Верхньо-септальний доступ при операціях на мітральному клапані (автореферат)

0 Comment on Верхньо-септальний доступ при операціях на мітральному клапані (автореферат)

Інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова АМН України На правах рукопису Бабляк Олександр Дмитрович УДК 616.126.42-089.12 Верхньо-септальний доступ при операціях на мітральному клапані 14.01.04 – серцево-судинна хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ — 2004 Дисертацією є...

Continue Reading

Діагностика та лікування порушень репродуктивної функції при гіперандрогенії (автореферат)

0 Comment on Діагностика та лікування порушень репродуктивної функції при гіперандрогенії (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ?Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. О. О. БОГОМОЛЬЦЯ ДУКА ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА УДК – 618.176/.177- 008.3/.5:612.621.31:612.616.31]-07-085 Діагностика та лікування порушень репродуктивної функції при гіперандрогенії 14.01.01. – акушерство та гінекологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading

Оптимізація системи інформаційного забезпечення управління реформуванням первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню (автореферат)

0 Comment on Оптимізація системи інформаційного забезпечення управління реформуванням первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л.ШУПИКА БОДАК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ УДК 614.2:364.444(1-22):002.51.001.76 Оптимізація системи інформаційного забезпечення управління реформуванням первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню 14.02.03 – соціальна медицина АВТОРЕФЕРАТ Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading

Розробка складу, технології та біофармацевтичне дослідження м’яких лікарських засобів місцевої дії (автореферат)

0 Comment on Розробка складу, технології та біофармацевтичне дослідження м’яких лікарських засобів місцевої дії (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО БІЛОУС СВІТЛАНА БОГДАНІВНА УДК 615.262.012.014.22.07 Розробка складу, технології та біофармацевтичне дослідження м’яких лікарських засобів місцевої дії 15.00.01 — технологія ліків та організація фармацевтичної справи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового...

Continue Reading

Патогенетичні фактори периферичної дистрофії сітківки (автореферат)

0 Comment on Патогенетичні фактори периферичної дистрофії сітківки (автореферат)

Міністерство охорони здоров’я України Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика Черемухіна Ольга Миколаївна УДК 617.735-007.281-06:617.753.2 Патогенетичні фактори периферичної дистрофії сітківки 14.01.18 – очні хвороби автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук КИЇВ 2004 Дисертацією є рукопис Робота...

Continue Reading

Клініко-експериментальне обгрунтування покращення якості лікування хворих незнімними конструкціями (автореферат)

0 Comment on Клініко-експериментальне обгрунтування покращення якості лікування хворих незнімними конструкціями (автореферат)

Міністерство охорони здоров’я україни Івано-Франківська державна медична академія Бульбук Олександр Іванович УДК: 616.31+616-0.89.23+616-089.28/.29+616-08-06 Клініко-експериментальне обгрунтування покращення якості лікування хворих незнімними конструкціями зубних протезів 14.01.22 – стоматологія А в т о р е ф е р а т дисертації на здобуття...

Continue Reading

Динаміка патогенетичних показників і терапія запальних процесів дистальної ділянки кінцівок у великої рогатої худоби (клініко-експериментальні дослідж

0 Comment on Динаміка патогенетичних показників і терапія запальних процесів дистальної ділянки кінцівок у великої рогатої худоби (клініко-експериментальні дослідж

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦІСІНСЬКА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК: 619:616.7:619:617.57/.58.089 Динаміка патогенетичних показників і терапія запальних процесів дистальної ділянки кінцівок у великої рогатої худоби (клініко-експериментальні дослідження) 16.00.05 – ветеринарна хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Біла Церква...

Continue Reading

Взаємодія антиген-антитіло в умовах поверхневого плазмонного резонансу та застосування цього явища для визначення вірусспецифічних макромолекул (автор

0 Comment on Взаємодія антиген-антитіло в умовах поверхневого плазмонного резонансу та застосування цього явища для визначення вірусспецифічних макромолекул (автор

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМ. В.Є. ЛАШКАРЬОВА БОЛТОВЕЦЬ Прасковія Миколаївна УДК 578.74; 578.85; 543.45 Взаємодія антиген-антитіло в умовах поверхневого плазмонного резонансу та застосування цього явища для визначення вірусспецифічних макромолекул 03.00.06...

Continue Reading

Клініко-патогенетична характеристика неспецифічного виразкового коліту з позакишковими ураженнями та оптимізація його терапії (автореферат)

0 Comment on Клініко-патогенетична характеристика неспецифічного виразкового коліту з позакишковими ураженнями та оптимізація його терапії (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ ДОРОФЄЄВ АНДРІЙ ЕДУАРДОВИЧ УДК 616.348-002.44 Клініко-патогенетична характеристика неспецифічного виразкового коліту з позакишковими ураженнями та оптимізація його терапії 14.01.36 — гастроентерологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня...

Continue Reading

Проблема національної свідомості у білоруській філософській культурі кінця XIX – початку XX ст. (на матеріалі художньої літератури) (автореферат)

0 Comment on Проблема національної свідомості у білоруській філософській культурі кінця XIX – початку XX ст. (на матеріалі художньої літератури) (автореферат)

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ імені Г.С. СКОВОРОДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ БУЛГАКОВ Валерій Володимирович УДК 1 (091) (476) + 821 Проблема національної свідомості у білоруській філософській культурі кінця XIX – початку XX ст. (на матеріалі художньої літератури) спеціальність 09.00.05 – історія філософії...

Continue Reading