Київський національний університет імені Тараса Шевченка ШУКАНОВ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ УДК 911.3:323.11(100) Етногеографічні чинники сучасних глобальних та регіональних територіально-політичних процесів Спеціальність: 11.00.02 – економічна та соціальна географія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Київ – 2008 Дисертацією є...

Подробнее

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ” Ткачов Андрій Олександрович УДК 616.61 – 006.6 -073.756.8 місце віртуальної скт-цистоскопії в діагностичному алгоритмі раку Сечового міхура 14.01.23 – променева діагностика, та променева терапія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ —...

Подробнее

Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка АМН України САІДОВА Фаріда Хейраддін кизи УДК 616.441-006.5-089: 611.018.72 Клініко-морфологічна характеристика і тактика хірургічного лікування багатовузлового еутиреоїдного зоба 14.01.14 – ендокринологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ –...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ(Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л.ШУПИКА ЗАВАДСЬКА ОЛЬГА ЮРІЇВНА УДК 618.36-06:618.25 Плацентарна недостатність при багатоплідній вагітності 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА УСТАНОВА „ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ імені академіка А.П. РОМОДАНОВА АМН УКРАЇНИ” ТАРАСЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 616.8-089:616.832.95:616.721.1-089.168.1-06-034 Нейрохірургічне лікування та вторинна профілактика компресійного рубцево-спайкового епідуриту після поперекових мікродискектомій 14.01.05 — нейрохірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л.ШУПИКА Маковик Юлія Володимирівна УДК 547.792:547.825].057:54.03/.04 Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості S-похідних 5-(3-піридил)- та 5-(3-піридил)-4-феніл-1,2,4-тріазоліл-3-тіону 15.00.02-фармацевтична хімія та фармакогнозія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук КИЇВ —...

Подробнее

Міністерство охорони здоров’я України Харківський національний медичний університет Панкратьєв Микола Олександрович УДК 616.831.3:616.127-005.8 Вплив гіпоксичного тренування на морфофункціональну адаптацію кори великих півкуль головного мозку до некрозу міокарда(експериментальне дослідження) 14.03.04 – патологічна фізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Подробнее

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ” ОМЕЛЬЧЕНКО ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ УДК: 616.728.48-001.1-06-007.24-084-085 Профілактика та лікування післятравматичного остеоартрозу гомілковостопного суглоба 14.01.21 – травматологія та ортопедія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 Дисертацією...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ(Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ЗАХАРОВА ВАЛЕНТИНА ІГОРІВНА УДК 616.124.2-008.6-092-07-08:615.355 Коронарний синдром х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні 14.01.11 – кардіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Український інститут клінічної генетики Харківського державного медичного університету НОВІКОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК: 616-074.614.254.575 Вільні амінокислоти крові в діагностиці спадкових хвороб обміну у дітей високого генетичного ризику 03.00.15 — генетика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее
Страница 239 из 837« Первая...102030...237238239240241...250260270...Последняя »