Борсук (meles meles L., 1758) на заході України (морфологія, поширення, екологія, охорона) (автореферат)

0 Comment on Борсук (meles meles L., 1758) на заході України (морфологія, поширення, екологія, охорона) (автореферат)

національна академія наук україни інститут зоології ім. І. І. шмальгаузена Дикий Ігор Васильович УДК 591.6:599.742.4-15 (477.8) Борсук (meles meles L., 1758) на заході України (морфологія, поширення, екологія, охорона) 03.00.08 – зоологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук...

Continue Reading

Диференційована корекція клініко-імунологічних порушень у хворих на персистуючу бронхіальну астму легкого та середньотяжкого перебігу (автореферат)

0 Comment on Диференційована корекція клініко-імунологічних порушень у хворих на персистуючу бронхіальну астму легкого та середньотяжкого перебігу (автореферат)

Інститут фтИзіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України ДІТКОВСЬКА Тамара Петрівна УДК 616.248 – 097 – 085.234/849.112 Диференційована корекція клініко-імунологічних порушень у хворих на персистуючу бронхіальну астму легкого та середньотяжкого перебігу 14.01.27 – пульмонологія Автореферат дисертації на...

Continue Reading

Рання діагностика, патогенез і лікування гломерулонефриту при геморагічному васкуліті (автореферат)

0 Comment on Рання діагностика, патогенез і лікування гломерулонефриту при геморагічному васкуліті (автореферат)

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.ГОРЬКОГО БРАГІНА Рената Шамільєвна УДК 661.233–002:616.12–005.4–08 Рання діагностика, патогенез і лікування гломерулонефриту при геморагічному васкуліті 14.01.12 – ревматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Донецьк — 2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана...

Continue Reading

Підготовка майбутніх учителів біології до формування екологічної культури старшокласників (автореферат)

0 Comment on Підготовка майбутніх учителів біології до формування екологічної культури старшокласників (автореферат)

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (м.Одеса) іменi К.Д.УШИНСЬКОГО ЧЕРНІКОВА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА УДК: 378.937+378.126+378.14+57+370.1 Підготовка майбутніх учителів біології до формування екологічної культури старшокласників 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Одеса – 2004...

Continue Reading

Антропогенно-природні сукцесії рослинності девастованих ландшафтів червоноградського гірничопромислового району (автореферат)

0 Comment on Антропогенно-природні сукцесії рослинності девастованих ландшафтів червоноградського гірничопромислового району (автореферат)

Український державний лісотехнічний університет БАШУЦЬКА Уляна Богданівна УДК 630*27 + 581.524.3 Антропогенно-природні сукцесії рослинності девастованих ландшафтів червоноградського гірничопромислового району 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Львів – 2004 Дисертацією є рукопис....

Continue Reading

Імунологічно-метаболічні порушення при бронхіальній астмі у дітей та немедикаментозні методи їх корекції (автореферат)

0 Comment on Імунологічно-метаболічні порушення при бронхіальній астмі у дітей та немедикаментозні методи їх корекції (автореферат)

ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ БЕРЕЗНА ТАМАРА ГРИГОРІВНА УДК: 616.248-053.2-036.22-072-085 Імунологічно-метаболічні порушення при бронхіальній астмі у дітей та немедикаментозні методи їх корекції 14.01.10 – Педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ –2004...

Continue Reading

Особливості перебігу та лікування бронхіальної астми у хворих із супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (автореферат)

0 Comment on Особливості перебігу та лікування бронхіальної астми у хворих із супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ім. Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО ТЕЛЬНОВ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ УДК: 616.248:616.33-008.17]-036.12-07-085 Особливості перебігу та лікування бронхіальної астми у хворих із супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою 14.01.27 – пульмонологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Continue Reading

Порушення подружніх стосунків при віддалених наслідках воєнної закритої черепно-мозкової травми у чоловіків та їх психокорекція (автореферат)

0 Comment on Порушення подружніх стосунків при віддалених наслідках воєнної закритої черепно-мозкової травми у чоловіків та їх психокорекція (автореферат)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Даниленко Тамара Петрівна УДК 159.9.019.4:616.831 — 001.31:615.851 Порушення подружніх стосунків при віддалених наслідках воєнної закритої черепно-мозкової травми у чоловіків та їх психокорекція 19.00.04 – медична психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних...

Continue Reading

Репродуктивне здоров’я населеннята розробка системи медико-соціальної профілактики порушень його формування (автореферат)

0 Comment on Репродуктивне здоров’я населеннята розробка системи медико-соціальної профілактики порушень його формування (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ УДК 616 – 056.22 — 084 Ч Е Б А Н В а с и л ь І в а н о в и ч Репродуктивне здоров’я населеннята розробка...

Continue Reading

Оцінка вікових структурних змін клітин різних типів за допомогою математичного апарату, створеного на базі теорії нечітких множин (автореферат)

0 Comment on Оцінка вікових структурних змін клітин різних типів за допомогою математичного апарату, створеного на базі теорії нечітких множин (автореферат)

мІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ Бутенко Олексій Геннадійович удк: 611-018.1.001.5 (083.3) : 612.67 Оцінка вікових структурних змін клітин різних типів за допомогою математичного апарату, створеного на базі теорії нечітких множин 14.03.09 — цитологія, гістологія, ембріологія...

Continue Reading