Патогенетичні зв\’язки параметрів загальної адаптаційної реакції та імунітету у учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, хворих на хронічний піє

0 Comment on Патогенетичні зв\’язки параметрів загальної адаптаційної реакції та імунітету у учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, хворих на хронічний піє

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ НАН УКРАЇНИ Церковнюк Руслан Георгійович УДК 612.017.1:616.155:616-001.26-02 Патогенетичні зв’язки параметрів загальної адаптаційної реакції та імунітету у учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, хворих на хронічний пієлонефрит 14.03.04 — патологічна фізіологія АВТОРЕФЕРАТ...

Continue Reading

Комплексне лікування гострої тонкокишкової непрохідності з використанням ранньої ентеральної терапії (клініко-експериментальне дослідження) (авторефер

0 Comment on Комплексне лікування гострої тонкокишкової непрохідності з використанням ранньої ентеральної терапії (клініко-експериментальне дослідження) (авторефер

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л. ШУПИКА ЖДАНОВ Сергій Миколайович УДК 616.34 – 007. 272 — 08 Комплексне лікування гострої тонкокишкової непрохідності з використанням ранньої ентеральної терапії (клініко-експериментальне дослідження) Спеціальність: 14.01.03 — хірургія А В...

Continue Reading

Профілактика шлунково-кишкових хвороб у телят і поросят з використанням аскорбінатів мікроелементів і пробіотика (автореферат)

0 Comment on Профілактика шлунково-кишкових хвороб у телят і поросят з використанням аскорбінатів мікроелементів і пробіотика (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАСЛІЙ МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ УДК 619:616.39:615.24 Профілактика шлунково-кишкових хвороб у телят і поросят з використанням аскорбінатів мікроелементів і пробіотика 16.00.01 — діагностика і терапія тварин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Київ – 2008 Дисертацією...

Continue Reading

Цитокіновий профіль пароксизмів фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця і серцеву недостатність (автореферат)

0 Comment on Цитокіновий профіль пароксизмів фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця і серцеву недостатність (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛОЗОВА Тетяна Анатоліївна УДК 616.12-073.48: 612.67 Цитокіновий профіль пароксизмів фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця і серцеву недостатність 14.01.11. — кардіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading

Локальний вплив аплікації прогестерону на ремієлінізацію зони входу трійчастого нерва в експерименті (автореферат)

0 Comment on Локальний вплив аплікації прогестерону на ремієлінізацію зони входу трійчастого нерва в експерименті (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА А.П.РОМОДАНОВА» ЧОМОЛЯК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ УДК 616.833.15-091.934-003.93-085:615.357.001.4 Локальний вплив аплікації прогестерону на ремієлінізацію зони входу трійчастого нерва в експерименті 14.01.05 – нейрохірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading

Підготовка майбутніх учителів географії до краєзнавчої діяльності в умовах великого міста (автореферат)

0 Comment on Підготовка майбутніх учителів географії до краєзнавчої діяльності в умовах великого міста (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА Лисичарова Галина Олександрівна УДК 908 (477.63)+371.134 Підготовка майбутніх учителів географії до краєзнавчої діяльності в умовах великого міста 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук...

Continue Reading

Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацети

0 Comment on Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацети

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ ГАЛАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 615.838:615.035-616-053.2:616.233-08 Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну (клініко-експериментальне дослідження) 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія...

Continue Reading

Оптимізація хірургічного лікування діабетичної стопи (автореферат)

0 Comment on Оптимізація хірургічного лікування діабетичної стопи (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ інститут ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ імені О.О. ШАЛІМОВА ДОЛГОПОЛОВ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 616-002.3/4-06:616.379-008.64 Оптимізація хірургічного лікування діабетичної стопи 14.01.03 – хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Луганському...

Continue Reading

Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи (автореферат)

0 Comment on Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Кримський республіканський науково-дослідний інститут фізичних методів лікування та медичної кліматології імені (.М.Сєченова Кулітка Юлія Едуардівна УДК: 612.24-0.85:612.17-612.2:57.02 Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи 14.01.27 – пульмонологія Автореферат дисертації на...

Continue Reading

Пренатальні діагностичні критерії спадкових захворювань скелету (автореферат)

0 Comment on Пренатальні діагностичні критерії спадкових захворювань скелету (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ Інститут КЛИНІЧНОЇ ГЕНЕТИКИ ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ МАЙБОРОДА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА УДК 612.6.05.:575.174/477.5 Пренатальні діагностичні критерії спадкових захворювань скелету 03.00.15 –генетика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків– 2008 Дисертацією є рукопис. Робота...

Continue Reading