Вплив біологічних флогогенних факторів на епітеліоцити піхви в ек-сперименті (автореферат)

0 Comment on Вплив біологічних флогогенних факторів на епітеліоцити піхви в ек-сперименті (автореферат)

Міністерство охорони здоров’я України Луганський державний медичний університет Журба Тетяна Олексіївна УДК 612.017.1:616:579 Вплив біологічних флогогенних факторів на епітеліоцити піхви в експерименті 14.03.04 – патологічна фізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Луганськ-2008 Дисертацією є рукопис Робота...

Continue Reading

Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини (автореферат)

0 Comment on Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини (автореферат)

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ЧУХНО Людмила Анатоліївна УДК 378.62:378.147- 056.45(430) Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах німеччини 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук КИЇВ...

Continue Reading

Формування професійних знань та умінь майбутніх учителів трудового навчання засобами інформаційних технологій (автореферат)

0 Comment on Формування професійних знань та умінь майбутніх учителів трудового навчання засобами інформаційних технологій (автореферат)

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО КОНДРАТЮК Володимир Дмитрович УДК 378.147.004 Формування професійних знань та умінь майбутніх учителів трудового навчання засобами інформаційних технологій 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук...

Continue Reading

Роль пероксидного окиснення ліпідів у розвитку уражень артерій і вен, зумовлених первинними порушеннями енергетичного обміну (автореферат)

0 Comment on Роль пероксидного окиснення ліпідів у розвитку уражень артерій і вен, зумовлених первинними порушеннями енергетичного обміну (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Роль пероксидного окиснення ліпідів у розвитку уражень артерій і вен, зумовлених первинними порушеннями енергетичного обміну Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Харківському національному медичному університеті МОЗ України. Науковий керівник: доктор медичних наук,...

Continue Reading

Поєднана дія емоційного стресу і недостатності гонад на стан кісткової тканини та її корекція (автореферат)

0 Comment on Поєднана дія емоційного стресу і недостатності гонад на стан кісткової тканини та її корекція (автореферат)

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА БІЛЕЦЬ МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК [612.753:591.465.3]:615.357 Поєднана дія емоційного стресу і недостатності гонад на стан кісткової тканини та її корекція 03.00.13 – фізіологія людини і тварин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук...

Continue Reading

Формування терапевтичної ремісії в амбулаторних умовах у хворих залежних від алкоголю (автореферат)

0 Comment on Формування терапевтичної ремісії в амбулаторних умовах у хворих залежних від алкоголю (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДУ “ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ” АРТЕМЧУК ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК: 616.89 – 008.441.13 – 07 – 08 – 092 – 037 Формування терапевтичної ремісії в амбулаторних умовах у хворих залежних від алкоголю 14.01.17 –...

Continue Reading

Соціокультурні чинники споживання послуг вищої освіти у регіоні (автореферат)

0 Comment on Соціокультурні чинники споживання послуг вищої освіти у регіоні (автореферат)

ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “Запорізький інститут державного та муніципального управління” зоська Яна Володимирівна УДК 316.74:37(477.64)(043.3) Соціокультурні чинники споживання послуг вищої освіти у регіоні 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології А в т о р е ф е р а т дисертації на...

Continue Reading

Флора і рослинність гераклейського півострова (автореферат)

0 Comment on Флора і рослинність гераклейського півострова (автореферат)

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК НІКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД – НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР БОНДАРЕВА ЛІЛІЯ ВІКТОРІВНА удк 581.9(282.247.34) Флора і рослинність гераклейського півострова 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Ялта – 2008 Дисертацією є рукопис. Роботу...

Continue Reading

Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні (автореферат)

0 Comment on Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ АБРАМОВ АРТУР ВІКТОРОВИЧ УДК 636.09.616.921.5:598.2:636.5 Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні 16.00.08 – епізоотологія та інфекційні хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Київ ( 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Державному вищому...

Continue Reading

Соціологічні виміри релігійної свідомості (автореферат)

0 Comment on Соціологічні виміри релігійної свідомості (автореферат)

ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ” Зайцева-Чіпак Наталія Олександрівна УДК 316.291.12 Соціологічні виміри релігійної свідомості 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології А В Т О Р Е Ф Е Р А Т дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading