МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО ТІТОВА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА УДК: 616.71+616.61-002.3-053.2/.6+616-036.82/86 Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації 14.01.10 – педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...

Подробнее

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З.ҐЖИЦЬКОГО сАЛЕЦЬКА ОЛЬГА вІКТОРІВНА УДК 619:618.2:618.19-002:636.4 Діагностика, терапія і профілактика серозного маститу у свиноматок 16.00.07 – ветеринарне акушерство Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Львів-2008 Дисертацією є рукопис Робота...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ Проняєв Дмитро Володимирович УДК 611.329 013 Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в ранньому періоді онтогенезу людини 14.03.01 – нормальна анатомія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 Дисертацією...

Подробнее

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА „ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ” Яблонь Ольга Степанівна УДК: (616.1/.3+616.8)-[053.36-02:616-053.31-056.57]-07 Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла 14.01.10 – педіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ – 2008...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САПОЖНИЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА УДК: 616.12-008.313.2:02:616.12- 008.64-036.12-02:616-005.4]-07 Вплив постійної форми фібриляції передсердь на перебіг хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу 14.01.11 – кардіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Запоріжжя —...

Подробнее

Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський державний медичний університет Назарук руслана Михайлівна УДК: 616.08+616.314-084+546.3+613.95 Клініко-експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при ураженні твердих тканин зубів важкими металами 14.01.22 – стоматологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Івано-Франківськ – 2008 Дисертацією...

Подробнее

Державна установа „ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ” ТЕРЗІЙСЬКИЙ Михайло Васильович УДК 616.61-006.6-08-059 Ретроспективна оцінка комбінованих методів лікування місцевопоширеного та генералізованого раку нирки 14.01.06 – урологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є...

Подробнее

Національна академія наук України Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка Немерцалов Володимир Володимирович УДК 581.526 (477.74-47) Дендрофлора міста Одеси (формування, сучасний стан, перспективи оптимізації) 03.00.05 — ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ 2008 Дисертацією є...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ДУ “ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ” ВЛАСОВА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА УДК: 616.33/.34- 002.72-07-085 Клініко-мікробіологічне та імунологічне обгрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки 14.01.36 – гастроентерологія А В Т О Р Е Ф...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАХАРАШ Андрій Дмитрович УДК 616.36-002 + 616.36-004 +616-071 +616-08 Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція 14.01.36 — гастроентерологія АВТОРЕФЕРАТ на здобуття наукового...

Подробнее
Страница 243 из 837« Первая...102030...241242243244245...250260270...Последняя »