Реактивність сполучних тканин суглобів (автореферат)

0 Comment on Реактивність сполучних тканин суглобів (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. О.О.БОГОМОЛЬЦЯ БОНДАРЕНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА УДК 616.72–018.2: 612.017 Реактивність сполучних тканин суглобів 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук КИЇВ – 2004 Дисертацією є рукопис. Робота...

Continue Reading

Ефективність інтерфероніндукуючої терапії у дітей, хворих на рецидивуючий та хронічний бронхіти (автореферат)

0 Comment on Ефективність інтерфероніндукуючої терапії у дітей, хворих на рецидивуючий та хронічний бронхіти (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ БОРДІЙ Тіна Андріївна УДК: 616.233-002-036.12-036.87-085.37-036.8-053.4/.5 Ефективність інтерфероніндукуючої терапії у дітей, хворих на рецидивуючий та хронічний бронхіти 14.01.10 – педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків – 2004...

Continue Reading

Поширення маститів у корів, розробка засобів їх профілактики та терапії з застосуванням йодофорів (автореферат)

0 Comment on Поширення маститів у корів, розробка засобів їх профілактики та терапії з застосуванням йодофорів (автореферат)

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ БАЛИМ Юрій Петрович УДК: 619: 618. 19-002: 636. 22 /.28 Поширення маститів у корів, розробка засобів їх профілактики та терапії з застосуванням йодофорів 16.00.03 — ветеринарна мікробіологія та вірусологія АВТОРЕФЕРАТ...

Continue Reading

Біологічні властивості фосфатмобілізуючих бактерій і їх вплив на формування бобово — ризобіального симбіозу у рослин сої (автореферат)

0 Comment on Біологічні властивості фосфатмобілізуючих бактерій і їх вплив на формування бобово — ризобіального симбіозу у рослин сої (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО БУЛАВЕНКО ЛЮДМИЛА ВАЛЕРІЇВНА УДК 579.22+582.736+577.482 Біологічні властивості фосфатмобілізуючих бактерій і їх вплив на формування бобово — ризобіального симбіозу у рослин сої 03.00.07 – мікробіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового...

Continue Reading

Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування мілдронату та тіотриазоліну в комплексному лікуванні хворих на діабетичну полінейропатію (автореферат

0 Comment on Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування мілдронату та тіотриазоліну в комплексному лікуванні хворих на діабетичну полінейропатію (автореферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА БІЛОУС ІРИНА ІВАНІВНА УДК: 616.833: 616. 379-008. 64-06]-085.275 Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування мілдронату та тіотриазоліну в комплексному лікуванні хворих на діабетичну полінейропатію 14.01.15 — нервові хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації на...

Continue Reading

Генетичний аналіз схильності до раку легенів, шлунку та кишечнику в харківській популяції (автореферат)

0 Comment on Генетичний аналіз схильності до раку легенів, шлунку та кишечнику в харківській популяції (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеєва АМН України Бєляєва Людмила Володимирівна УДК 575.17(477.54):[611.24+611.33+611.34]:616-006.6 Генетичний аналіз схильності до раку легенів, шлунку та кишечнику в харківській популяції 03.00.15 – генетика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Оптимізація ендоскопічних методів лікування і реабілітації хворих з каменями нирок та сечоводів (клініко-експериментальне дослідження) (автореферат)

0 Comment on Оптимізація ендоскопічних методів лікування і реабілітації хворих з каменями нирок та сечоводів (клініко-експериментальне дослідження) (автореферат)

ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ БОРЖІЄВСЬКИЙ АНДРІЙ ЦЕЗАРОВИЧ УДК 616.62-003.6-089.879:616-072.1 Оптимізація ендоскопічних методів лікування і реабілітації хворих з каменями нирок та сечоводів (клініко-експериментальне дослідження) 14.01.06 – урологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ – 2004...

Continue Reading

Психологічні особливості формування професійних якостей майбутнього медичного психолога (автореферат)

0 Comment on Психологічні особливості формування професійних якостей майбутнього медичного психолога (автореферат)

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника БОРИСЮК АЛЛА СТЕПАНІВНА УДК 159.9:616-051 Психологічні особливості формування професійних якостей майбутнього медичного психолога 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія А В Т О Р Е Ф Е Р А Т дисертації на здобуття наукового ступеня...

Continue Reading

Локальні ефекти взаємодії ультразвукових хвиль з біологічними об’єктами (автореферат)

0 Comment on Локальні ефекти взаємодії ультразвукових хвиль з біологічними об’єктами (автореферат)

Національна академія наук України Інститут гідромеханіки БАРАННИК Євген Олександрович УДК 534.29; 534.6. Локальні ефекти взаємодії ультразвукових хвиль з біологічними об’єктами 01.04.06 — акустика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Київ — 2004 Дисертація є рукопис Робота виконана...

Continue Reading

Структура міжтканинних взаємовідношень інтактного зуба людини та її стан при карієсі (автореферат)

0 Comment on Структура міжтканинних взаємовідношень інтактного зуба людини та її стан при карієсі (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Бойко Ігор Васильович УДК 611.314.616.314–002 Структура міжтканинних взаємовідношень інтактного зуба людини та її стан при карієсі 14.03.01 – нормальна анатомія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків – 2004...

Continue Reading