МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ І СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ СЕМЕНКОВА ІРИНА ІГОРІВНА УДК 616.89 : 340.63 Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоєних ними протиправних діянь 14.01.16 – психіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового...

Подробнее

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА Волощук Оксана Миколаївна УДК 577.1:616-006.6:576.311.347 Стан вільнорадикальних процесів у мітохондріальній фракції карциноми герена і печінки попередньо опромінених щурів при онкогенезі 03.00.04 – біохімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук ЧЕРНІВЦІ –...

Подробнее

ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УДК 631.413.2: 631.45.3: 633.88 ПЕРЕТЯТКО Євген Євстафійович Стохастичні ефекти в процесах міграції радіонуклідів у навколишньому середовищі 03.00.16 – екологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук К И Ї В – 2008...

Подробнее

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ Водолазський Віталій Миколайович УДК 620.179.14 Підвищення чутливості ферозондового методу контролю металевих включень у харчових продуктах 05.11.13- Прилади і методи контролю та визначення складу речовин АВТОРЕФЕРАТ Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Луганськ-2008...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ШЕПЕЛЬОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА УДК 577.1:615.9:546.48:599.323.4 Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку 03.00.04 – біохімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ ( 2008 Дисертацією є рукопис Робота...

Подробнее

МІНСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА ЯРЕМЧУК ЛІЛІЯ ВІКТОРІВНА УДК 618.182-001.5:618.6-089.168.1-083.94 Прогнозування травматизму та профілактика гнійно-запальних ускладнень пологових травм промежини у вагітних з порушенням мікробіоценозу статевих шляхів 14.01.01 – акушерство та гінекологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ СИТНІКОВА ВАРВАРА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 618.3-06:618.33-001.8/-007.12]-091 Патоморфологічні особливості фетоплацентарного комплексу при гіпоксії і синдромі затримки розвитку плода 14.03.02 – патологічна анатомія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ І СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ ПЕТРИНА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА УДК: 616.89-008.45/.46:616.89-008.447:616.89-008.441.13]-07-08 Діагностика та корекція когнітивних порушень у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю 14.01.16 – психіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації...

Подробнее

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Інститут журналістики ЗАСЛАВСЬКА Ольга Олександрівна УДК: 32.019.51:654.19:070 Засоби масової інформації як інструмент моделювання політичної свідомості у виборчій кампанії (на матеріалах президентських і парламентських виборів 2004-2006 рр.) 23.00.03 – політична культура та ідеологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ СВІТЛИЧНА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА УДК 616.853-06:616.89-008.446]-085.851-053.4/.6:159.97 Психопатологічні та патопсихологічні особливості дітей та підлітків, хворих на епілепсію з інтелектуальним зниженням та їх корекція 19.00.04 – МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ...

Подробнее
Страница 244 из 837« Первая...102030...242243244245246...250260270...Последняя »