Національна академія наук України Міністерство науки і освіти України Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем Литвинов Олександр Анатолійович УДК 574/578+004.38 Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі Спеціальність 05.13.09 – Медична та біологічна інформатика і кібернетика Автореферат...

Подробнее

Національна академія наук України Інститут біології клітини Люта Мар’яна Ярославівна УДК 616.379-008.64:612.111:[577.152.1.+577.112.4+547.477] Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Львів...

Подробнее

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Безуглий Михайло Олександрович УДК 615.849.19 Метод та система адаптивної лазерної терапії 05.11.17 Біологічні та медичні прилади і системи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічний наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис....

Подробнее

ІНСТИТУТ НЕВІДКЛАДНОЇ І ВІДНОВНОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. В.К. ГУСАКА АМН УКРАЇНИ КУЧЕРоВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 616.137.83/.93.1-005.6-089 Хірургічне лікування гострих артеріальних тромбозів на тлі облітеруючих захворювань нижніх кінцівок 14.01.03 – хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Донецьк –...

Подробнее

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького Калин Богдана Миколаївна УДК 636.2:619:612.015:619:615.9 Особливості метаболічних процесів організму худоби в забруднених важкими металами агроекосистемах промислової зони Прикарпаття та їх мікроелементна корекція 03.00.16 – екологія Автореферат дисертації на здобуття наукового...

Подробнее

Дніпропетровська державна медична академія Мосенцев Микола Миколайович УДК 616-08-039.5-059:612.13-02:616.94-022.7 Варіанти гемодинамічної підтримки для модуляції метаболічної відповіді у хворих з тяжким сепсисом та септичним шоком 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Дніпропетровськ...

Подробнее

ДУ «ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» ХАСАЯН ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК: 618.177: 314.5 Безплідний шлюб: причини розвитку, частота, структура, фактори ризику 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ- 2008...

Подробнее

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» МУДРЕНКО ІРИНА ГРИГОРІВНА УДК 616.895-008.441.44 (043.3) Аутоагресивна поведінка у хворих з першим психотичним епізодом 14.01.16- психіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків -2008 Дисертацією є...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ДАШКОВСЬКА ОЛЕНА РОСТИСЛАВІВНА УДК 340.11:341.231.14 Правове становище жінки в аспекті гендерної рівності: загальнотеоретичний аналіз Спеціальність 12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового...

Подробнее

міністерство охорони здоров’я україни Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського Лукашенко Ланна Віталіївна УДК: 611.124.2+616.127-005.8] -084-085 Профілактика і корекція порушень структури і функції лівого шлуночка у хворих, які перенесли інфаркт міокарда із зубцем Q 14.01.11 – кардіологія Автореферат дисертації...

Подробнее
Страница 253 из 837« Первая...102030...251252253254255...260270280...Последняя »