіка запитань і валідизація соціологічного опитувальника (автореферат)

Національна академія наук України Інститут соціології Юзва Людмила Леонідівна УДК (303.62:303.214.3)+161.225.23 Логіка запитань і валідизація соціологічного опитувальника 22.00.02 — методологія та методи соціологічних досліджень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Роботу...

Continue Reading

Розробка складу та технології геріатричного препарату у формі гранул на основі порошку листя гінкго дволопатевого (автореферат)

0 Comment on Розробка складу та технології геріатричного препарату у формі гранул на основі порошку листя гінкго дволопатевого (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮДІНА ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА УДК: 613.453.2/.3:581.144.4:582.46 Розробка складу та технології геріатричного препарату у формі гранул на основі порошку листя гінкго дволопатевого 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи АВТОРЕФЕРАТ дисертаціїї на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук...

Continue Reading

Розриви артеріо-венозних мальформацій півкуль великого мозку. клінікa, діагностика, лікування (автореферат)

0 Comment on Розриви артеріо-венозних мальформацій півкуль великого мозку. клінікa, діагностика, лікування (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА А.П. РОМОДАНОВА ЯЦИК ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 616.133.33+616.145.11/.13]-007.1-005.1-071-089 Розриви артеріо-венозних мальформацій півкуль великого мозку. клінікa, діагностика, лікування 14.01.05 — нейрохірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ — 2007 Дисертацією...

Continue Reading