Ішемія міокарда у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію та її ме-дикаментозна корекція (автореферат)

0 Comment on Ішемія міокарда у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію та її ме-дикаментозна корекція (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Мохамед Рушді Мостафа М. Аль-Нахаля УДК 616.127-005.4:616.127-007.61]-07-085 Ішемія міокарда у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію та її медикаментозна корекція 14.01.11 – кардіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Запоріжжя –...

Continue Reading

Оптимізація процесів культивування у виробництві пробіотичних препаратів на основі лактобацил (автореферат)

0 Comment on Оптимізація процесів культивування у виробництві пробіотичних препаратів на основі лактобацил (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ КЛІТИННОЇ БІОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ Азізпур Халіль УДК 576.8.52 579.083.13 Оптимізація процесів культивування у виробництві пробіотичних препаратів на основі лактобацил 03.00.20 – біотехнологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ — 2004...

Continue Reading

Епізоотологія та патогенетична терапія криптоспоридіозу телят у зоні лісостепу України (автореферат)

0 Comment on Епізоотологія та патогенетична терапія криптоспоридіозу телят у зоні лісостепу України (автореферат)

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ БОРОДАЙ Анжела Борисівна УДК 619: 616. 993.19: 636.2 Епізоотологія та патогенетична терапія криптоспоридіозу телят у зоні лісостепу України 16.00.11 – паразитологія, гельмінтологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних...

Continue Reading

Діагностичне значення динамічного поверхневого натягу біологічних рідин при неврологічних захворюваннях (автореферат)

0 Comment on Діагностичне значення динамічного поверхневого натягу біологічних рідин при неврологічних захворюваннях (автореферат)

Міністерство охорони здоров’я України Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Антонова Лариса Миколаївна УДК 616.8:577.35.085 Діагностичне значення динамічного поверхневого натягу біологічних рідин при неврологічних захворюваннях 14.01.15 – нервові хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading

Установки статевої взаємодії у кримінальному та нормативному середовищі неповнолітніх (автореферат)

0 Comment on Установки статевої взаємодії у кримінальному та нормативному середовищі неповнолітніх (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Афанасьєва Наталя Євгенівна УДК 159:922.1:73 Установки статевої взаємодії у кримінальному та нормативному середовищі неповнолітніх Спеціальність 19.00.06 — юридична психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Харків — 2004 Дисертацією...

Continue Reading

Роль шишкоподібного тіла у регуляції гемостазу при гіпо- та гіпертиреоїдних станах (автореферат)

0 Comment on Роль шишкоподібного тіла у регуляції гемостазу при гіпо- та гіпертиреоїдних станах (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ім. І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО АНОХІНА СВІТЛАНА ІВАНІВНА УДК 616.61-06:616.127-005.8 Роль шишкоподібного тіла у регуляції гемостазу при гіпо- та гіпертиреоїдних станах 14.03.04 — патологічна фізіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading

Гострі порушення мозкового кровообігу у хворих з атеросклеротичними ураженнями екстракраніальних судин та супутнім цукровим діабетом (автореферат)

0 Comment on Гострі порушення мозкового кровообігу у хворих з атеросклеротичними ураженнями екстракраніальних судин та супутнім цукровим діабетом (автореферат)

мінистерство охорони здоров’я україни київська медична акАдемія післядипломної освіти ім. П.л. Шупика Астахова Марина Вікторівна УДК 616.831-005-06:616.133-004.6:616.379-008.64 Гострі порушення мозкового кровообігу у хворих з атеросклеротичними ураженнями екстракраніальних судин та супутнім цукровим діабетом 14.01.15 – НЕРВові хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...

Continue Reading

Клініко-патогенетичне обгрунтування використання глутаргіну в комплексній терапії хворих на хронічний некалькульозний холе-цистит (автореферат)

0 Comment on Клініко-патогенетичне обгрунтування використання глутаргіну в комплексній терапії хворих на хронічний некалькульозний холе-цистит (автореферат)

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Аль-Мозекар Мохамед Мохамед Яхья УДК 616.322.053: 578.36.02 Клініко-патогенетичне обгрунтування використання глутаргіну в комплексній терапії хворих на хронічний некалькульозний холецистит 14.01.02 — внутрішні хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Луганськ — 2004 Дисертацією...

Continue Reading

Сумісне застосування волоконного адгезивного шинування зубів з диференційованою остеотропною терапією в комплексному лікуванні генералізованого пародо

0 Comment on Сумісне застосування волоконного адгезивного шинування зубів з диференційованою остеотропною терапією в комплексному лікуванні генералізованого пародо

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ(Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ БЕЗСМЕРТНИЙ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 616.314.18–002.4–089.22–085 Сумісне застосування волоконного адгезивного шинування зубів з диференційованою остеотропною терапією в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту 14.01.22 – стоматологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading

Оптимізація перкутанної пункційної склеротерапії простих кіст нирок з урахуванням їх функціонального стану (автореферат)

0 Comment on Оптимізація перкутанної пункційної склеротерапії простих кіст нирок з урахуванням їх функціонального стану (автореферат)

ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ Айсар Юсеф М. Хассун УДК: 616.61-006.2-089.819.6 Оптимізація перкутанної пункційної склеротерапії простих кіст нирок з урахуванням їх функціонального стану 14.01.06. – Урологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ-2004 Дисертація є рукопис Робота виконана...

Continue Reading